Skip to content

This cache has been archived.

Skupec Reviewer: Archivace listingu cache

Skupec reviewer

More
<

5.ZS

A cache by MJ-Duo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/06/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache vás zavede do míst, kde spousta z nás, Príbramáku, absolvovala povinnou školní docházku.

Základní škola, Príbram VII, 28.ríjna 1 je príspevkovou organizací mesta Príbram. Jako právní subjekt pracuje od roku 1994. Soucástí školy je školní jídelna a školní družina, která má otevreno od 1.9.2009 7 oddelení. Škola má od roku 1988 trídy s rozšírenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Od 1.9.2007 pracuje podle vlastního školního vzdelávacího programu.

Něco málo k výuce

Zamerení HV - hodinová dotace tri hodiny týdne zahrnuje peveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a detské Orffovy nástroje. Deti mohou rozvíjet své nadání v peveckých souborech a školním orchestru. Dvakrát do roka porádají hudební trídy pravidelné koncerty (vánocní a jarní), vystupují na mezinárodních prehlídkách peveckých sboru v Praze i v Príbrami, úcastní se ruzných kulturne - spolecenských akcí.

Zamerení Vv - v hodinách se žáci ucí rozvíjet své vlastní vnímání sveta, estetické cítení a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umení - v kresbe, malbe, grafice i plastické a prostorové tvorbe. Deti se ucí pracovat ruznými výtvarnými technikami - napr.: lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika a další. Výuka probíhá ve dvou výtvarných pracovnách a keramické dílne. Soucástí výuky jsou i výtvarné práce v plenéru. Casová dotace predmetu je tri vyucovací hodiny týdne. Výtvarné práce našich žáku je možné si prohlédnout nejen ve škole, ale i na ruzných výstavách. Žáci se úspešne úcastní ruzných výtvarných souteží. Již pravidelne porádáme pro žáky výtvarné exkurze spojené s tvurcími dílnami.

Všeobecné zamerení - žáci se venují od 1.rocníku 1 hodinu týdne, od 3.rocníku 2 hodiny týdne dramatické výchove, která je rozvíjí po stránce osobnostní, ale také rozširuje jejich literární znalosti (básne, pohádky, dobrodružné) a jednoduchými dramatickými hrami vede žáky ke spolupráci a poznávání se. V hodinách jsou žáci vedeni k rozvoji obrazotvornosti, tvorivosti a fantazie prostrednistvím hudby, pohybu a výtvarných aktivit. Výsledkem práce muže být i krátké vystoupení pro mladší spolužáky.

Cache

Jedná se o jednoduchou, v podstate drive-in cache mimo areál školy. Prosíme o opatrnost při odlovu - mudlové jsou všudypřítomní
Ukládejte prosím keš na původní místo!
POZN.: !! V keši není tužka !!

Additional Hints (Decrypt)

fzex cvpuynil

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.