Skip to content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Met vriendelijke groet,
GeoGuy
Geocaching.com Community Volunteer Reviewer

More
<

De Kleine Ton

A cache by kraaiendijk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SAMENVATTING

Een mini-multi van ongeveer 2,5 km.
Zoek een tag bij het startpunt en ga van daar naar de cache.

Bij het startpunt is parkeerruimte voor enkele auto's. Parkeer de auto niet op het (privé) terrein voor de schuur.

De cache is een groen, plastic tonnetje van 17x17cm en heeft ruimte voor coins, TB's en grotere items. De cache is bedekt met keien en houtblokken. Dek de cache na het loggen a.u.b. weer goed af.

IN NATTE MAANDEN WORDT WATERDICHT SCHOEISEL AANGERADEN!

Op korte afstand van De Kleine Ton ligt cache De Rooie Kreek (visit link) . In De Kleine Ton zit een vragenlijst die de coördinaten van deze cache onthult.

De Kleine Ton en De Rooie Kreek liggen op de route van de multi-cache Rondom de Ton (visit link) , een wandeling van 9,5 km door de polder. Zo zijn er dus 3 caches te verdienen.

Het natuurgebied mag niet betreden worden tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Met dank aan Staatsbosbeheer voor de verleende toestemming om te geocachen in dit natuurgebied.

Veel plezier

ACHTERGRONDINFORMATIE

Tonnekreek & De Kleine Ton

U bevindt zich in de polder De Ruigenhil; een polder die is drooggelegd in 1564.
Het brede water ten oosten van het startpunt is de Tonnekreek, ten westen van het bruggetje heet het water De Kleine Ton.

Voor de ontpoldering was dit een ruig gebied van gorzen, slikken en rietland en werd de Hoge en de Lage Ruigenhil genoemd. Het behoorde toe aan het Markizaat van Bergen op Zoom en werd verpacht aan schaapherders. De herders woonden ter bescherming tegen hoge stormvloeden in hutten op zelf opgeworpen hoogten.

Het gorzenlandschap werd sterk beïnvloed en gevormd door de getijden van de -nu achter de dijken gelegen - rivier het Hollands Diep. Bij elk tij werd het rivierwater aan- en afgevoerd door een stelsel van kreken en geulen, zoals de Tonnekreek en De Kleine Ton. Door afzetting van sediment als zand en klei, werd het gebied langzaam opgehoogd. De gorzen kwamen alleen bij erg hoge waterstanden nog onder water te staan.
De naam Tonnekreek komt waarschijnlijk van de bebakening met tonnen, die de kreek had in de tijd dat het nog in open verbinding stond met het Hollands Diep.

In 1561 besloot markies Jan IV van Glymes de Hoge en Lage Ruigenhil te laten inpolderden. Al in 1564 werd de ontpoldering voltooid en de nieuwe polder werd de Ruigenhil genoemd. De nieuwe polder lag toen nog op een eiland, het Eiland van Klundert en de Ruigenhil, dat omspoeld werd door het Hollands Diep, Volkerak, Dintel en Mooye Keene.
Grotere geulen als de Tonnekreek en De Kleine Ton waren zo diep dat ze na de inpoldering niet gedempt zijn.

De Tonnekreek wordt al rond 1578 vermeld in het manuscript ‘Tractaet van Dyckagie’ van de waterbouwkundige Andries Vierlingh (1507-1579) uit Steenbergen.
“ Die maniere van sulcke gaten te wercken sal u mijn advijs op 't overgaen van de Tonnecreecke in de dijckagie van den Ruijgenhil int jaer van met den naervolgenden caertken demonstreren.”

Na de inpoldering wordt De Tonnekreek een zogeheten ‘peilbeheerst gebied’. Het betekent dat door middel van stuwen, gemalen en inlaten het water op peil gehouden wordt. Anderhalve kilometer ten noorden van het startpunt ligt het gemaal Tonnekreek.

Door de schurende werking van de stroom heeft de kreek een hoge en een lage kant. De lage kant is opgebouwd uit zavel met wat veenresten. Bij hoog water of bij overvloedige regenval komt dit deel onder water te staan. De lage oever wordt ook wel de eeuwkant genoemd

Ook De Ruigenhilse Polder is niet gespaard gebleven tijdens de Watersnoodramp van 1953. Door vier bressen in de dijk stroomde het water op 1 februari 1953 de Ruigenhilse polder in en eiste twee mensenlevens. Ruim 2 meter hoog stond het ijskoude zeewater in deze polder.

Na het sluiten van de Haringvlietdam in 1971 was er vrijwel geen eb en vloed meer. De overgang van zout naar zoet water werd een harde scheiding, evenals de overgang van diep naar ondiep water. Daarmee verdween ook een groot deel van het leefgebied van de planten- en dierensoorten die van nature bij de zoetwatergetijdennatuur van de benedenrivieren horen.

In de Ruigenhilse polder is van 1978 tot 1992 een ruilverkaveling uitgevoerd. Bij deze ruilverkaveling zijn de Tonnekreek en de Kleine Ton gehandhaafd en is in brede stroken beplanting aangelegd ter compensatie van de doorgevoerde grootschaligheid, maar daarbij is destijds geen rekening gehouden met de eigenheid van de streek.
Het grasland langs de kreek is daarna vooral begraasd door vee en gebruikt als hooiland.

De afgelopen jaren hebben Staatsbosbeheer en Waterschap de Brabantse Delta de Tonnekreek een opknapbeurt gegeven. Doelstelling van de ingreep is meer variatie, zodat er betere leefomstandigheden komen voor meer planten en dieren.

De Tonnekreek en de Kleine Ton zijn daarom zo goed als mogelijk teruggebracht naar de natuurlijke situatie. Een deel van de oever is weggegraven om een natuurvriendelijke oever te maken met een brede rietkraag. Daarna volgt een struikzone die de overgang vormt naar het bos dat blijft staan, maar dat sterk is uitgedund. Eerst stonden er vooral populieren, nu zijn er bomen terug geplant die bij de streek horen, zoals de wilg, de els (herkenbaar aan de bungelende katjes) en de es. Voor het struikgewas is Gelderse roos, sleedoorn en hondsroos aangeplant.

De verwachting is dat er snel meer vogels zullen verschijnen: beschermde vogels zoals de blauwborst en de rietzanger. De oevers worden niet meer begraasd door vee, maar zijn wel opgesteld voor wandelaars.

Additional Hints (Decrypt)

ivre urxxra inans qr qjnefyvttre evpugvat qr fgnq jnne urg orfyhvg jreq trabzra qr Ehvtrauvy gr bagcbyqrera

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)