Skip to content

This cache has been archived.

Nuffe79: Arkiveres

More
<

Harde Nøtter

A cache by Nuffemus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/04/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Advest 4 - Harde Nøtter

Denne cachen er luke nr 4 i Advest kalenderen 2011

Fjell

Fjellmasser har fra tidens morgen vært utsatt for naturkrefter, som sammentrekninger i størkningsperioden. Belastninger som trykk og temperaturendringer. Vulkansk aktivitet og nedsynkninger ved foldinger i jordskorpen (mantelen), istider og breforflytninger som har gitt mekaniske påvirkninger. Disse påvirkningene har stor betydning og avgjør om natursteinforekomsten kan drives økonomisk forsvarlig.

Bergarter har ulik struktur og spalteegenskaper, noe som medfører at det må tas ulike hensyn, derfor foregår bruddvirksomhet på mange måter, alt etter hvilken bergart som tas ut.

Steinbrudd er å bryte ut eller å ta ut stein fra fjellet. Steinbrudds virksomhet er det arbeid som må til for å ta ut en bergressurs fra der den ligger i fast fjell til den er klar for salg.Pukkverk
 
Pukkverk er anlegg som produserer stein i spesifiserte kvaliteter. Kvalitetskravene kan gå på kornstørrelse, kornform og egenskaper ved selve steinen. Pukk produseres enten av naturgrus (sand) der de største steinene siktes ut og knuses ned, eller av berg som sprenges til råvare. Det ble produsert 52,3 millioner tonn pukk i Norge i 2008.

Pukkverk deles inn i to hovedtyper: stasjonære og mobile steinknuseranlegg. Stasjonære benyttes gjerne ved større uttak over flere år, mens mobile anlegg typisk flyttes inn for kortere perioder. Mobile benyttes også ofte på større anlegg der man produserer pukkprodukter av stedlig berg under anleggets driftstid.

Prosessen starter med fjerning av skog og vegetasjon med hogstmaskin eller motorsag, deretter fjernes jordlaget av fjellet med gravemaskin og så kan en borerigg bore hull som man fyller med sprengstoff. En vellykket sprengning er svært viktig, da mye av knusingen allerede kan være gjort. Dels skal det unngås stein som er for stor til å gå i knuseren (blokk), og dels skal det ikke produseres for mye finstoff i sprengningen.

Pukkverk kan bearbeide stein i ett eller flere trinn. Første knusing av steinen kalles førstetrinn, deretter kommer andretrinn, tredjetrinn etc. avhengig av hvilket produkt man ønsker. Ved bare ett-trinns knusing fås grove flisete produkter som maskinkult og samspukk. Ved å sikte disse og kjøre dem gjennom flere trinn kan man få bedre kvaliteter og flere fraksjoner.

I vanlig pukkverksdrift er som oftest førstetrinnet en kjeftknuser, der to plater arbeider mot en annen og knuser stein som en kjeft. Vanligvis er da trinnene etter, konknusere der steinen tippes ned mellom to koner som maler steinen ned til mindre størrelse. Andre vanlig typer er spindelknuser, som er lik konknuser men har en slankere senterkon, eller slagknusere som er en hurtiggående aksel som slår mot en ambolt.

Pukkverk består ellers av sikter som splitter materiale, transportbånd, siloer/buffer og matere.
   

 
Sprengstoff

Sprengstoff er et kjemisk stoff (eller blanding av flere stoffer) der ekstremt høye forbrenningshastigheter utnyttes til sprengninger.
Noen sprengstoffer er følsomme overfor slag, f.eks. nitroglyserin, mens andre først eksploderer når de blir utsatt for en mindre eksplosjon fra en tennsnor eller detonator.
Alminnelig krutt betegnes normalt ikke som sprengstoff, da det skal fordemmes, det vil si sperres inne i et hardt skall før det kan frembringe en kraftig eksplosjon.
Sprengstoff karakteriseres av sprengningstekniske data.

Eksempler på sprengstoffer
 • Dynamitt
 • Nitroglyserin
 • Trotyl (TNT, TriNitroToluen)
 • Plastisk sprengstoff
 • Slurry
 • Cordit
 • Gelignit

Sprengstoffers anvendelse:
 • Pukkverk
 • Tunneldriving
 • Gruvedrift
 • Fjellsprengning ved tomtearbeider
 • Nedrivning
 • Bomber og missiler
 • Granater
 • Landminer

Oppgaven

Utstyrs liste:
Hitachi 870LCR - Gravemaskin. Skuffe er 4m³, effektiv fyllingsgrad er 80%


Komatsu HD 605-7 - Tipptruck. Kassen er 40m³


Cat 773C - Tipptruck. Kassen er 25m³


Atlas Copco ROC D9 - Borerigg. Borer med 4" borekrone.


En salve skal bores, sprenges, lastes opp og kjøres bort.
Salven er 76 meter lang, 36 meter bred og 19 meter høy. Boremønsteret er 2,8m i forsetning og 3,4 i hullavstand. Fjellet har en egenvekt på 1600 kg/m³

Rekne ut følgende:

A: Antall tonn ferdig sprengt fjell? Avrund avaret ned
B: Antall borehull?
C: Hvor mangen tonn stein pr lass kjører Komatsu tipptruck?
D: Hvor mangen tonn stein pr lass kjører Cat tiptruck?
E: Hvor mangen skuffer må gravemaskinen grave totalt i hele røysen?
F: Hvor mangen tonn totalt av salve kjører Komatsu tipptruck? Avrund svaret opp.
G: Hvor mangen tonn totalt av salve kjører Cat tipptruck? Avrund svaret ned.
H: Hvor mangen lass kjører hver tipptruck?

Sett sammen følgende:

Nord: A*2 + E*C + F*2 + H*B + G*C + G/D*B + B*C+E + 870 =
Øst: A + F + G + (C+D)*B + E*C/D + F*C/D + F-H-B-D + 32 =

Lykke til
 

Mulig at cacheeier er i nærheten.

Tilleggsinformasjon
Oppgave A: Noe skjer med fjell når det sprenges. Du må finne en faktor her.
Oppgave B: Alle kanter rundt salve blir trukket inn, men hvor mye? Husk hintet.
Oppgave F og G: Forutasatt at begge tipptrucker kjører annet hvert lass. Her skal en avrunde svaret til nermeste heltall.Alle oppgaver: Viktig å ta med alle desimaler under utrekning. Vist ikke kan delsvarene bli feil.
Avrund tallen når du setter de inn i formelen. Avrunding skjer til nærmeste hel tall.Additional Hints (Decrypt)

Vatra bccylfavatre re biresyøqvtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)