Skip to content

Gaujmaliet's Mystery Cache

Hidden : 08/22/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dotajās koordinātās Jūs slēpni neatradīsiet. Lai atrastu slēpni, Jums būs jāatrisina uzdevums. Slēpnis ir maza kārbiņa, kurā ir viesu grāmata, zīmulis un tā asināmais.

Lai atrastu slēpni, Jums būs jāapmekle zemāk minēto rindu autora kapa vieta Valmieras pilsētas kapos, kur iegūsiet četras vērtības. Šīs vērtības būs jāizmanto, lai atrastu slēpņa koordinātas.

Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliets.

Svešās malās esot jauki,
Daudz jo daiļi brīnumi,
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti.

Bet kas svešas zemes, salas
Man ar savu greznumu,
Kad es še pie Gaujas malas
Dzirdu latvju valodu.

Latviets esmu, latviets būšu,
Latviets mūžam palikšu,
Un par savu tēvu zemi
Savu galvu nolikšu.

Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas,
Tik pie Gaujas vēlos būt,
Un uz augstas klinšu kraujas
Sevim līgaviņu gūt.

Sveika, Gauja! Plūsti knaši
Tur, kur baltā jūra iet!
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied!


Vērtibas:
A - autora dzimšanas gada pēdejais cipars;
B - autora miršanas gada otrais cipars;
C - otrais cipars uz metāla krusta, kas atrodas Jums tieši aiz muguras, ja nostājaties pret kapavietu;
D - divciparu skaitlis uz metāla krusta, kas atrodas pa labi no iepriekš minēta krusta (ciparu aiz komata neņemiet vērā) - OBJEKTS ZUDIS, VĒRTĪBA "13"

Ja esat ieguvuši pareizās vertības, tad visu iegūto skaitļu summai vajadzētu būt "32".
Lai aprēķinātu gala koordinātas, iegūtās vērītbas jāievieto šajās formulās:
E=D-B-C
F=D-A-C
G=A
H=E
I=C-B+A
J=A
Gala koordinātas: N 57°32.EFG E 025° 25.HIJ

Additional Hints (Decrypt)

Hmqrihzf: znmv inegvav, vrxšn cn xervfv, znyn cvr frgnf;
Fyrcavf: nxzraf zhevf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)