Skip to content

<

Håland høgdebasseng (AdVest 2011 #19)

A cache by lefr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Høgdebassenget på Håland vart teke i bruk i 1976, og er ein viktig og naudsynt del av vassforsyningssystemet for Varhaug og Vigrestad.

Ved bassenget er det opparbeidd parkeringsplass med bord og benker.
Her er det flott utsikt nedover mot Varhaug kyrkje på Odland og vidare utover Jæren og jærhavet.
Eit system basert på leveranse av vatn i vasskraner er avhengig av at det er trykk i vassrøyra. Trykket skal overførast mangfaldige kilometer frå vassverk ut til forbrukar.
Høgdebasseng fungerer som mellomlager for vatn mellom vassverk og forbrukar. Når vatnet vert lagra høgt i terrenget, gjerne i ein bratt skråning slik som her på Håland, er det med og sikrar eit jamt trykk ut i vassforsyningssystemet.

Bassenga tek og av for variasjonar i vassforbruket, slik at ein ikkje treng dimensjonera vasshandsaminga og overføringsleidningar frå vassverka etter maksimalt forbruk.

Ein anna vesentleg funksjon ved høgdebassenga er at dei er med og sikrar levering av vatn til forbrukarane i eitt til to døgn viss hovudkjelda fell ut, til dømes ut ved leidningsbrot.

Du kan lesa meir om vasskjelder og distribusjonssystem på IVAR sine nettsider


The water tower, or more correctly: the altitude water tank, at Haaland was established in 1976, and is an important and necessary part of the water supply system for Varhaug and Vigrestad.

Close to ground zero you will find a parking area, table and benches; an ideel spot for a little picnic. From this spot you will also get a grand view of Varhaug church at Odland, further beyond Jæren and the ocean.


The purpose of water towers / altitude tanks like the one here at Håland is to ensure an even pressure throughout the water supply system.
The users of the water supply need to have water pressure to maintain the safety of the water supply.
If a water supply is not pressurized sufficiently, several things can happen:
- Water may not reach the upper floors of a building;
- Water may not spray from a tap with sufficient flow
- Without a water tower, parts of gravity flow water supply systems in hilly areas may be subject to negative pressures. Negative pressure in the system may cause shallow groundwater to be pulled into a leaky water supply system, polluting it with microorganisms, dirt, sand, fertilizers, and any other toxic contaminants that may be in the groundwater.
For a limited amount of time, water towers are able to supply water even during power outages, because they rely on hydrostatic pressure produced by elevation of water (due to gravity) to push the water into domestic and industrial water distribution systems.
A water tower also serves as a reservoir to help with water needs during peak usage times. The water level in the tank typically falls during the peak usage hours of the day, and then it is filled back up during the night. This process also keeps the water from freezing in cold weather, since the tank is constantly being drained and refilled.


Opprinnelig cache-innhold: FTF, STF og TTF gave og sertifikat, loggbok, blyanter og blyanspisser, lekebiler og litt andre bytteting

Original cache contents: FTF, STF and TTF gift and certificat, logg, pencils and sharpener, toy cars and some other swag


*
*
*

Geocaching på Vestlandet

*
*

Additional Hints (Decrypt)

Zryybz/haqre fgrvane - Orgjrra/haqre ebpxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)