Skip to Content

<

Mammuten - Ueland radar - krigsminne

A cache by lefr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Det er ikkje så mange synlege krigsminne på Høg-Jæren. Men på Ueland kunne ein lenge sjå bunkeren som var grunnmur for den kjempestore radaren tyskarane hadde her. Den låg på Såbrekka med utsyn over store delar av Jæren.

Det var i september 1942 at Kompani nr. 11 i Luftvarslingsregiment 251 tok dette området i bruk. Kompaniet hadde kodenamnet "Wachtholder". Den store radaren på 11 x 30 meter med ei total høgde på 16 meter må ha vist godt. Mammut'en vart han kalla. Tyskarane hadde ein slik radar til, og den stod på Trøndelagskysten.

Radaranlegget på Ueland var eitt av dei første tyskarane bygde her i landet. Mammut'en si primære oppgåve var å oppdaga fly på lange avstandar. Tyskarane oppgav største rekkjevidde til 400 km. Men han kunne berre søkja i eit område på 100 grader, og difor sette dei to antennesystem på same masterekkja - rygg mot rygg. Berre eitt kunne brukast om gongen, slik at ein måtte velgja om ein ville "sjå" ut over havet eller innover land. Men det største minuset var at Mammut'en var svært utsett for fiendtlege forstyrringar.

I tilknytting til radaren var det og fleire andre mindre anlegg, mellom anna ein flymeldestasjon som låg i ein nedgravd sambandsbunker om lag 1 km aust for der Mammut'en sto. Denne sentralen på Jæren var ein liten del av det samansette tyske luftvernnettverket, og det er i dette området cachen ligg. Området på Såbrekka der Mammut-radaren stod vart dyrka opp tidleg på 1990-talet, og det no lite og ingenting att av dei tyske anlegga der.

Den første tida tyskarane var på Ueland rekvirerte dei heimehus, driftsbygningar og skulehus , men etter kvart stod bunkerar og brakker ferdige. Det kom mange russiske krigsfangar til Ueland, og dei vart sette til å byggja kanonstillingar, grava grøfter og gjera anna tvangsarbeid.The radar facility at Ueland was established in September 1942, and was one of the first the Germans occupants built in Norway. It was Company No. 11 in the Air Alert 251 Regiment that was stationed here. The company was code named "Wachtholder". The large radar at 11 x 30 meters with a total height of 16 meter must have been quite a sight. The Mammoth it was called. The Germans had one more radar like this, on the coast of Trøndelag.

The primary task of the Mammoth was to discovered airplanes at long distances. According to the Germans the radar had a range up to 400 km. But it could only search within an area of 100 degrees, therefore two antenna systems was put the on the same mast - back to back. Only one could be used at a time, so one had to select if one wanted to "see" out over the ocean or inland. The biggest drawback was that the Mammoth were highly exposed to hostile disturbances.

In connection with the radar, there were several other smaller facilities, including a aircraft warning station who lay buried in a communications bunker approximately 1 km east of where the Mammoth stood. This warning station at Jæren was a small part of the complex German air defense network. It is this area the cache is located. The area at Såbrekka where the Mammoth radar stood was cultivated in the early 1990s, now there is little or nothing left of the German plants there.

Korleis koma dit
Ta av frå Fv147 ved markert Trailhead. Det går å kjøra eit godt stykke innover markavegen, men kjør forsiktig og parker slik at andre kan passere.

How to get there
Leave Fv147 at the marked trailhead. It is possible to drive along the gravel road, but drive carefully and park in a manner that allows others to pass.

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr 1 naq 2, fznyy: Haqre/zryybz fgrvare - Haqre/orgjrra fgbarf
Svany fgntr, erthyne: Zhefgrva haqre fgrva / oevpx haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

71 Logged Visits

Found it 57     Didn't find it 8     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 7 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.