Skip to Content

<

0 - Liberecka jesterka 0 – startujeme

A cache by Harmonicboy & Super Tomas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LIBERECKÁ JEŠTĚRKA 0 - Startujeme

English / Deutsch

Série Liberecká ještěrka vznikla zejména proto, aby v oblasti liberecka existoval obrazec, který zaujme a přiláká vás, kačery, kteří si chtějí užít zdejší krásnou a rozmanitou přírodu.

Náhled Liberecké ještěrkyDále také jako série, která má za úkol seznámit kačerskou komunitu s historií města, jeho členěním do jednotlivých městských částí a ukázat, že Liberec má co nabídnout, a to jak v oblasti architektonické a kulturní, tak v oblastech zábavy, relaxace a sportu.

Pozor, není to snadná procházka. Je to fyzicky náročná tůra, která spotřebuje hodně vašich sil.

Celá série je umístěna v přilehlých lesích Přírodního parku Ještěd a je dostupná z několika míst (Výpřež, Ostašov, Karlov pod Ještědem, Machnín, Kryštofovo údolí). Samozřejmě doporučujeme, abyste s odlovem začali na jedničce (respektive na nule – ta však neobsahuje bonusové písmeno), protože pak se nebudete muset vracet pro bonusové keše, které jsou vždy umístěny v dosahu tradičky, kterou potřebujete jako poslední v pořadí pro získání bonusových souřadnic.

Pokud půjdete od jedné kešky ke druhé přímo za šipkou a vezmete to hezky od 0 po 39, počítejte s nějakými 18 km včetně bonusovek. Protože to ale v některých případech není zcela vhodné (ani možné), připočtěte si nějaké 3 km navíc. Z Výpřeže k nule dorazíte nejlépe po zelené turistické značce přes Černou horu a je to asi 2,2 km. Od 39 sejdete na modrou turistickou trasu a po cca 2,25 km dojdete zpět na Výpřež. Celkově tedy nachodíte kolem 26 km a zabere Vám to 9 až 13 hodin podle kondice a počasí. Pokud jste sportovci tělem i duší, dá se to proběhnout i za 6,5 hodiny. Terén je velmi proměnlivý a pohybuje se od 1,5 do 3,5, kde:

2      je lesní terén z kopce
2,5   je lesní terén po rovině
3      je lesní terén do mírného kopce
3,5   je lesní terén do krpálu

Některé pasáže jsou fyzicky náročnější, část trasy se budete pohybovat podél toku Rokytky a Údolského potoka, takže zejména na jaře čekejte vlhčí podloží. Odlov s kolem je v podstatě nemožný, přinejmenším velmi ztížený. Naopak v době houbařské sezóny vás čeká řada krásných okamžiků.

Profil trasy a vzdálenosti mezi keškami

Protože se budete pohybovat v přírodě, myslete prosím na to a chovejte se tak, aby vaše počínání nezanechalo příliš mnoho stop a aby zvířátka, kytičky a stromy mohly i nadále v klidu růst.

U všech kešek je připojen minimálně jeden fotohint, abyste finální hledání měli co nejvíce usnadněno. Snažili jsme se co nejvíce krabiček umístit tak, abyste se nemuseli hrabat v hlíně, odvalovat kameny nebo vyvracet pařezy. Krabičky jsou umístěny v sáčcích zavěšených většinou na větvích menších stromů. Zkuste vždy nejprve hledat očima s použitím fotohintu, věříme, že v 99% případů budete úspěšní.

Hodnoty písmen pro výpočet bonusových keší jsou minimálně dublované (každé písmeno je uvedeno alespoň ve dvou keších, kdyby náhodou došlo ke ztrátě některé z nich). Pro zaznamenání bonusových písmen a výpočet finálních souřadnic můžete využít připravený formulář.


Teď už zbývá jen popřát všem úspěšný lov a krásné chvíle strávené v přírodě.

 

Liberecká ještěrka I - Staré město

****************************************************************************************************

Liberec lizard 0 - Start

This series was made to create a picture near Liberec, to attract geocachers who want to enjoy the beautiful local countryside.

Beware, it is not easy to walk. It is a physically demanding hike, which will consume a lot of energy.

This series gives you the opportunity to learn about the history of Liberec and shows that Liberec has a lot to offer.

The whole series is located in the forests of the Natural park Jested. We recommend that you start at the first one (respectively zero) and follow them in order. You will not have to return for bonus caches because you'll be able to find them on the way.

