Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Tour de Havnbjerg (Brandslukning)

A cache by Grete5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Indeholder FFC Certifikat. Husk en blyant/kuglepen. Remember a pen.

 

 

Havnbjerg (tysk: Hagenberg) er en bydel i Nordborg, men var tidligere en selvstændig sogneby på Als sydøst for denne. Bydelen oplevede en øget befolkningsvækst i forbindelse med etableringen af Danfoss og mange årtiers udvidelse af virksomhedsaktiviteterne.
 
Havnbjergs navn
Tidligere form var Hagenbjerg. "Hagen-" af mandsnavnet Hakon eller Haghni. "–bjerg" refererer til den stedlige møllebakke, som med sine 49 meter er det næsthøjeste punkt på Als. I sognet ligger hovedkvarteret for Danfoss-koncernen.

Det gamle Havnbjerg
Havnbjerg består af to klart afgrænsede dele. Nord for landevejen mellem Nordborg og Sønderborg ligger det gamle Havnbjerg - den gamle landsby, hvor der stadig ligger gårde inde i byen, og hvor husene med få undtagelser er fra før 2. verdenskrig.

Det nye Havnbjerg
Syd for landevejen ligger alle de nye kvarterer, som i hovedsagen blev bygget fra omkring 1950-1990, idet der dog også er nogle undtagelser: Kirken og præstegården, den gamle Havnbjerg Mølle og den gamle skole er langt ældre.
Det ældste af det nye er kvarteret omkring Havnbjerg Skole, som blev bygget i 1950'erne. I 1960'erne blev der i det store almennyttige boligbyggeri Danboparken opført 17 3-etagers blokke med i alt 459 lejligheder. Rundt om Danboparken blev der opført andelsboliger, såkaldte Danfoss huse, som var parcelhuse, som Danfoss' medarbejdere kunne leje, og endeligt et stort parcelhuskvarter, som officielt fik betegnelsen Havnbjerg Syd. I folkemunde blev området kaldt Valutapuklen, et udtryk fra årene efter 1945, der signalerede overforbrug, altså at her boede de lidt mere velstående.

Ved Danboparken blev der også omkring 1970 opført et butikscenter med et supermarked, forkellige specialbutikker, en servicestation, to bodegaer, to banker og nogle liberale erhverv. I dag er bankerne, benzintanken og specialbutikkerne borte. Til gengæld er der bygget en ny discount forretning.

Som følge af vedvarende vanskeligheder med at udleje lejligheder i etagebyggeri er en del af de 3-etages blokke i Danboparken blevet delvist revet ned og fremstår i dag med en enkelt etage.

www.havnbjerg-brand.dk

Havnbjerg frivillige brandværn blev oprettet 1. Marts 1927.

1. brandslukning blev udført 18 Oktober samme år.

English:

Havnbjergs name
Previously the form was Hagen Mountain. "Hagen," the man called Hakon or Haghni. "Mountain" refers to the local mill hill, which with its 49 meters is the second highest point on Als. In the parish is the headquarters of the Danfoss Group.

The old Havnbjerg
Havnbjerg consists of two clearly defined parts. North of highway between Nordborg and Sønderborg is the old Havnbjerg - the old village, which still houses in town, where houses with few exceptions, from before the second World War II.

The new Havnbjerg
South of the highway are all the new neighborhoods, as in this case was built from about 1950-1990, although there also are some exceptions: The church and vicarage, the Old Port Mill Mountain and the old school are much older.
 The oldest of the new district is around Havnbjerg School which was built in the 1950s. The 1960s were by and large non-profit housing Danboparken included 17 three-storey blocks with a total of 459 apartments. Around Danboparken was built cooperative housing, called Danfoss houses which were detached houses, as Danfoss employees could rent, and finally a large suburbs, which officially became known Havnbjerg South. In the vernacular, the area was called Currencies hump, a term from the years after 1945, which signaled the overuse, so that here lived a little more prosperous.
By Danboparken was also around 1970 built a mall with a supermarket, various specialty shops, a service station, two pubs, two banks and some professions. Today, banks, petrol station and specialty shops away. By contrast, built a new discount store.
As a result of continuing difficulties in renting apartments in multi-storey buildings are part of the 3-storey blocks in Danboparken been partially torn down and now appears with a single storey.

www.havnbjerg-brand.dk

free counters
Free counters

Additional Hints (Decrypt)

xbyq /pbyq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

235 Logged Visits

Found it 220     Didn't find it 1     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.