Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Tour de Havnbjerg (Møllen)

A cache by Grete5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Indeholder fra start  FFC+ JFFC Certifikat + bytteting.

Parkering er ikke tilladt ved hovedvejen.

Parkering: Ved Møllen (Se P-koordinat)


 

Havnbjerg Mølle.

Vindmølle ca 4 km sydøst for Nordborg. Det er en hollandsk mølle med kælder og jordomgang, undermøllen er opført i kampesten, og den ottekantede overmølle er i træ tækket med strå ligesom den bådformede hat. Møllen opførtes på en 49 m høj bakke i 1835-1836 til afløsning af en stubmølle fra begyndelsen af 1600-tallet, som dog var blevet genopbygget, efter at den var væltet i en storm i 1776. Få hundrede meter fra møllen ligger en endnu ældre bygning på en lidt lavere høj. Det er Havnbjerg Kirke, som stammer fra romansk tid.
Havnbjerg Mølle har altid været en kornmølle, men i en periode omfattede vrksomheden også bageri og bryggeri. Den hollandske mølle havde oprindelig vinger til kludesejl, der skulle af- og påsejles af mølleren, og krøjede (vingerne drejedes op mod vinden) ved hjælp af et spil. I 1907 gennemgik møllen en modernisering, så dette arbejde næsten automatiseredes, idet den fik jalousi-/klapvinger og vindrose. Stråtækningen erstattedes i 1923 af en billigere zinkbeklædning, og trods nedgangsperioden efter Anden Verdenskrig fortsatte driften helt op til 1961. En stormnat det år nåede vindrosen ikke at dreje vingerne, og en bekostelig reparation blev nødvendig, så møller Peter Johannsen, hvis slægt havde drevet Havnbjerg Mølle i næsten 200 år, måtte give op.
Havnbjerg Mølle blev fredet i 1964, og ved en gennemgribende restaurering, der afsluttedes i 1967, fik den sin stråtækning tilbage. Møllen er en af de ganske få stadig eksisterende møller af denne type i Danmark.
Mads Clausens Fond overtog møllen i 1969, og den er siden blevet repareret i flere omgange, bl.a. i forbindelse med, at persen (bremsen) blev ødelagt, og møllen løb løbsk i orkanen den 3. december 1999. Møllens hat og krøjeværk blev gennemgribende istandsat fra foråret 2009 til maj 2010.
Havnbjerg Mølle er funktionsdygtig og kører på åbningsdage, hvis der er tilstrækkelig vind, men den formaler ikke korn.
Åbningstider: onsdag 9-15, juni-juli-august tillige lørdag 9-15


English:


Havnbjerg Windmill.


Windmill about 4 km southeast of Nordborg. It is a Dutch windmill with basement and ground game, the mill is built in granite, and the octagonal over the mill's wooden thatched with straw, like the boat-shaped hat. The mill was built on a 49 m high hill in 1835-1836 to replace a post mill at the beginning of the 1600s, but was rebuilt after it was toppled in a storm in 1776. A few hundred yards from the mill is an even older building at a slightly lower high. It is Havnbjerg Church, which dates from Roman times.
Harbour Mill Mountain has always been a grain mill, but in a period comprised vrksomheden also bakery and brewery. The Dutch windmill originally had wings to sail cloth, which was by and rammed by the miller, and krøjede (wings turned into the wind) through a game. In 1907, the mill underwent a modernization, so this work almost automatiseredes because it got jalousi-/klapvinger and wind rose. Stråtækningen replaced in 1923 by a cheaper zinc cladding, and despite the recession following World War II continued to operate up to 1961. One stormy night the wind rose year did not turn the blades, and a costly repair was necessary, so mills Peter Johannsen, whose family had driven Havnbjerg mill for almost 200 years, had to give up.
Havnbjerg Mill was listed in 1964, and by a thorough restoration, which ended in 1967, was the stråtækning his back. The mill is one of the few remaining mills of its kind in Denmark.
Mads Clausen Foundation took over the mill in 1969 and has since been repaired several times, including in connection with the Persians (brake) was destroyed, and the mill ran rampant in the third hurricane December 1999. Turbine hat and krøjeværk was thoroughly renovated in spring 2009 to May 2010.
Havnbjerg Mill is operational and running on opening day, if there is enough wind, but it did not grind grain.
Hours: Wednesday 9-15, June-July-August also Saturday 9-15

free counters
Free counters

Additional Hints (Decrypt)

zleruøwqr
nagf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

302 Logged Visits

Found it 289     Didn't find it 7     Write note 3     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 7 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.