Skip to content

<

Krizna gora - Cerkev sv. Kriza

A cache by forrestdumb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Don't forget: IF YOU TAKE SOMETHING, LEAVE SOMETHING! Always return cache on the same place you found it and beware of muggles :) Happy geocaching! :D Ne pozabi: CE NEKAJ VZAMEŠ IZ ZAKLADA, NEKAJ PUSTIŠ V ZAKLADU! Vedno vrnite zakladek na isto mesto kjer ste ga našli in pazite na bunkeljne :) Veselo iskanje zakladov! :D

Shrani.si

KRIŽNA GORA

Izletniška tocka je dobila ime po vasi, ki leži na zelenem hrbtu nad Škofjo Loko. Na travnatem gricku je cerkev svetega Križa, v kateri so dragocene gotske freske mojstra Jerneja iz Loke. Od tu je lep razgled po Gorenjski: na Julijce, Karavanke in Kamniške Alpe, Ljubljansko polje in Polhograjske Dolomite ter Škofjeloško hribovje.

Iz naselja Podlubnik (parkirate na waypointu "
parking for hikers") na zahodnem koncu Škofje Loke krenemo proti severu po asfaltni cesti skozi Trnje (do waypointa "Hikers go left for Krizna gora 1h"). Ob potocku zavijemo v idilicno dolinico, se vzpnemo do zaselka Cavrn, nato pa cez travnik in skozi gozd še do cerkve sv. Križa. Pot je dobro uhojena in oznacena s planinskimi markacijami.
Druga možnost pa je da parkirate nekje ob asfaltirani cesti, ki vodi proti vrhu in pot nadaljujete peš (3,5km).

Cerkev svetega Križa so po legendi menda zaceli graditi v vasi, toda ponoci se je vse, kar so zgradili cez dan, premaknilo na bližnji gric, zato so jo postavili tam. Od zunaj ni stavba arhitekturno nic posebnega, v njeni notranjosti pa so lepi oltarji in dragocene freske iz leta 1502, ki spadajo med najpomembnejšo kulturno zapušcino v Sloveniji. Freske v prezbiteriju v stilu poznogotskega realizma upodabljajo prizore iz življenja svetega Urha in Korbinijana. Urh je želel pogostiti Korbinijana, vendar ni opazil, da je že napocil nov dan, namenjen postu, in mu je ponudil kokošje bedro. Korbinijan ga je hotel zato zatožiti pri cerkveni gosposki, v dokaz naj bi potegnil iz torbe bedro, ki pa se je med tem spremenilo v ribo. (Do leta 1876 se je imenovala cerkev sv. Urha.). Prav tako je znacilno gotsko poslikan strop prezbiterija, ki je bogato clenjen in okrašen s sklepniki. Raven, z ornamenti poslikan lesen strop cerkvene ladje je bil pred leti obnovljen. (Ce bi si radi ogledali notranjost cerkve, lahko za kljuc povprašate v lovskem domu zraven parkirišca.)
(vir: www.gremoven.com)

Do parkirišca blizu zakladka vodi lepa asfaltirana pot (razen zadnjih 800 metrov).
Zakladek je skrit približno 200m od cerkve. Tudi od tam je krasen razgled :)

ZACETNA VSEBINA ZAKLADA:
- cache note
- logbook
- svincnik
- šilcek
*šcipalka za perilo
*smiley
*karta 3D Smrkci
*dišeca svecka
*morska školjka

Zacetne koordinate vas bodo pripeljale do cerkve, da bi pa dobili koordinate kjer se nahaja zakladek, pa rešite naslednjo nalogo:

A= število oken na cerkvi (brez zvonika!)

B= nekje na cerkvi se nahaja tabla, na kateri boste v spodnjem levem kotu našli tri besede. zanima vas, koliko soglasnikov najdete v teh treh besedah?

C= število samoglasnikov v teh treh besedah

D= število crk v teh treh besedah

Koordinate zaklada:
N 46° (A+4) . (555-B)

E 014° (2*B-2) . (2*D+300+C-9)


ENG:

Excursion point was named after the village, which lies on the green hill above Škofja Loka. On the grassy hill is the church of the Holy Cross (cerkev svetega Križa), in which are the valuable Gothic frescoes made by Jernej from Škofja Loka. From here is beautiful view of the Julian Alps, Karavanke,...

From the village Podlubnik (park on waypoint "parking for hikers") at the western end of Skofja Loka we turn to the north along the asphalt road through Trnje (towards waypoint "Hikers go left for the Krizna gora 1h"). When we turn to an idyllic brook valley, the ascent to the small village Cavrn, and then across the meadow and through the woods up to the Church. The trail is well marked.
Another option is to park your car somewhere along the asphalt road leading to the cache and continue on foot (3.5km).

According to legend, church of a Holy Cross was started to build in the village, but at night it was all that was built during the day, moved to the nearby hill, so they put it there. From outside the building architecture is nothing special in its interior are beautiful altars and precious frescoes dating back to 1502, which are among the most important cultural heritage in Slovenia. The frescoes in the presbytery in the style of late Gothic realism, depicting scenes from the life of St. Urh and Korbinijan. It is also characterized by a gothic ceiling painted presbytery, which is richly decorated with gradated and bosses. Level, with ornaments painted wooden ceiling of the church was restored a few years ago. (If you would like to see the inside of church, you can ask someone (if they have the key) in the hunting lodge next to the parking area.)
(source: www.gremoven.com)

There is a nice asphalt road all the way to the parking area near the cache (except for the last 800 meters).
Cache is hiden about 200 meters from church. Even from there you have fantastic view :)

INITIAL CONTENT:
- cache note
- logbook
- pencil
- pencil sharpener
*laundry clamp
*smiley
*3D Smurfs playing card
*sweet-scented candle
*sea shell

Starting coordinates will get you to the church. To get final coordinates, where the cache is hiden, solve this equation:

A= number of windows on church (without church tower!)

B= there is an "info" board somewhere on the church. To get B you need to know number of consonants in three words in the lower left corner.

C= number of vowels in those three words

D= number of letters in those three words

Cache coordinates:
N 46° (A+4) . (555-B)

E 014° (2*B-2) . (2*D+300+C-9)

Additional Hints (Decrypt)

xwre fr ferpnwb fxnyr va orgba / jurer gur ebpxf naq pbapergr zrrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.