Skip to content

<

Trebonskem na kole - Tajemna Jemcina

A cache by WildWest-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/26/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tajemná Jemčina je druhou keškou ze série Třeboňskem na kole, což znamená, že její trasa vede především po cyklostezkách. Oproti první cyklostezce k Rožmnerku vede téměř celá lesními cestami kde na motorizovanou techniku nenarazíte. Odlov za pomocí automobilu či motocyklu je zde téměř vyloučen, většina trasy vede po cestách kde je automobilům a motocyklům vjezd zakázán. Celá trasa z Jemčiny až po finálku měří zhruba 20 kilometrů, je však potřeba si připočíst cestu zpět. Vhodným výchozím bodem a také parkovištěm pro váš automobil může být Jemčina (nejkratší varianta), Hatín, Kardašova Řečice či Novosedly nad Nežárkou.

Tajemná Jemčina

Třeboňskem na kole - Tajemná Jemčina

 

Stage 1: Památník J. V. Wachtela ( N49 06.187 E14 52.360 )
Při cestě z Hatína na Jemčinu se u křižovatky s lesní cestou nachází památník na památník věnovaný Jiřímu Wachtelovi (Wachtel znamená v překladu křepelka), který se zapsal do Jemčinské historie jako správce místních lesů. Jelikož pocházel z rodiny, která se již generace starala o Jemčinské lesy, ihned po návratu ze studií v mu byla nabídnuta možnost vyzkoušení nových metod lesnictví. Stále se snažil vytvářet les smíšený, nestejnověký, který by svou vitalitou odolával všem nebezpečím. Jeho hlavní zásadou bylo: "Zakládejte a vychovávejte les pokud možno v zástinu a chraňte ho před jakoukoliv jednotvárností." Jeho úsilí se vyplatilo a následně byl i vyznamenán. Získal záslužný kříž císaře Františka Josefa. Wachtel byl i lesní estetik a uvědomělý ochránce přírody. Projevovalo se to u něho mnoha zájmy o staré stromy, o estetickou úpravu lesů a zřizování sadů na pustých místech. Zde na Jemčině na jeho počest vznikl tento památník na kterém nalezneme tři letopočty. Vezměte ten prostřední (pouze rok) a sečtěte všechna čísla z tohoto letopočtu. Toto dvouciferné číslo je A.

Svaty Sebestian

Stage 2: Hatínská alej ( N49 06.034 E14 51.865 )
Cesta mezi Jemčinou a Hatínem je také známá jako Hatínská alej. Kromě památníku na předchozí zastávce se zde nachází také nádherné sochy sv. Šebastiána a sv. Tekly z roku 1772. Sochu patrona proti morové nákaze Sv. Šebestiána poznáme snadno, jelikož je přivázán a postřílen šípy z luku, což měl být trest nařízený římským císařem Diokleciánem. Šebastián ale přežil a později byl prohlášen za svatého, stejně jako svatá Tekla. Tu čekal trest smrti upálením, později usmrcení divokými zvířaty. Pro získání hodnoty B sečtěte počet šípů, kterými byl zasažen Sv. Šebestián, a počet velkých zvířat ležících u nohou Sv. Tekly (sudý počet zvířat). Pokud tam vidíte hada tak toho nepočítejte, ten přeci leží pořád :-).

Stage 3: Jemčina ( N49 05.894 E14 51.294 )
První zmínka o Jemčině pochází z 14. století, slavné období této oblasti však začalo až ve století 17, kdy zde byl hřebčinec, který se dochoval až dodnes a nachází se hned vedle zámku. Ten byl postaven v šlechtickým rodem Černínů v 18. století jako lovecký zámeček. Mezi jeho nejcennější části patří především 19 metrů vysoká kaple sv. Jana Nepomuckého. Nejslavnější éra zdejších honů nastala po roce 1790, kdy zámek získal finální podobu a hrabě Jan Rudolf Černín se rozhodl zde uspořádat štvanice. K tomuto účelu byl přizpůsoben zámek i celé okolí. Velké náklady si vyžádala především úprava obory, dějiště tzv. parforsních honů. Rozlehlá plocha obory byla lesmistrem Wachtelem rozdělena na 33 rovnoběžných alejí, které protínalo téměř v pravém úhlu 22 příčných alejí. Především v podzimních měsících se na Jemčinu sjíždělo panstvo z celé monarchie. Soumrak nad Jemčinou přišel 26. července 1822, kdy se přes Jemčinskou oboru přehnala vichřice a v několika minutách bylo dílo posledních desetiletí zničeno. Zdejším obyvatelům v následující krizi velice pomohl budějovický "podnikatel" Vojtěch Lanna, ale o tom se více dozvíte v nedaleké keši jemu věnované. Za minulého režimu zámek sloužil jako raketová základna armády, dnes je soukromým majetkem a je veřejnosti přístupný. My ale dáme přednost prohlídce zvenčí, především si pečlivě prohlédneme informační tabuli naproti vstupu k zámecké restauraci. Zde zjistěte, z jakého roku pochází plánek Jemčinského revíru. Proveďte ciferaci a tím získáte C. Zdejší proslulé hony navštívili jako hosté některé významné osobnosti. Písmeno D je počet těchto významných hostů podle informační tabule (Alois Jirásek či Adalbert Lanna zde jistě také byli na honech, tabule je ale zmiňuje v jiných souvislostech).

