Skip to Content

<

Crazy Watchmaker / blaznivy hodinar

A cache by Marta&Filip Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/14/2011
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Naštudujte si niečo o kalendároch a o meraní času.

Poznámka: Obtiažnosť si môžete uľahčiť tým, že si zvýšite terén, respektíve: "Kto nemá v hlave, má v nohách".


Study the calendars and time measurement systems.

Note: Difficulty can be reduced by increasing Terrain up respectively “If you don’t use your head, you must use your legs”, “Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben”.Bláznivý hodinár je naskutku čudák. Chodieva po moste nikam (The Bridge (to Nowhere)), často sa pohybuje medzi Hranicny priechod Jarovce a Pozor! Štátna hranica. Skoro ráno, ak je pekné počasie, chodí do Jaroveckej bažantnice a zaľúbene hľadí, nie na východ Slnka, ale na svoje zvláštne hodinky, ktoré si vyrobil sám pre seba. watches

Bláznivý hodinár, chce byť vždy zaujímavý a tak si vytvoril vlastný kalendár a vlastné meranie času. Všetkych popletie a on má potom velkú škodoradosť. Napríklad, keď bol event 12-12-12 Tuctové proroctvo / Dozen Prophecy, ktorý začínal 12.12.2012 o 12:12:12 SEČ (stredoeurópskeho času), bláznivý hodinár tvrdil, že event začína o 01:94:58 ČBH (času bláznivého hodinára).

Bláznivý hodinár úplne poplietol maďarských kešerov, keď začal vyhlasovať, že event 10/10/10 Budapest, Hungary!, ktorý začal 10.10.2010 o 10:10:10 SELČ (stredoeurópskeho letného času), začína vlastne o 00:95:25 ČBH (času bláznivého hodinára).

Náš moderný kalendár kombinuje sedemdňové týždne a rôzne dlhé mesiace. Počiatok roku pripadá na 1. január (10 dní po zimnom slnovrate) a počiatkom letopočtu je domnelý rok narodenia Ježiša Krista. Počiatkom dňa je polnoc. Deň sa delí rovnomerne na 24 hodín, kde 1 deň = 24 hodín = 1440 minút = 86400 sekúnd.

Kalendár bláznivého hodinára tiež pozná 365 (pripadne 366) dní v roku, ako náš kalendár. Pochopiteľne, aj jemu vychádza a zapadá Slnko. Našich 24 hodín sa rovná jeho 10 hodinám, pričom jeho hodina má 100 jeho minút a jeho minúta má 100 jeho sekúnd. Ak bláznivý hodinár niečo nevie, pozrie sa na webovú stránku calendar.sk.

Jeden by sa na neho aj vykašľal, keby nebolo tej kešky! Keška NIE je na uvedených súradniciach!

Z miesta, na ktoré ukazujú súradnice, chce blaznivý hodinár pozorovať kométu ISON, ktorá 28.11.2013, v deň amerického sviatku "Deň vďakyvzdania", dosiahne perihélium (bude najbližšie k Slnku). Bláznivý hodinár chce vidieť či kométa prežije toto vražedné stretnutie so Slnkom o 16:03:13 SEČ (stredoeurópskeho času), t.j. o AB:CD:EF ČBH (času bláznivého hodinára).

Solar Eclipse 1999

Bláznivý hodinár má záľubu v astronomických úkazoch. Dokonca až takú, že keď bolo úplné zatmenie Slnka 11.08.1999, cestoval do Rumunska, na miesto maximálneho zatmenia, v kopcoch nad mestom Râmnicu Vâlcea (N 45° 04.800 E 024° 17.300) a pozoroval slnečnú koronu skoro 2 minúty a 23 sekúnd. Samozrejme, aj tu tvrdil, že tento jav nastane o UV:WX:YZ ČBH (času bláznivého hodinára) kým ostatní vedeli, že to má byť o 14:03:07 VELČ (východoeurópskeho letného času).

Sekundy sa zaokrúhlujú na celé sekundy smerom nadol, t.j. číslice za desatinnou čiarkou sekúnd, ignorujte.

