Skip to content

Fara v meste Puchov Traditional Geocache

This cache has been archived.

geomajo01: Archive

More
Hidden : 09/20/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

pomník je oproti skole CZŠ sv. Margity .

História farnosti

O založení farnosti a pôvodu kostola v Púchove nemáme presné správy. Prvá historická správa o farnosti je v účtoch vyberačov pápežských desiatkov z prvej polovice 14. storočia. V roku 1332 – 1337 dvaja pápežskí vyslanci z Avignonu vyberali na ciele Svätej zeme z cirkevného majetku desiatu čiastku. Podľa týchto spomínaných účtov Púchovský farár Ucta zaplatil 6 grošov, takže je zrejmé, že v tom čase bola v Púchove fara i kostol. históriaPre nepokoje v Uhorsku v prvých desaťročiach 14. storočia nebola priaznivá situácia pre zakladanie nových cirkevnoprávnych celkov, preto môžeme predpokladať, že kresťanská cirkevná obec v Púchove vznikla v posledných desaťročiach 13. storočia a vtedy sa tu zriadila i fara. Do jej založenia Púchov patril Trenčianskej fare.
starý kostolKostol bol pristavený k veži, ktorá tu už stála. Bola pôvodne postavená nad skalnatým brodom Váhu. Mala ho strážiť a súčasne mohla byť aj jeho ukazovateľom. Dôkazom toho sú 4 strieľne nad klenbou veže pod pravým oknom. Sú zamurované a vidieť ich len zvnútra. Pôvodnú vežu potom nadstavili a prispôsobili na kostolnú. K veži bola pristavená chrámová loď, ktorá mala charakter renesančnej lode s dvoma klenbovymi poliami. Kostol zo 17. storočia bol postavený na starších základoch, čo znamená, že predtým tam už kostol stál. V roku 1807 vypukol veľký požiar, ktorý zničil budovu fary a v nej farský archív, kde zhoreli vzácne historické dokumenty. Vtedy zhorela aj strecha kostola, veža a zničili sa aj zvony. Z pôvodnej stavby obnovenej po požiari ostala len veža a presbytérium vo funkcii bočnej kaplnky.
tabuľaKeď Púchovský kostol priestorovo nevyhovoval, v roku 1939 – 1940 bol starý kostol prestavaný a zväčšený. Dlhoročné sny veriacich sa stali skutočnosťou. Podiel na stavbe mal vtedajší správca farnosti kanonik Viktor Kallay, ktorý bol vynikajúci organizátor. Posviacka tohto kostola bola 15. augusta roku 1940, teda takého, aký je v súčasnej dobe. Previedol ju otec biskup Dr. Karol Kmeťko. Bol to prvý kostol vybudovaný v tom čase v Slovenskej republike. Zo starého kostola zostalo len sanktoárium a veža. Medzi svätyňou a touto vežou je vybudovaný spomínaný nový kostol na základe návrhov architekta Harminca.
Vnútorná architektúra hlavnej lode je veľmi reprezentatívna. Veľmi dobre je v nej začlenený oltár sv. Kríža, ktorý je dielom sochára Bartfayiho. Z pôvodného zariadenia sa v kostole zachoval barokový obraz všetkých svätých a obraz sv. Margity – tiež barokový z 18. storočia. Z tohto storočia pochádzajú aj plastiky 2 rokokových anjelov a večné svetlo. V kostole sa nachádzajú 2 bočné oltáre Božského srdca a sv. Jozefa. Ďalej vitráže vo svätyni, ktoré predstavujú sv. Andreja Svorada a Beňadika a vitráž nanebovstúpenia Pána. Taktiež v starej časti kostola sú vitráže sv. Cyrila a Metoda, zvestovania Pána a zmŕtvychvstania Pána.
tabuľaVo veži sú tri zvony: veľký, stredný a malý. Na veľkom zvone je nápis: „Ku cti a chvále najsvätejšej trojici obetovali Púchovskí farníci.“ Na strednom zvone je nápis: „Buď tichou pamiatkou preukrutnej války a hlasitým svedkom katolíckej lásky.“ Oba tieto zvony boli uliate v roku 1922 v Brne. Na malom zvone je stručný nápis: „Láska, jednota, pokoj“, tento zvon bol uliaty v roku 1974 v Halenkove.

Opravné práce na kostole v posledných rokoch

tabuľaV posledných rokoch sa previedli veľké opravné práce na farskom kostole. Boli to najmä výmena všetkých okien (r. 2005) a výmena všetkých dvier (r. 2006). No najväčšie práce sa previedli v roku 2009, kedy sa previedla generálna oprava veže, nakoľko bola silno narušená statika veže. Konkrétne sa previedli tieto práce: výmena poškodeného krovu veže a výmena krytiny, následne výmeny všetkých poškodených stropov vo veži, čo znamenalo vyrezanie všetkých stropov, stiahnutie tiahlami, zhotovenie nových železo betónových vencov a následne zhotovenie nových stropov, zhotovenie novej zvonovej stolice, elektrifikácia a oprava zvonov, výmena všetkých okien vo veži a napokon kompletné prevedenie fasády veže ako i väčšej časti kostola a náter strechy celého kostola.

Kostoly vo filiálnych obciach farnosti.

Kostol Fatimskej Panny Márie a kňazský dom v Nimnici sa postavili za pôsobenia pápežského preláta Mons. Štefana Palkoviča na mieste starej kaplnky. Základný kameň posvätil sv. otec Ján Pavol II. v apríli 1990. Kostol spolu s kňazským domom konsekroval 17. mája 1997 nitriansky sídelný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Streženiciach. Kostol sa staval v rokoch 2005 – 2007. 25.6.2006 posvätil základný kameň priamo na stavbe kostola Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Rovnako otec biskup Judák posvätil 29.7.2007 zvony v rozostavenom kostole a napokon za veľkého počtu veriacich zo Streženíc, Púchova ako i okolia konsekroval nový kostol.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

i xeíxbpu an mrzv ( i ynib xrq fgbwvf prybz x fbpur )

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)