Jemčina

Stage 4: Zadní dvůr a duby u Zadního dvora
( N49 06.350 E14 49.424 a N49 06.413 E14 49.364 )

Zadní dvůr je bývalé hospodářské stavení, které se od Jemčiny nachází asi 2 kilometry po proudu řeky Nežárky. Dříve se tomuto dvoru říkalo Velhartice, později se však ujal název Zadní dvůr. Ten stejně jako Jemčina patřil rodu Černínů. Celý pravý břeh Nežárky je již od Jemčiny porostlý staletými duby, kterým kraluje strom známý jako Veledub. Zde v lokalitě Zadního dvora však můžeme nalézt mnoho staletých dubů, jsou však bohužel zastrčené blíže k řece a tak pokud se k nim chcete podívat, musíte blížeji Nežárce. Nejprve se zastavíme u samotného dvora. Ten poslední roky prochází rekonstrukcí a majitelé si okolní pozemky oplotili. Můžeme se ale zastavit u kapličky před vjezdem do celého areálu, u které rostou dva stromy. Které to jsou?

Duby na hrazi rybnika podsedek

E = 4 pro borovice a lípa
E = 6 pro dub a lípa
E = 8 pro dub a borovice

Když už jsme mluvili o těch významných stromech tak se přeci jenom k jednomu podíváme. Nachází se asi 150 metrů od kapličky a již z dálky je patrné jde o mimořádný kousek. Vedle dubu je dřevěná cedule označující chráněný strom. Kolika šrouby (písmeno F) jsou připevněny plechové štítky k dřevěné části cedule? V předchozí cyklo-kešce byla zoo zastávka u nutrií, ti z vás co by rádi viděli zajímavá zvířata, mohou popojet ještě tak 50 metrů a možná spatříte rohaté krávy.

Stage 5: Lesní rybníček Nepraš ( N49 06.722 E14 49.379 )
Poté co dubová alej splyne s lesem, po pravé straně se vynoří tento malý lesní rybníček. Na hrázi rybníka můžeme spatřit jeden celkem netypický strom a to břízu, která se často na hrázích nevyskytuje. Kolik bříz roste na hrázi tohoto lesního rybníčku ( G ). Pahýly a malé náletové břízky nepočítáme.

Aktualizace 2019: Hráz byla vykácena G = 1

Nepraš

Stage 6: Evženovo údolí ( N49 07.523 E14 49.883 )
Na třetí zastávce na Jemčině jsme si povídali o rozdělení Jemčinských lesů do Alejí. V té souvislosti bylo v celém okolí zřízeno 17 významných míst, zpravidla křížení cest, které sloužili jako dostaveníčka, tedy místa kde se lovci scházeli na hony. Těmto místům se říkalo rendez-vous a jedno z nich se nacházelo i zde u rybníku Dolní vydýmač. Místo známé jako Evženovo údolí či dnes také Pecák dnes slouží především jako penzion a občerstvovací stanice pro cyklisty, jako pozůstatek tehdejší lovecké slávy zde zůstala kaplička postavená roku 1898, pravděpodobně k 80 narozeninám Jaromíra Černína z Chudenic, tehdejšího majitele zámku na Jemčině. Z boku kapličky jsou skleněná okna. Každé z oken je rozděleno do H částí. Ti z vás kdo začínají být již na pokraji svých sil se mohou občerstvit, než se opět zanoříme do Jemčinských lesů. Za rybníkem Dolní vydýmač můžete hned zahnout po žluté turistické značce, nebo ještě pokračovat po asfaltce a zahnout až o dvě křižovatky dál po lepší cestě.

