Skip to Content

<

Bludný balvan/The glacial erratic near Lipan

A cache by amax01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/06/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Liptanský bludný balvan/The glacial erratic near Lipan  
CZ]

Prírodní památka "Liptanský bludný balvan" to jeden z nejvetších v Ceské republice, o rozmerech 220x130x120 cm a hmotnosti asi 4700 kg. Petrograficky pochází pravdepodobne z jižního Švédska a do Liptane byl presunut vlivem ledovce behem sálského zalednení.

 Základní informace

Bludné balvany jsou ruzne velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem pri kontinentálním zalednení behem stredního pleistocénu zhruba v období pred 250 až 800 tisíci lety. Liptánský bludný balvan byl vyhlášen prírodní památkou v roce 1966.

 Predmet ochrany

Nejvetší bludný balvan nalezený na Osoblažsku. Na soucasné stanovište byl premísten zacátkem šedesátých let 20. století a doplnen dvema menšími balvany.

 Geologie

V prípade Liptánského bludného balvanu se jedná o porfyrický jemnozrnný granit (žulu) pocházející s nejvetší pravdepodobností z masivu jižního Švédska, z doby pred 900 až 1000 miliony let. Se svými rozmery 220×130×120 cm a hmotností asi 4 700 kg jedním z nejvetších balvanu v Ceské republice. Barva horniny je ........... Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi o velikosti 2 až 7 mm, které tvorí šedoružové a belavé živce draselné, plagioklas a nahnedle šedý kremen. V základní jemnozrnné hmote jsou krome výše uvedených minerálu biotit a magnetit. V okolí Liptanského bludného balvanu nalezneme množství dalších, avšak o poznání menších bludných balvanu, které sem rovnež dovlekl kontinentální ledovec. Za dalším bludným balvanem bychom se museli vydat na Malý kopec mezi obcemi Vysoká a Dívcí Hrad na jižním brehu rícky Osoblaha.

 K uznáví nálezu této Earthcache musíte odeslat odpovedi na následující otázky na mail z mého profilu. Mužete logovat "Found it" ihned po zaslání odpovedí. V prípade nejasností Vás budu kontaktovat na email.

1.Prímo na míste najdete turistické ukazatele KCT , které vám nabídnou základní údaje o okolí , prosim poslat soucet kilometru ze vsech smerovniku a cislo tabulky s nazvem  BLUDNY BALVAN 

2.Jakou nadmorskou výšku ukazuje Vaše GPS v míste úvodních souradnic

3.Barva horniny je  :

        a) oranžová, cervená

        b) hnedá, ružová

        c) šedá, žlutá

4.Zmerte rozmery samotného balvanu - obvod , jeho nejširší cást

5.Vyjmenujte alespon pet dalších lokalit v našem kraji, kde se nacházejí další bludné balvany.

6.Byl tento balvan nalezen v okolí ? Pokud ne, tak kde je jeho puvodni nalez ?

7.nepovinné - budeme rádi, když ke svému logu pripojíte fotografii z Vaší návštevy tohoto místa.


[EN]

The glacial erratic near Lipan is one of the biggest in the Czech Republic. It measures 220x130x120 cm, and weighs about 4700 kg. It probably originates in northern Sweden and was brought here by glacial ice during the Ice Age.

 Basic information

Erratic blocs represent boulders of various size made of exotic rocks which do not occur in our lands. They were transported to our lands by the activity of continental glacier during Middle Pleistocene some 250–800 thousand years ago. Erratic block in Liptán was declared a natural monument in 1966.

Subject of protection

The biggest erratic bloc found in Osoblažsko area. It was moved to the current site at the beginning of the 20th century and it was complemented by two other smaller boulders.

Geology

The erratic block of Liptán represents fine-grained porphyritic granite which most likely comes from massifs of South Sweden, from the time about 900 to 1000 million years ago. Being 220×130×120 cm large and having the weight of 4 7000 kg, it is one of the largest boulders in the Czech Republic. The colour of the rock is .......... It has porphyritic structure with phenocrysts 2 – 7mm big which create grey –pink and white feldspars, plagioclase and brown- grey silica. Biotite and magnetic are present in the basic fine-grained matter apart from those already mentioned.

To log this earthcache you need to send me an email through my profile with answers to this questions. You can log "Found it" immediately after sending the answers. In case of mistake I will contact you via email.

1.On the  spot  you  can  find  tourist  indicators  KCT, which  offer  basic  information about  the  neighborhood, please send the  sum  of all  miles the  sign  and number  the  table  named  erratic  block.

2. What is the altitude showed on your GPS at the initial coordinates

3.The colour of the rock is : 

          a) orange, red

         
b) brown, pink

          
          c) grey, yellow

4.Measure the dimensions of the boulder - perimeter - widest part.

5.Send me at least 5 areas in this region where are another glacial erratics.

6.This boulder found around ? If not then where is his original finding place?

7. optional request - we will be happy, if you add to log a photo of your visit in this place.

 

   

Flag Counter
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

170 Logged Visits

Found it 166     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 139 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.