Skip to Content

<

Waling Dijkstra

A cache by andopiru Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/05/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Waling Dijkstra is een friese schrijver, dichter. Zijn geboortehuis staat naast de parkeerplek.

LET OP: MET INGANG VAN 19 AUGUSTUS 2013 GELDT EEN NIEUWE EINDLOCATIE BEREKENING


Waling Dijkstra

Waling Dijkstra's werd algemeen geëerd als de grote man van de Friese beweging. Zijn eerste liederenbundel uit 1848 werd vijf maal herdrukt. Van zijn romans bereikten vooral de eerste twee vele herdrukken. De voordrachtsavonden die hij met anderen organiseerde, de Winterjoenenocht, ontwikkelden zich tot een nieuw genre, dat tot na 1920 beoefend werd. Diverse door hem opgezette of geredigeerde bladen en jaarboekjes vonden een brede verspreiding, bijvoorbeeld Sljucht en Rjucht (vanaf 1897), De Fryske Skoeralmenak, het jaarboekje As jimme it leije meije (1899-1910). Zijn werk aan de Friese spelling en aan het Friesch Woordenboek is van veel betekenis geweest, evenals zijn folkloristische werk. Hij was de belangrijkste verzamelaar van Friese volksverhalen in de negentiende eeuw. Van calvinistische zijde ondervond hij veel kritiek vanwege de wijze waarop hij de christelijke huichelarij en schijnheiligheid bespotte, in het bijzonder bij predikanten. Na zijn dood ondervond zijn werk kritiek van de Jongfriezen van Douwe Kalma die het gebrek aan diepgang verweten. Dijkstra's werk is van belang omdat hij velen bewoog tot het lezen van Fries; literair wordt het thans niet meer gewaardeerd. Het geeft wel een blik in het sociale en morele leven van het vrijzinnig deel van Friesland.

Een van zijn bekendste gedichten is de volgende:

Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn!
’t Opgeande sintsje laket my oan.
’t Hoantsje kraait kûkelû, ’t douke ropt rûkûkû,
Ik wol ek sjonge fleurich fan toan.

Alles wat libbet docht der nou sines bij,
Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij.
Guoskes dy’t snetterje, skiepkes dy’t bletterje,
Lamkes dy’t springe, nuvere blij.

’t Ljurkje yn’e wolken, d’eintsjes yn’t lizich wiet,
Moskjes en sweltsjes, elts sjongt syn liet.
Earbarren klapperje, ljipkes wjukwapperje,
Skries op’e hikke ropt grito-griet.

Vertaling:
Wat ben je lieflijk, rijzende zomerochtend
Het opgaande zonnetje lacht me toe.
't Haantje kraait kukelu, 't duifje roept roekoekoe,
Ik wil ook zingen blij van toon.

Al wat leeft doet er het zijne toe,
Veulentjes en kalfjes, paarden en koeien.
Ganzen die snateren, schapen die blaten,
Lammetjes die springen, wonderlijk blij

't Leeuwerikje in de wolken, eendjes in het water,
Mussen en zwaluwen, elk zingt zijn lied.
Ooievaars klapperen, kieviten wapperen,
De grutto op het hek roept grito-griet.

Bron: Wikipedia

HET PARK

Maar dan over het park dat u nu gaat bezoeken.
Op de plek waar nu de haagbeuk staat heeft vroeger een boerderij gestaan, die rond 1900 naar het oosten is verplaatst.
Het park is voorheen in gebruik geweest als voetbalveld, kaatsveld en ook heeft er jaren de kermis gestaan. Als laatst is het jaren in gebruik geweest al fierljepterrein. Nadat dit terrein jaren niet gebruikt werd, is het in verval geraakt. Nu is het terrein omgetoverd tot een prachtig park, waar men kan vissen, picknicken, bootje varen. Het karakter van het fierljepterrein is nog zichtbaar. De voormalige polsstokvereniging heeft een bijdrage gegeven voor de springschrans. Daar staat nu dan ook een orginele polsstok.
Het nieuwe park kwam tot stand door bijdrage van de gemeente, provincie, landschapsbeheer Friesland, Bildtse belangen, Wonen Noordwest Friesland en Arcadis. Het parkje was een wens van het Dorpsbelang Vrouwenparochie, dat zeer ingenomen is met het Waling Dijkstrapark.

Bron: Bildtse Post 7 september 2011

Deze cache is geplaatst met toestemming van de gemeente het Bildt.

Omdat de cache in het park net naast het dorp ligt en niet verlicht is, is cachen in de donkere uren van de dag niet aanbevelenswaardig. LET OP: MET INGANG VAN 19 AUGUSTUS 2013 GELDT EEN NIEUWE EINDLOCATIE BEREKENING

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.