Skip to content

Aizkraukles pilsdrupas / Castle ruins Aizkraukle Traditional Geocache

Hidden : 08/09/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Skaista vieta Daugavas krasta pie ne tik plasi pazistamam Aizkraukles pilsdrupam. Visapkart pilsdrupam ir privatas zemes, noklusana pie drupam pa tacinu gar plavas malu. Auto masinu atstajiet noraditajas koordinates. NEKUR NAV JAKAPJ. Rekomendeju apmeklet saulrieta

[ENG] Beautiful place at the Daugava nearby Aizkraukle castle ruins. All around the ruins of private land, reaching the ruins of a path along the edge of the meadow. Car leave the designated coordinates. Recomended at sunset.

[LV] Daudzi zin Aizkraukles pilskalnu, kas pieminets eposa "Lacplesis", zin ka Aizkraukles pilseta ir padomju laiku produkts, bet ne visi zin, ka Aizkraukle ir ari pilsdrupas. Aizkraukles viduslaiku ordenpils drupas atrodas Aizkraukles pagasta Daugavas krasta pie Kariekstes ietekas. Pils celta 1224.g. liela steiga ka aizsargs pret leišu sirotajiem. 1226.g. to ienema Viesturs, bet nespeja tur ilgai notureties. 1559.g. Aizkraukle tiek iekilata poliem, 1577.g. to ienem krievi. Lidz 1633.g. pils vel bija vesela, bet jau 1680.g. no tas palikušas tikai drupas. Lidz musdienam saglabajusies tikai viena siena un pamati.
Servituts saskanots ar zemes ipasnieku. Zemes ipasniekam nepatik, ka lozna aiz sarkanas lentas.

[ENG] Aizkraukle medieval castle ruins in Aizkraukle parish Daugava river at the mouth Kariekstes. The castle was built 1224 in great haste to guard against the Lithuanian raid. 1226 Viesturs took it, but could not stay there long. 1559 Aizkraukle are pledged Poles, 1577 it takes the Russians. By 1633 the castle was still healthy, but already 1680 from the left in ruins. Survived until today only one wall and foundations.

Additional Hints (Decrypt)

Fznyy ehvaf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)