Skip to content

SPORE79 - Bobri stezka x SPORE79 - Beaver trail Traditional Geocache

Hidden : 11/06/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký , hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je velmi prizpusoben vodnímu životu, rád si staví soustavy kanálu a hrází. Jeho potravu tvorí krome bylin i vetvicky a lýko.Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký , hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je velmi prizpusoben vodnímu životu, rád si staví soustavy kanálu a hrází. Jeho potravu tvorí krome bylin i vetvicky a lýko.
Má hmotnost až 30 kg, je druhým nejvetším hlodavcem. Telo má pokryté velmi hustou cernohnedou srstí. Je dokonale prizpusoben životu ve vode díky plovacím blanám, které jsou na zadních koncetinách, a uzavíratelným nozdrám. Uzavrít muže také tlamu ihned za rezáky, které tak muže ve vode plne využívat. Oci jsou pred vodou chráneny pruhledným víckem-mžurkou. Vedle toho má i žlázu vymešující látku, která impregnuje srst. Pod vodou je schopen setrvat až 20 minut. Dovede uchopovat predmety. Má pátý cástecne protistojný prst na predních koncetinách, cehož využívá pri stavbe svého obydlí.
Je chránen jak ceskou, tak evropskou i mezinárodní legislativou a je rozšírený na severní polokouli na rícních a lužních nivách. Do CR se po svém prechodném vyhubení na prelomu 18. a 19. století zacal vracet, migrací z okolních zemí. První stopy navrátivšího se bobra byly u nás spatreny v roce 1986 na rece Jihlave, o dva roky pozdeji pak na Dyji. Pocetnost bobru kvuli absenci prirozených neprátel a legislativní ochrane stále narustá. Podle zákona tedy nelze s tímto druhem bez povolení nakládat - to platí i pro likvidaci jejich hrází a hradu . Pokud aktivita bobra zpusobí škodu na soukromém majetku, dovolují zákonné normy CR zažádat o náhradu škody.
Návrat bobru do ceské kulturní krajiny není bezproblémový. Bobri svou cinností zejména narušují protipovodnové nebo rybnicní hráze, ucpávají koryta vodních toku a likvidují dreviny nebo zemedelské plodiny v okolí rybníku a rek. Živí se predevším lýkem a vetvickami vrby, topolu prípadne dalších drevin (jasan, javor, jilm) a nekterými bylinami. Bobr vetšinou kácí dreviny asi 50 m od brehu, jen výjimecne i dále. Nepohrdne ani úrodou kukuricného nebo repného pole. V léte dává prednost bylinnému patru. Toto období také využívá pro nahromadení potravy na zimu. Tvrdé drevo dubu ci jasanu používá spíše jako stavební materiál na hráze a v okolí rek tyto dreviny aktivne nicí, aby poskytl více prostoru preferovaným vrbám. Obecne jim vyhovují místa s mírne tekoucí vodou a brehy porostlé mekkými drevinami jako je vrba, olše, osika, bríza nebo topol.
Po 107denní brezosti se samici rodí v kvetnu nebo v cervnu 2 - 5 mládat, která pak dva roky zustávají v materské kolonii, která je tvorena rodici, letošními a lonskými mládaty. Po té zakládají novou kolonii.
Kvuli nocní aktivite mužeme prítomnost bobru v dané lokalite zjistit podle ohlodaných stromu, stop, kupovitých staveb z vetví (bobrích hradu) a podle hrází. Podle místních podmínek si bobri nemusí postavit hrad.
Bobri jsou aktivní po celý rok, nemají zimní spánek. Nejvyšší vek je približne 35 let. Nejcasteji kácejí kmeny s prumerem 5-8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v prumeru.Práce našeho bobra.

V minulosti (19. stol.) byl bobr loven a chován pro jeho vysoce kvalitní kožešinu a vysoce aromatické výmešky žlázy, které se uplatnovali v lékarství a kosmetice. To jsou hlavní príciny snížení jeho stavu až na naprosté minimum, které žilo již jen v chovných kožešinových stanicích.
"Podle Wikipedie a Priroda.cz"Označení lávky na přítoku u rybníka.
2.5.2016 - Lávka nedaleko původního uložení keše. Na kvalitu lávky bych moc nespoléhal. Doručuji odlov od hráze rybníka. Lávku opustila náklonnost " Klubu přátel přírody" a bobra asi taky. Odstěhoval se poněkud blíže k hrázi, na rybník. Že tam je potvrdili i rybáři. Takže pozor na ně. Změnily se nejen souřadnice keše, ale i hint.

N 49° 07.514 E 016° 03.848

31.03.2020 - viděl bych to na další stěhování.
Bobři opustili lokalitu u středu rybníka a rozestoupili se na obě strany. Směrem podle toku potoka k rybníku Cihelna a níže až na Hrotovické koupaliště. Proti proudu minuli zborcenou lávku a usídlili se u nového mostku přes cyklostezku. Tohle staveniště určitě stojí za to.Nové souřadnice

N 49° 07.702 E 016° 03.404


Mění se samozřejmě i hint. Poněkud mi souřadnice mostku nesedí se zakreslením v mapách, Ale měřil jsem asi 10x. Podle hintu ale určitě najdete.

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.


Additional Hints (Decrypt)

An zbfgxh ir fzreh bq Uebgbivp, an yrié fgenar mn ceiaíz fybhcxrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)