Skip to content

<

Kota 420 - Andelsky kopec

A cache by Chasseur.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mým geocacherum!

Velitelství GeoOlomouc bylo zákerne prepadeno a byly ukradeny duležité dokumenty a cenné geocoiny. Vše je nutno získat zpet za každou cenu.


Podle § 23 branného zákona narizuji mobilizaci geocacherské branné moci.I. Povolání osob.

A. Na základe mobilizace se povolávají v celé oblasti GeoOlomouc do cinné služby:

1. všichni geocacheri bez rozdílu veku
2. všechny geocacherky bez rozdílu veku

B. Všechny osoby povolané touto vyhláškou do cinné geocacherské služby, pokud nejsou zprošteny pro prípad mobilizace, se musí neprodlene po uverejnení této vyhlášky v obci, v níž práve meškají, odebrat co nejrychleji a nejkratší cestou prímo k PC.

C. Kdo nastupuje do cinné geocacherské služby, nastoupí v obnošeném civilním obleku a prinese s sebou jídlo na dva dny, propriety (lžíci, vidlicku, nuž, cistící potreby na šaty a obuv, kapesníky, rucníky, jehly, nite, knoflíky atd.), prikrývku, trvanlivý obal (batoh, pytel apod.), podle možností jídelní nádobí a v zime teplé prádlo, po prípade obuv zpusobilou pro polní službu.

D. Geocacheri v cinné geocacherské službe, dlející na dovolené, vyhledají ihned a co nejrychleji nejbližší PC.

II. Povolání koní a vozidel pro zvírecí potah.

A. Podle zákona o požadování dopravních prostredku pro úcely geocacherské se povolávají a musí být predvedeni:

1. Všichni evidencní kone

Každý držitel evidencního kone je povinen predvést sám nebo dát predvést svým zástupcem a odevzdat kone rádne okované, opatrené dobrou ohlávkou a ohlávkovým provazem, a odevzdat zároven na prejímacím míste krmivo (oves v pytli) ve výmere 10 kg.

2. Jiné zvírectvo vhodné k osedlání

III. Povolání motorových vozidel.

A. Podle zákona o požadování dopravních prostredku pro geocacherské úcely se povolávají motorová vozidla:

1. osobní automobily, autobusy a hospodárské traktory
2. motocykly bez prívesného vozíku
3. nákladní automobily a všechny ostatní motorová vozidla

IV. Povolání letadel.

Podle zákona o požadování dopravních prostredku pro úcely geocacerské se povolávají:

1. veškerá letadla, vzducholode a balony

V. Zvláštní ustanovení.

Vyvážet geocacherský materiál (GPS, PC, notebooky, motorová vozidla, letadla, atd.) do ciziny se zakazuje narízením Chasseura23.

Dále se zakazuje uverejnovat jakékoli zprávy o poctu, výzbroji, zdatnosti, stavu nebo o pohybech geocacheru.
Povinnost k plnení geocacherských úkonu podle § 3 branného zákona se pocítá dnem vyhlášení mobilizace, nebylo-li tak narízeno již dríve.

VI. Každé opominutí povinností stanovených touto vyhláškou bude potrestáno dle uvážení Chasseura23.


Zpravodajci Geool zjistili obsazení kóty 420 – Andelský kopec a její blízké okolí neprátelskou jednotkou, které se podarilo uloupit cenné dokumenty. Vpád na výsostné území GeoOlomouc nelze beztrestne tolerovat, proto narizuji ihned zahájit postup východním smerem z bodu Alfa a útok na kótu 420 – Andelský kopec. Kóta musí být opet naše za každou cenu. Zpravodajci predpokládají, že ukoristené geocoiny a dokumenty budou ukryty nedaleko.
Výzvedná služba Geool mi sdelila i další duležitou informaci. Neprátelská prepadová skupina se údajne skládá z vojáku ruzných jednotek nekolika armád. A co je divnejší, i ruzných období. Zajímavé, že?
Zároven se podarilo zachytit neznámou šifru, bohužel se ji zatím nepovedlo dešifrovat.

Hlášení ocekávám ihned po úspešném dokoncení mise.
Chasseur23V BEDNE BYLY UMÍSTENY DVA GEOCOINY - VÁLEČNÉ KŘÍŽE. TYTO GEOCOINY VŠAK NĚKDO Z KAČERŮ UKRADL, I KDYŽ BYLO JASNĚ NAPSÁNO, ŽE MUSÍ ZŮSTAT V KEŠI.
TAKŽE JSOU TAM UŽ JEN OBRÁZKY OBOU GEOCOINŮ.Prosím vkládejte jen veci týkající se armády. DíkyRADVOJŮV GEOFONDAdditional Hints (Decrypt)

Zrmv qirzn cnerml nfv 20z qbyh bq cršval

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.