Skip to content

This cache has been archived.

Protea Sangomas: ikke hørt noe fra utlegger

More
<

Steinsfossen/Tømmerrenna

A cache by Kolorabi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/03/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Steinsfossen og starten på tømmerrenna ved Otra / Steinsfossen and the start of the log flume at Otra river.

Glem Tømmerrenna i dyreparken, dette er den virkelige versjonen. Tømmerrenna langs Otra er ca. 4 kilometer lang og ble bygget for å gjøre det mulig å fortsette å fløte tømmer ned elva etter at den ble demmet opp på femtitallet. I dag er den ikke i bruk som noe annet enn en "annerledes" turløype. Stiftelsen Tømmerrenna driver vedlikehold, men det er åpenbart at det trengs mye mer ressurser i årene som kommer.

Høydepunkter inkluderer en rekke jettegryter og stilige steder langs vassdraget, to hengebroer (på 100 og 120 meter), samtdamanlegget og ruinene/spøkelsesbyen ved Kringsjå. I tillegg går renna ved siden av Setesdalsbanen, som er en museumsjernbane. Er du heldig (og cacher på sommeren) vil det passere et damplokomotiv eller to mens du er på tur – alltid en stilig opplevelse (se video). Banen er selvsagt verd en tur i seg selv (du kjøper biletter og går ombord på Grovane Stasjon). Den går per i dag opp til Røyknes stasjon, som også er der tømmerrenna ender opp.

Denne cachen er plassert nær broen ved Steinsfossen, hvor turen opp tømmerrenna starter. Dette området er i seg selv spennende å besøke, takket være fin natur og fossen fra hulen i fjellveggen ved kraftverket. Men hovedpoenget med denne cachen er rett og slett å vise deg selve renna, og friste deg til å ta turen oppover. Jeg har plassert en annen cache cirka ti-femten minutters gange inn renna, samt en noe mer utfordrende cache lenger inne. Det er også en eldre cache lenger inne i damanlegget ved Kringsjå. Du vil neppe angre om du velger å ta flere av dem på samme tur, for dette er et område av de sjeldne. Turen opp renna er utrolig flott, og den må oppleves før det er for sent. Jo flere som er klar over denne perlen, jo større er dessuten sjansen for at den faktisk blir tatt vare på.

Den letteste måten å komme seg til cachen på er å ta av fylkesvei 405 kort etter Grovane stasjon (om du kommer fra Vennesla-siden), og følge skiltene til Steinsfossen.

English:

Forget the log flume in Kristiansand Zoo, this is the real deal. The log flume along the Otra river is approx. 4 km, and was built to enable the floating of logs down the river after it was regulated for power production in the late fifties. It no longer in use as anything other than a fairly unique kind of trail.

Highlights include a number of "giant's kettles" and cool places along the riverbed, two suspension bridges (100 and 120 metres), the old dam and ruins/ghost town at Kringsjå. Also, the log flume goes next to the museum railroad Setesdalsbanen. That means you might very well see a steam train passing by when caching in the summertime, which is always a cool experience (see video). Obviously the railroad itself is worth a trip; buy tickets at Grovane Stasjon near Vennesla. The schedule can be found at their official website.

This particular cache is placed near the bridge at Steinsfossen, where the trip up the flume starts. This area is in itself interesting to visit, thanks to nice nature and the waterfall that emerges from the cave in the mountainside. But the main point of the cache is really to show you the log flume, and tempt you to take the trip up the flume. I've placed another cache approx ten-fiften minutes up the flume, as well as a more challenging cache further in. There's also an older cache in the dam area near Kringsjå. You won't regret going for more caches, because you'll get a very unique and beautiful trip.

The easiest way to get here is to take off from road 405 shortly after Grovane train station (if you drive from Vennesla/Kristiansand), and follow the signs to Steinsfossen.

Ingen klatring nødvendig. No climbing neccessary.

Additional Hints (Decrypt)

Sybz / Sybbqvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)