Skip to content

Zoisov grad / Zois manor Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

icabrian: Nekomu je bil všeč vsebnik... 😬😈

More
Hidden : 08/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je od 8.8.2021 spet na svojem mestu.
Cache in place again since 8.8.2021.

Grad je bil sezidan v drugi polovici 18. stoletja v novoromanskem slogu. Posebna znamenitost je grb nad vhodnimi vrati. Služil je železarskim podjetnikom kot upravno in bivalno poslopje. Med gradnjo Bohinjskega predora (1900-1905) je bil v gradu sedež vodstva gradbišča, med 1. svetovno vojno pa nekaj časa poljska bolnišnica. Preko ceste na južni strani gradu je na Gospodovem vrtu ohranjena Zoisova ura. Zgraditi jo je dal baron Žiga Zois, da bi železarji pravočasno hodili na delo.

Zaklad je skrit nad tlemi v dokaj standardnem skrivališču. Ker je vsebnik majhen, je tudi skrivališče majhno. Ne premikajte velikih. Prosim, poskrbite, da bo zaklad primerno zakrit tudi ob vašem odhodu! V zakladu je dnevnik, prinesite svoje pisalo.The manor was built in the second half of the 18th century in the neo-Romanesque style. The coat-of-arms above the entrance portal is a special feature. The manor served as the administrative center and residence for the ironworks managers. During construction of the Bohinj tunnel (1900-1905) the manor served as construction site headquarters, while during 1. World War it was employed as field hospital. Across the road on the south side of the manor, the Zois Clock has been preserved in the formal garden. Baron Žiga Zois ordered its installation to ensure that the workers arrived at work in nearby ironworks on time.

The cache is hidden above ground in a fairly standard hiding place. The container is micro, so the hiding place is small. Don't move the big ones. Please make sure that the cache is covered well when you leave! Current content is logsheet, bring your own pen.

Additional Hints (Decrypt)

Mn heb. I yhxawv yrib bq qiru iryvxvu xnzabi. Iryvxvu xnzabi fr ar qbgvxnwgr. / Oruvaq gur pybpx. Va n ubyr yrsg bs gur gjb ovt fgbarf. Fb gurer'f ab arrq gb gbhpu gurz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)