Skip to content

<

Pohansky vrch - Horne Plachtince

A cache by Formatx Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

POHANSKY VRCH

Náucný chodník zacína nad obcou Horné Plachtince nedaleko sútoku Plachtinského a Suchánskeho potoka je stredne nárocný, okružný s 12 informacnými panelmi. Trasa má dlžku 4 km s prevýšením 271 m a možno ju absolvovat obojsmerne. Informacné tabule oboznamujú tak s prírodnými, ako aj s historickými pozoruhodnostami územia. Úvodný panel je umiestnený v údolí pri lesnej ceste a obsahuje základné informácie ako aj orientacnú mapku s vyznacením polohy jednotlivých zastávok. Druhý panel informuje o geomorfologickom zaclenení územia. Lokalita patrí do strednej casti podcelku Modrokamenské úboce a východnej casti celku Krupinská planina, ktorá je súcastou oblasti Slovenské stredohorie. Chodník pokracuje úbocím kopca cez rozvolnený dubový porast, kde sú umiestnené dalšie dva panely, prostredníctvom ktorých sa návštevník môže oboznámit s lesnými dubovými a lesostepnými spolocenstvami. Vyskytujú sa tu špecifické druhy teplomilnej flóry a fauny (kukucka vencová, modruška pošvatá, jašterica zelená, výrik lesný a iné), ktoré tu majú vhodné klimatické a ekologické podmienky. Nasledujúce dva panely približujú geologickú stavbu a reliéf územia. Krupinská planina je sopecným pohorím s charakteristickým reliéfom. V lokalite sa vyskytujú okrem iného nápadné skalné útvary v podobe hríbov, ktoré vznikli selektívnym zvetrávaním andezitových brekcií. Siedma zastávka je venovaná miestnym druhom polovnej zveri. K väcšej názornosti prispieva vyobrazenie odtlackov stôp na tabuli, nedaleký krmelec a solník v dutom pni. Jednou z najvýznamnejších zložiek životného prostredia sú lesy, na problematiku ktorých je zameraný ôsmy panel. Lesy plnia okrem hospodárskej funkcie aj viaceré mimoprodukcné funkcie, a to ekologické (napr. pôdoochrannú, vodohospodársku, klimatickú) ako aj iné pre cloveka a spolocnost prospešné funkcie. Na dvoch nasledujúcich paneloch, už na temene Pohanského vrchu, je predstavené pohanské hradisko, respektíve pozostatky pri jeho južnej a severnej bráne. Rozoznat sa ešte dajú zvyšky obranných valov a predstavu o vzhlade hradiska si možno urobit z textu a kresieb na tabuliach. Po zostupe z vrcholu sa otvára výhlad na Plachtinskú dolinu, ktorú v prípade priaznivého pocasia vidiet ako na dlani. Meandrujúci Plachtinský potok preteká postupne cez Horné, Stredné a Dolné Plachtince a vyústuje do Ipelskej kotliny, crtajúcej sa v pozadí. Svahy doliny sú pokryté lesmi a vinohradmi, v ktorých sa dorába známe a kvalitné plachtinské víno. Tieto aj dalšie informácie poskytuje príslušný panel na vyhliadkovom mieste.Po strmšom zostupe pri lesnej ceste je umiestnený posledný panel, tematicky zameraný na ekosystém okolitého bukového porastu. Záverom je potrebné podakovat všetkým, ktorí sa väcšou, ci menšou mierou zaslúžili o sprístupnenie malej ukážky tohto zaujímavého kraja.
P.S: povráva sa že tento les stráži jedna prekrásna vila ktorá každé ráno ešte za rosy tancuje bosá v trave,preto budte ohladuplný k jej kralovstu a ona sa vám za to ovdaci ked ju stretnete krásnym tancom...
Ku samotnej Cache: odpovede nájdete na jednotlivých informacných paneloch tak ako sú zadane otázky vo waipontoch na jednotlivých Stage.Odporucam ist pekne za radom od STG01.
Súradnice samotnej cache sú:
N:48° 15. A-(B+C)-118
E: 019° 16.(E-F-D)-1490
GeoCheck.org

Additional Hints (No hints available.)