Skip to content

Valmieras Viestura Vidusskola (VVV) Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
Hidden : 10/05/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kastites izmers ir mikro. Kastite sastav no Logbook un zimula, un atceries skola ir kulturas piemineklis, tapec esi saudzigs pret to.

Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielakajam skolam Valmiera. Ta atrodas pilsetas ziemelu dala Viestura aleja 3. Skolas pirmsakumi meklejami netalu Valmiermuiža, kur 1923. gada izveidoja Valmieras pagasta sešklasigo pamatskolu. 1926. gada skolai tika dots virsaiša Viestura vards. Ta ka skolai bija nepieciešams paplašinaties, pagasta valde nolema buvet jaunu skolas eku Valmieras pilsetas un pagasta celu krustpunkta. Jauno skolas eku projekteja arhitekts Arnolds Cuibe (1908-1941). 1939. gada 10. decembri jauno skolas namu oficiali atklaja ,un tad tika iesvetits skolas karogs. Ir pienemts uzskatit, ka musdienu Viesturskolas dzimšanas diena ir tieši šis datums. Gadu gaita mainijas skolas nosaukums. 1950. gada Viestura septingadiga skola kluva par pilsetas skolu. Pagrieziens skolas vesture bija tas, ka 1957. gada tika nolemts veidot Viestura vidusskolu. Par skolas direktori kluva Vera Kupca, Vina savos 25 darba gados paveica loti daudz, lai jauna vidusskola butu ar savu ipašu vardu un panakumiem ne tikai Valmiera, bet visa Latvija. 1960. gada notika skolas 1. vidusskolas izlaidums, bet nu jau vairak ka 3000 absolventu ir sanemuši atestatus. 2010. gada 50. izlaiduma absolventi atvadijas no savas skolas. Ari vards viesturieši ir labi pazistams gan skolenu, gan skolotaju vidu. Ta ar cienu sauc visus tos, kas macijušies vai stradajuši šaja skola. Tas ir loti nozimigs vards, kam ir sirsnigs, neatkartojams skanejums. Pat vel pec gadiem tas ir ka ipaša savstarpejas pazišanas , tuvinašanas zime.
Skola no 1994. gada darbojas 4. skautu vieniba, kas ar savam aktivitatem veicina skolenos patriotisma jutas un palidz veidot fizisko rudijumu. Ari skolas sportistu vardi un sasniegumi ir pazistami ne tikai Valmiera. Pedejos gados virsotne ir 3 skolas absolventu- Lienes Fimbaueres, Artura Matisona un cempiona Mara Štromberga – starti pasaules olimpiskajas speles. Priecigs bija tas 1. septembris pec atgriešanas no Pekinas, kad abi BMX ritenbrauceji ieradas sava skola, lai dalitos uzvaras pardzivojuma ar savejiem.
Nozimiga musu skolas vizitkartes dala ir Tautas teatris„Spriditis". 2008. g. maija kolektivs atzimeja 50 gadu jubileju. Tas bija ipaši savilnojošs notikums, kad kopa pulcejas dažadu gadu skolenu teatra dalibnieki. Vairaki no viniem tagad ir Latvijas profesionalo teatru aktieri - Akvelina Livmane, Kristine Nevarauska, Tereze Lasmane, Girts Kesteris, Talivaldis Lasmanis, Edgars Pujats, Janis Kirmuška, u.c. Jubilejas dienas aizsakas jauns pasakums Viesturskolas vesture – Latvijas bernu un jauniešu teatru festivals „..un es iešu un iešu!” 2010.gada aprili jau trešo reizi kopa pulcejas dramatiskie kolektivi no dažadam Latvijas vietam. Notika jaunako izražu noskatišanas, apspriešana un vertešana. Katru gadu tiek pieškirta celojoša balva – Spridiša stabulite. Šaja festivala jauna iezime ir ta, ka tika organizets ari I Nacionalais lugu konkurss berniem un jauniešiem. Ši konkursa rezultati liecina, ka pirmie darbi bus labs ieguldijums repertuara paplašinašana. Tautas teatris „Spriditis” , izveloties lugas, priekšroku dod latviešu autoru darbiem. Veiksmigakais pedejo gadu iestudejums- L. Stumbres luga „Klasite”, ar kuru teatris piedalijas Latvijas amatieru teatru skate „Gada izrade 2009” un ieguva iespeju šo izradi paradit uz Dailes teatra skatuves.
Skolas 21. gadsimta vesture turpinas. Ienak parmainas, mainas skolenu un skolotaju paaudzes. 2010. gads nozimigs ar to, ka notiek skolas direktoru maina. Pec 26 skolas vadišanas darba nostradatajiem gadiem un skolas 10. absolventu salidojuma Valmieras Viestura vidusskolas 50. izlaiduma gada pensija dodas ilggadejais skolas direktors Ivars Briedis. Augusta beigas par jauno Valmieras Viestura vidusskolas direktori tiek apstiprinata Mudite Grava - Ligatnes vidusskolas direktore lidz 2010. gada vasarai. 2010. gada 1. septembri vina sanem simbolisko skolas atslegu no Ivara Brieža un pirmoreiz satiekas ar Viesturskolas skoleniem.
Valmieras Viestura Vidusskolu ir beiguši tadas slavenibas ka, Maris Štrombergs, Girts Kesteris, Arturs Matisons, Liene Šomase, Liene Fimbauere.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)