The direct route from one cache to another is 18 km long, including bonuses. In some cases the direct way is not possible, so you add an extra 3 km. From Vyprez you reach zero by the green tourist route through Cerna hora (it is about 2.2 km). From 39 you continue by the blue tourist route, and after about 2.25 km you come back to Vyprez.
The terrain ranges from 2 to 3.5, where:

2         is forest terrain downhill
2.5      is forest on flat terrain
3         is forest terrain with a slight hill
3.5      is forest terrain with a steep rise

Part of the route goes along the Rokytka and Udolsky streams. In the spring the land is wetter. Cycling is impossible. But in the autumn growth you will find many beautiful mushrooms.

You will be moving through the countryside. Please think about it, try not to leave many tracks and don’t disturb the animals, flowers and trees.

Every cache has at least one photohint (spoiler). Do not dig in the dirt, roll away stones or pull up stumps. Boxes are placed in bags hanging on the branches of (mostly) smaller trees. Always look for them using photohint (spoiler).

Each letter for calculating the bonus caches is mentioned in at least two caches in case some are accidentally lost. To acquire the bonus points and calculate the final coordinates you can use the prepared form.

We wish everyone a successful hunt and the beautiful moments spent in the countryside.

****************************************************************************************************
Liberec Eidechse 0 - Start

Diese Serie wurde geschaffen, so dass es ein Muster von Liberec, die Geocacher, die die schöne umliegende Landschaft genießen wollen anzieht.

Vorsicht, es ist nicht leicht zu gehen. Es ist eine körperlich anstrengende Wanderung, die einen großen Teil Ihrer Kraft verbraucht.

Die Serie ist auch für Sie mit der Geschichte vertraut zu machen Liberec und zeigen, dass Liberec zu bieten hat.

Die ganze Serie ist in den Wäldern des Naturparks Jested entfernt. Wir empfehlen Ihnen, auf Platz eins (bzw. null) beginnen. Sie werden nicht für Bonus-Cache (Cache) zurück, aber du wirst in der Lage sein, einen Weg zu finden.

Der direkte Weg von einem Cache zum anderen ist 18 km lang, einschließlich Boni. In einigen Fällen gibt es keinen direkten Weg möglich, so fügen Sie die zusätzlichen 3 km. Von Vyprez zu Null, nachdem Sie den grünen Wanderweg durch den Cerna hora (es ist etwa 2,2 km) zu erreichen. Von 39 Sie entlang der blauen touristischen Route weiter, und nach ca. 2,25 km zu Fuß zurück zum Vyprez. Terrain ist von 2 bis 3,5, wobei:

2      ist ein Waldgelände bergab
2.5   ist ein Wald auf dem flachen Gelände
3      ist ein Waldgelände auf einer leichten Anhöhe
3.5   ist ein Waldgelände zu krpálu

Ein Teil der Route, die entlang des Rokytka Flusse und Údolský Flusse, vor allem im Frühjahr so für mehr nass warten. Reise in die Vergangenheit ist im Grunde unmöglich. Umgekehrt bei der Pilzwachstum finden Sie viele schöne Momente.

Sie werden in der Natur bewegen, denken Sie bitte darüber nach und handeln so, dass Ihr Verhalten nicht verlassen viele Spuren und Tieren, Blumen und Bäumen können weiterhin in Frieden wachsen.

Alle Caches sind mit mindestens einem fotohint verbunden. Sie müssen nicht in den Schmutz, Steine zu graben oder zu widerlegen odvalovat Stümpfe. Die Boxen sind in Taschen hängen von den Ästen der meist kleineren Bäume gesetzt. Immer für die Augen mit fotohintu aussehen.

Jeder Brief, den Bonus-Caches in mindestens zwei Caches erwähnt berechnen, wenn sie versehentlich verloren einigen. Für das Protokoll Bonuspunkte und die Berechnung der endgültigen Koordinaten Sie das vorbereitete Formular verwenden können.

Wir wünschen allen eine erfolgreiche Jagd und die schönen Momente in der Natur verbracht
 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

PM: Frwqrgr m prfgl nž mn prqhyí anhpaé fgrmxl. Zraší fzex an zýgvar
RA: Jnyx qbja gur ebnq oruvaq n genvy fvta. Gur fznyyre fcehpr va n pyrnevat
QR: Trura Fvr qra Jrt mh rvare Znexvrehat. Xyrvare Xvrsrea nhs rvare Yvpughat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,591 Logged Visits

Found it 1,498     Didn't find it 2     Write note 73     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 8     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 170 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.