Skip to content

Nieuwerkerk aan den Ijssel, la belle. EarthCache

Hidden : 08/18/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het laagste punt...

Nieuwerkerk aan den Ijssel. Over het algemeen wordt gedacht dat het laagste punt van Nederland in de Prins Alexanderpolder bij Rotterdam zou liggen. Na onderzoek door Rijkswaterstaat in 1995 weten we beter. Met 6,74 meter beneden N.A.P. is de Zuiderplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel officieel het laagste punt van Nederland.
Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederlandworden gerelateerd.Dit AP was het Stads Peijl dat in 1684 was bepaald en was afgeleid aan het gemiddelde zomervloedniveau van het IJ en dus het hoogwaterniveau. Dit peil werd vastgesteld op negen voet 5 duym (= 2,67689 meter) beneden de Zeedijks Hooghtedie was aangeven door middel van een groef in een merksteen. Het monument van het laagste punt in Nederland ligt de Parallelweg-Zuid 215 op de bodem van de Zuiderplaspolder.

Vragen:
Wat gebeurt in 1841 en 1998 in verband met het laagste punt ?

Mogen wij U vragen uw antwoorden op onze mail te zenden (in het nederlands of english als het informatiebord niet leesbaar is) en een briefje met een foto van U of uw GPS op de log te zetten als jullie het willen natuurlijk!
Als de antwoorden juist zijn, zullen wij uw log laten staan.1.Noordelijkste punt: Rottumerplaat
2.Op het vasteland: de Noordkaap, dichtbij Roodeschool, Groningen
3.Zuidelijkste punt: grenspaal 12, dichtbij Kuttingen, gemeente Gulpen-Wittem, Limburg
4.Westelijkste punt: grensovergang Sint Anna ter Muiden, gemeente Sluis, Zeeland
5.Oostelijkste punt: grensovergang Bad Nieuweschans, gemeente Reiderland, Groningen
6.Hoogste punt: Vaalserberg, gemeente Vaals, Limburg: 322,7 m boven NAP
7.Laagste punt: Zuidplaspolder, dichtbij Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland: 6,74 m onder NAP


Le point LE PLUS BAS ! Certains imaginent que le point le plus bas des Pays-Bas se situe dans le polder Prince Alexander, près de Rotterdam. En fait, il n’en est rien ! En 1995, le Ministère des transports et des eaux a confirmé le point le plus bas à Nieuwerkerk aan den Ijssel. Il se situe à -6,74m N.A.P.

Il est possible d’aller voir le N.A.P. dans le bâtiment de l’Opéra à Amsterdam. Le N.A.P est le niveau de référence le plus important des Pays-Bas car il sert de base aux calculs de l’altitude (maaiveldniveau) du territoire néerlandais. Comment est déterminé le N.A.P. ? L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. Pour les Pays-Bas, le niveau de base est le zéro marin d’Amsterdam ou « Normaal Amsterdam Peil ». Il a été établi grâce aux mesures du niveau de l’IJ à marée haute et à marée basse à hauteur du Haarlemmersluis à Amsterdam entre le 1er Septembre 1683 et le 1er Septembre 1684. Ce niveau est observable grâce au pieu N.A.P. dont la face supérieure coïncide exactement avec le zéro marin d’Amsterdam. Ce pieu a été enfoncé jusqu’à la seconde couche de sable (a priori stable) et est rebattu régulièrement.

Questions:
Que s’est-il passé en 1841 et en 1998, qui a un rapport avec cet emplacement ?
Vous pouvez envoyer vos réponses sur notre mail et logger avec un petit mot et une photo de vous et/ou de votre GPS, si vous le souhaitez, bien sûr!.
Si les réponses sont correctes, nous nous ferons un plaisir de garder votre log !
http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/nederland/pa-extremes.htm
free counters


I am a proud


First to find Brouwertjes

Additional Hints (Decrypt)

Qr pnpur vf avrg gr orervxra ivn qr N20. Yn pnpur ar crhg f'nggrvaqer nh qécneg qr yn N20.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)