Duby na hrazi rybnika podsedek

Stage 7: Pamtné stromy na hrázi rybníka Podsedek
( N49 07.541 E14 48.934 )

Hluboko v Jemčinských lesích nedaleko řeky Nežárky se nachází hráz dnes již vyschlého rybníka Podsedek, na jehož hrázi nalezneme krásné staré stromořadí. To se skládá z několika dubů a jedné lípy, přičemž minimálně těchto 6 stromů je velice zajímavých. Rybník podsedek byl postaven 1559, již od svého založení však měl velké problémy se zásobováním vodou, jak dokládá dopis jindřichohradeckého hejtmana svému pánovi Jáchymovi z Hradce: "Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla." Problémy se zásobováním nepřestávali a v 18. století byl rybník zrušen a zalesněn. Památné duby na jeho hrázi však vydrželi až dodnes. Při naší cestě je budeme míjet v tomto pořadí:

  • Lípa srdčitá (obvod 483 cm, výška 27 metrů) -Strom má zajímavý tvar – v cca 3 m odbočují z kmene na opačné strany 2 zploštělé větve, náběhy větví tvoří na kmeni jakási "žebra" vedoucí až k zemi. Prostřední kmen je sice nejmohutnější, dnes již bohužel suchý.
  • První dub (obvod 555 cm, výška 25,5 metrů) - Jde o největší strom z celé aleje, který se nachází na okraji louky.
  • Druhý dub (obvod 498 cm) - U louky na straně u Nežárky.
  • Třetí dub (obvod 496) - Nachází se hned vedle předchozího dubu.
  • Čtvrtý dub (obvod 478 cm) - Dub ležící přes stoku.
  • Pátý dub (477 cm) - Dub v lese.

Kolik stromů je dle cedulí památným stromem je písmeno I. Všechny tyto stromy se nachází mezi lípou na úvodních souřadnicích a dubem, který je v místech kde začíná les. Všechny tyto stromy se nachází přímo u cesty a cedule také určitě nepřehlédnete.

Stage 8: Most přes Nežárku ( N49 07.834 E14 47.900 )
Již od Jemčiny jedeme podél řeky Nežárky a to jsme ji po celou dobu ještě neviděli. Nyní se k řece dostáváme proto, že přejíždíme po mostě na protější břeh. Tento most není z důvodu své konstrukce příliš vhodný pro těžká vozidla. Jeho základní konstrukce je sice železná, přes ni jsou položeny dřevěné pražce, které jsou z vrchu zalité asfaltovým povrchem. Jaká je maximální povolená rychlost pro vjezd na tento most (J) a jak těžká vozidla na něj smějí (K)? Hmotnost vozidel je samozřejmě v tunách.

Nežárka

Stage 9: Rozcestí Spálená ( N49 07.786 E14 47.400 )
Od Nežárky začneme lehce stoupat, po 700 metrech se dostaneme na toto rozcestí, kde nalezneme kromě přístřešku také turistický ukazatel. Zelená turistická trasa vede z Veselí nad Lužnicí na Jemčinu. Jedním z bodů je zastávka U Nežárky, která je odsud L kilometrů.

Stage10: Osada Pávek ( N49 06.989 E14 49.037 )
Po rozcestí u Spálené se opět začneme vracet z kopce k Nežárce, což nám připomene jeden z mnoha letních táborů, které se v této oblasti nacházejí. Dále v lokalitě Pávek nachází několik chalup či rekreačních chatek. Většina z nich se nachází po vaší levé straně, napravo je však dřevěný domek, který má M komínů. Jsou samozřejmě dobře patrné z cesty.

Stage 11: Rozcestí u Blažků ( N49 06.666 E14 48.810 )
I zde se nachází menší osada, od tohoto rozcestí je však vzdálena několik set metrů. My než opustíme zelenou turistickou značku, tak se podíváme, o kolik kilometrů je to kratší do Veselí nad Lužnicí když se vydáme po žluté než bychom se vydali po zelené. Ušetříme si tím tak N kilometrů. Ti z vás, kdo se budou vracet zpět na Jemčinu či Novosedel tak si mohou zjistit, jak to ještě budou mít odsud daleko.

Svaty Hubert

Stage 12: U Huberta ( N49 06.585 E14 47.925 )
Poslední zastávkou před velkým finále jsou boží muka uprostřed zdejších lesů. Toto nádherné místo bylo zasvěceno Sv. Hubertoravi, patronovi myslivců a střelců. Tento světec je také vyobzen na obrázku umístěným na božích mukách spolu s jelenem. Není to však obyčejný jelen. Dle legendy Hubert spatřil právě tohoto jelena, který k němu promluvil: "Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za Tebe obětoval". Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem. Od té doby je Sv. Hubert patronem myslivců a ti mu zasvětili toto krásné místo uprostřed Jemčinských lesů. Pod obrázkem Sv. Huberta je malá cedulka, na které je uvedeno, kdy byla kaplička obnovena. Písmeno O je hodnota největší číslice, která se na tabulce vyskytuje dvakrát. Hned vedle kapličky je malý přístřešek s lavičkou, který by měl sloužit poutníkům k odpočinku a kačerům k výpočtu finálových souřadnic. Na přístřešku také naleznete na dvou místech hodnotu O.

