Skip to content

Ellītes Sēravots Traditional Geocache

Hidden : 10/22/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV]Slēpnis izvietots pie Ellītes Sēravota. Tas ir 0.5L „Lock&Lock” kastīte, kura satur logbook, zīmuli un dažas lietas apmaiņai. Pirmajam atradējam FTF ceļotājs. [ENG] Cache is located near sulfur spring "Ellite". It is 0.5L „Lock&Lock” box containing logbook, pencil and some goods for trade. First to find gets FTF trackable.

[LV] Ellītes Sēravots atrodas Ellītes purvājā Jaunjelgavas novada Daudzevas pagasta. Šis sēravots tiek uzskatīts par Iecavas upes izteku. Sēravots ir iecienīta dzeramā ūdens ņemšanas vieta, tādēļ varat paņemt līdzi trauku, kurā iepildīt sēravota ūdeni. Sēravota ūdens ir kalcija sulfāta-hidrogēnkarbonāta ūdens, kas satur sērūdeņradi. Tas ir dabisks dziedniecisks ūdens un šāda ūdens dūņu procedūras labvēlīgi ietekmē visas orgānu sistēmas. Veselīgo un garšas ziņā īpatnējo ūdeni vietējie iedzīvotāji plaši izmanto arī šodien. Īpatnējā puvušo olu smaka, ko piedod sērūdeņradis, ūdenim pastāvot, izzūd, jo sērūdeņradis ir gaistoša viela. Plašā apkārtnē bija zināmi dažādi noteikumi, kas jāievēro, ejot uz sēravotu. Vienmēr līdzi ņēma dāvanu avotam – kādu jauku lupatiņu, prievīti, naudas gabalu vai kādu citu mazu jauku lietiņu. Atstātās dāvanas neviens neņēma. Arī šobrīd pie avota ir redzami dzijas gabaliņi iesieti koka zaros. Ellītes sēravota ūdeņus var izmantot dziedniecībā, tādēļ to saglabāšanai 2003. gadā izveidots dabas liegums, ka ari iekopta taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem. Slēpnis atrodas dabas liegumā, tādēļ, lūdzu, izturēties saudzīgi un nepiemēslot apkārtni. [ENG] Sulfur spring „Ellite” is located in „Ellite” marshlands. This sulfur spring is considered as Iecava river outfall. Sulfur spring is a favorite site where locals get drinking water, so you can bring a bottle with you to fill it with sulfur spring water. Sulfur spring water is a calcium sulfate-bicarbonate water containing hydrogen sulfide. It is natural healing water and its sludge procedures positively affect all organ systems. This healthy water has specific taste. Hydrogen sulphide gives water specific rotten egg smell, which dissapears, because hydrogen sulfide is a volatile substance. There are different rules to be followed when going to the sulfur springs. Always take along a gift to the source - some nice cloth, garter, coin or other small nice thing. Also nowadays at the source is visible pieces of yarn bound in tree branches. Sulfur spring “Ellite” waters can be used for healing, so to protect them, a nature reserve was created in 2003 with elegant trail with rest areas and information boards. Cache is in the nature reserve, so please act carefully and don’t trash surroundings.

Additional Hints (Decrypt)

[LV]Mrz
[ENG]Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)