Keška je uložená na súradniciach: 48 A[V+X].[D-C][B+C][V+Z], 17 U[E-F-Y].EBW.

Do Hint1 si môžete pridať ešte text: "a predvečer Sviatku svätej Anežky".

Ďakujeme predovšetkým našim pomocníkom pri tvorbe kešky, Onrejovi od "ondrejaanicka" a Karolovi alias "Ceico".

Ďakujeme našim dôsledným beta-testerom "najhorsia" a "ArpadGulemihazi", ktorí boli veľmi pozorní a objavili niektoré nedostatky.


Crazy watchmaker is really oddball. He usually crosses the bridge to nowhere (The Bridge (to Nowhere)), he often moves around the Austrian-Slovakian border (Hranicny priechod Jarovce) and (Pozor! Štátna hranica). Early in the morning, when the weather is nice, he goes to pheasant farm and watches with love - not the sunrise - but his special watch, which he made for himself.

Crazy watchmaker always wants to be attractive and so he had created his own calendar and his own time measurement. He baffles everybody and he largely enjoys Schadenfreude (he has delight in another person’s misfortune). For example, the event 12-12-12 Tuctové proroctvo / Dozen Prophecy has started on 12/12/2012 at 12:12:12 of CET (Central European Time), crazy watchmaker claimed that the event starts at 01:94:58 of CWT (Crazy Watchmaker Time).

Crazy watchmaker completely baffled Hungarian cachers, when he claimed that event 10/10/10 Budapest, Hungary!, which started on 10/10/2010 at 10:10:10 of CEST (Central European Summer Time), starts at 00:95:25 of CWT (Crazy Watchmaker Time).

Our modern calendar combines seven-day weeks and months of different lengths. The beginning of the year falls on the first January (10 days after the winter solstice). Our modern calendar era starts from an arbitrary epoch, which is chosen a mythological event - the Incarnation of Jesus Christ. The beginning of day is midnight. Day is divided equally into 24 hours, where 1 day = 24 hours = 1440 minutes = 86,400 seconds.

The year of crazy watchmaker calendar is also defined as 365 (possibly 366) days as our calendar year. Of course the sun rises and the sun sets to him as it does it to us. Our 24 hours are equivalent of his 10 hours. His hour has his 100 minutes and his minute has his 100 seconds. If crazy watchmaker does not know something he checks out the web site calendar.sk.

One would just ignore him, if there wasn't for the cache! The cache is NOT at the given coordinates!

ISON

The given coordinates point a place where crazy watchmaker plans to observe the Comet ISON. Thanksgiving Day in the United States is ISON's big day. It will make its closest approach to the sun, it reaches perihelion, on 11/28/2013. Crazy watchmaker wants to see whether Comet ISON will survive perihelion at 16:03:13 of CET (Central European Time), what is AB:CD:EF of CWT (Crazy Watchmaker Time).

Crazy watchmaker has a hobby for astronomical phenomena. As big as he even traveled to Romania on the hill above the city of Ramnicu Valcea to observe the total solar eclipse on 08/11/1999. The eclipse has reached maximum on N 45 ° 04,800 E 024 ° 17.300 coordinates and the sun's corona has taken 2 minutes and 23 seconds. This phenomenon occurs at 14:03:07 of EEST (Eastern European Summer Time) but crazy watchmaker again claimed that happened at UV:WX:YZ of CWT (Crazy Watchmaker Time).

Round seconds to integer (round down or take the floor) or ignore the decimals.

The cache is located at coordinates: 48 A[V+X].[D-C][B+C][V+Z], 17 U[E-F-Y].EBW.

You can add following text to the Hint1: "and the Eve of St. Agnes".


Edit 19.03.2014:
New Hint1 location.
Cooperation thanksgiving has been moved from the log to the listing.

GeoCheck.org

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

uggc://tp.svyvcvx.fx/TP37D7D/uvag1/vaqrk.ugzy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

177 Logged Visits

Found it 158     Write note 15     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.