Finálka Tajemné Jemčiny
Finálka se nachází na jiném zajímavém místě zde v Kolenecké oboře, kde je mimochodem moc hezký výhled. Jelikož se jedná o cyklokeš takže se na kole dá dostat po cestě až téměř ke keši.

Kontrolní součet A až H je 53.

Kontrolní součet I až O je 50.

N49 0( B + G ).( A -I - N) (O - N) ( K - A -D )

E014 4( O + E - F ).( H - C - E) ( E - M) ( H - L)

Prosím neuvádějte do vašich logů informace o poloze finálky stejně tak jako fotografie, které by mohly více napovědět.

V případě nouze můžete kontaktovat Helpline na telefoním čísle TQU RST RRP pro P = 0, Q = 2, R = 4, S = 6, T=7, U = 8.

Trasa

 

ENGLISH Listing

Tajemna Jemcina (Mysterious Jemcina) is the cecond cache from the series Trebonskem na kole (Trebonsko on bike), so it's mean that the way is only for cycling routes. Almoost all stages are located in the forrest so you can't get there by car or motorbike, because entrance is forbiden. The best location for parking your car is Jemcina (shortest way on bike), Hatin, Kardasova Recice or Novosedly nad Nezarkou.

Stage1: Memorial J. V. Wachtel ( N49 06.187 E14 52.360 ) A = On the memorial you find three dates. Take the year of the middle date (only year) and use cipheration.

Stage 2: Hatin Alley N49 06.034 E14 51.865 ) B = You can see there two statues - St. Tekla and St. Sebasthien. The letter B is number of arrows in the body of St. Sebasthien plus number of annimals beside St. Tekla's legs.

Stage 3: Jemcina ( N49 05.894 E14 51.294 ) C = There is an old map on this information table. Find the year of this map and use cipheration. D = Number of VIP, who had been invited to hunt's. You can find these names at the beggining of three paragraph (Mezi hosty byly i...).

Stage4: Zadni dvur ( N49 06.350 E14 49.424 a N49 06.413 E14 49.364 ) E = There are two trees nexto the calvary. E = 4 pine + lime / E = 6 oak + lime / E =8 lime + pine. F = Nexto the court, there is an old oak. Nexto the oak you can see a sign with metal labels which are conneced with sign by E screws.

Stage5: Forres pond Nepras N49 06.722 E14 49.379 ) G =1

Stage6: Evzen valley( N49 07.523 E14 49.883 ) H = There is a chapel and on the sides you can see windows. Each window is separated into H parts.

Stage7: Memorable trees on the pond dam Podsedek (N49 07.541 E14 48.934 ) I = Number of signs which marks Memorable trees (Pamatny strom in czech). The firrst tree is on this coordinates, the last is at the forrest beggining.

Stage8: Bridge on the river Nezarka ( N49 07.834 E14 47.900 ) J = Permitted speed on the bridge. K = Permitted weight on the bridge.

Stage 9: Crossroad Spalena ( N49 07.786 E14 47.400 ) L = Distance to "U Nežárky".

Stage10: Sattelment Pavek ( N49 06.989 E14 49.037 ) M = Number of chimneys on the wooden cottage.

Stage 11: Crossroad U Blazku (N49 06.666 E14 48.810 ) N =You can see two distances to Veseli nad Luznici on theese signs. The difference beetween these distances is L.

Stage 12: U Huberta ( N49 06.585 E14 47.925 ) O = This letter you'll find writen on penthouse (twice).

Final
Final cache is located in another interesting place there in Kolenecka obora, where is realy nice view. It's cycling cache so there are good roads.
Control count A - H is 53.
Control count I - O is 50.

N49 0( B + G ).( A -I - N) (O - N) ( K - A -D )

E014 4( O + E - F ).( H - C - E) ( E - M) ( H - L)

Sum of A - H is 53.
Sum of I - O is 50.

Zdroj / Source: mezistromy.cz; Stromy Třeboňska - Zadní Dvůr; Stromy Třeboňska - Podsedek; Zámek Jemčina

Poslední úprava listingu: 12.5.2019
Poslední úprava v terénu: 26.8.2011

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM - Cnqyl xzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.