Skip to content

Harrekiet Letterbox Hybrid

Hidden : 10/05/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De route naar de schat begint op een parkeerterrein en de totalelengte is 3,2 km (kan gefietst en gewandeld worden). Op een paar stukjes na zijn alle paden verhard. Wanneer je de route wandelt hou er dan rekening mee dat een aantal wegen geen trottoirs hebben en je links moet gaan lopen. De route gaat gedeeltelijk door het dorp en een stukje daarbuiten. De schat Ligt op privéterrein met toestemming van de eigenaar. Een cache met stempel en stempelkussen. Veel succes en plezier!Harkema

"Dit heidedorp begon in de 19e eeuw vorm te krijgen. Het ontstond op onontgonnen heidevelden; de bevolking week er in samenstelling af van omliggende dorpen. Niet boeren of neringdoenden vormden hier de hoofdgroep, maar arbeiders.Het ontstaan van heidedorpen hangt samen met het aflopen van veen ontginning. Nadat het hoogveen afgegraven was, bleef er een “verwoest” gebied achter. Een verplichting voor de verveners om de bonkveenlaag met de zandondergrond te mengen tot dalgrond om zo een teeltlaag te verkrijgen bestond in Friesland niet. Alle veen materiaal, inclusief de bonkveenlaag werd afgevoerd, Op de onegale, afgeveende terreinen ontwikkelde zich een schraal en ruig heidegebied. Sommige van de veenarbeiders zijn in staat geweest op deze gronden een klein agrarisch bedrijfje te beginnen. De bewoning kwam het snelst op gang langs de wijken. Door de nood gedwongen vestigden zich de minst succes vollen op de restanten heide. Restanten die wegens de geringe vruchtbaarheid, noch door de boeren van omliggende dorpen, noch door de eerste kleine keuters als cultuurland in gebruik waren genomen. Van een algehele vrije vestiging op de heide was echter geen sprake. Veel vestigers kochten of huurden een kampje grond om er een eenvoudig onderkomen te bouwen en in het dagelijks bestaan te voorzien door het houden van een paar schapen en een geit en door de verbouw van wat aardappelen. Bijverdiensten door seizoenwerk elders, bijvoorbeeld in de hooioogst in het midden en westen van Friesland en door eenvoudige huisvlijt zoals het maken van bezems en het weven van matten, maakte slechts een uiterst karig bestaan mogelijk. Wie geen grond kon kopen was aangewezen op het bouwen van een plaggenhut op de heide, met of zonder toestemming van de eigenaar. In 1920 nam de gemeenteraad van Achtkarspelen een besluit om enkele dorpsgrenzen te wijzigen. Eén van dorpsgrenzen die gewijzigd werd, was die van Harkema-Opeinde. Het oude dorp, toch al sterk op Drogeham georiënteerd, werd bij deze plaats gevoegd. Het gedeelte ten noorden van het Kolonelsdiep (het latere Prinses Margrietkanaal) en het gedeelte ten oosten van de Feansterfeart kwamen bij Augustinusga resp. Surhuizum. Alleen het kerkhof Bouwekleaster herinnert nog aan het oude dorp Harkema-Opeynde. Op 1 januari 1921 werd dit besluit een feit. Ten zuiden van het oorspronkelijke dorp was intussen een geheel nieuw dorp ontstaan. Dit nieuwe dorp kreeg de oude naam Harkema-Opeinde mee. Het kreeg door het besluit een dorpsstatus. Met een grootte van ± 470 woonadressen zowaar geen onbegrepen besluit. In 1946 was Harkema-Opeinde met 2780 inwoners het grootste dorp der gemeente. In 1950 is de bevolking naar een inwonertal van 2870 gegroeid. Harkema-Opeinde herstelde zich zelf en schiep zijn eigen toekomst.Het werd een dorp vergelijkbaar met andere, sneller dan menig maatschappelijk werker had kunnen denken. Nog voor 1960 kreeg het sportvelden, gymnastieklokalen en nieuwe scholen. Er werd volop gebouwd, van gemeentewege maar vooral door eigen initiatief. Op 1 januari 1972 wordt de dorpsnaam Harkema-Opeinde gewijzigd in Harkema."
Al deze informatie is terug te vinden in het boek “Van Harckma Op’t Eynde tot Harkema- Opeinde”.Het boek is geschreven door dhr. Hendrik Land.
Hieronder de WP's.

Bij het oplossen moet u, wanneer het antwoord uit een woord bestaat, de woordwaarde (A=1, B=2 etc) gaan stapeltellen.

WP1 N 53° 11.152 E 006° 7.787
U kunt hier bij deze school uw auto parkeren. Op de school hangt een bord met daarop de naam van de school met een dier erbij. Wat voor dier is dat (3 letters) (=A)
A =

WP2 N 53° 11.0(A+2)0 E 006° 7.82A
Op deze plek staat een transformatorhokje. Wat is de straatnaam voor "4A" welke op het hokje staat. (=B)
B =

WP3 N 53° 10.(7+B)13 E 006° 7.(B+4)43
Deze paal heeft een nummer, wat is het eerste cijfer? (=C)
C =

WP4 N 53° 10.(C+2)6(C-5) E 006° 7.413
U ziet hier een straatnaambordje met huisnummers. Welk huisnummer komt het meest voor (in combinatie met letters). Neem het laatste cijfer van dit nummer (=D) Sla linksaf de "onverharde" weg in.
D =

WP5 N 53° 10.D2D E 006° 7.D68
Onderweg naar dit punt loopt (of fietst) u ook over een boerenerf. Dit is toegestaan, loopt u gewoon verder. Op deze brievenbus staat een nummer. Neem het laatste cijfer. (=E) Loop verder linksaf over het pad.
E =

WP6 N 53° 10.9(E-1)1 E 006° 7.(9-E)97
Wat is de kleur van datgene waarop je kan gaan zitten (=F)
F =

WP7 N 53° 10.(F+4)73 E 006° 7.(F+4)47
U ziet aan uw linkerhand een gedenksteen. Hoeveel namen staan er op dit monument? (=G)
G =

WP8 N 53° (G+3).040 E 006° 7.91(G-5)
Welke naam staat op het bord boven een garagedeur? Neem het 1e woord (=H) Opm. de middelste letter is een v
H =

WP9 N 53° 11.(3*H)6 E 006° (H+4)).170
Zoek de schat ;-) Pas op voor dreuzels en nieuwsgierige Harrekieten.FTF Team JAMT
STF Duo Cothe
TTF vanbosenhout

Additional Hints (Decrypt)

Xyrva orrgwr urg ubrxwr bz qbbe qr xavrra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)