Skip to content

Daugenu klintis/Daugeni cliffs Traditional Geocache

Hidden : 11/19/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV]Slepnis izvietots uz
Daugenu dabas takas.

[EN]
Cach is placed on the
Daugeni nature trail.


[LV]

Slepnim loti erti var pieklut dodoties pargajiena pa taku, braucot ar laivam pa upi. Ka ari ar velosipedu vai ari motorizetajiem transporta lidzekliem. Salacas upes labaja krasta ir viens no lielakajiem vidusdevona smilšakmens atsegumiem Daugenu klintis. To augstums sasniedz lidz 10 metriem, bet klints sienas garums tuvojas 100 metriem. Milzu pakavam lidzigaja Daugenu kraujas stavuma, ari daudzas citas vietas dažados augstumos aiz koku zarotnem slepjas zemaki un lielaki ar kerpjiem un sunam noauguši klinšu laukumi. No kraujas izplust 12 dažada lieluma avoti. Ja vel pieskaitisim tos avotus, kas izplust tepat blakus no Daugenu grants karjera, tad varam iedomaties, ka šeit viss smilšakmenu iežajs ir pilns ar neredzamiem pazemes strautiem. Daugenu klints atrodas it ka uz pazemes upes, kas pirms izplušanas saules gaisma sadalas neskaitamas deltas. Klints vidusdala ir ta sauktais balkoninš, no kura paveras skaists skats. Saulainas ziemas diena šeit izskatas, ka pasaka. Šis apvidus, tapat ka Skanakalna dabas parks, loti iecienits aktivas atputas piekriteju un turistu aprindas. Ziema te bieži sastopami slepotaji, vasara ritenbrauceji, skrejeji un laivotaji.Uzmanibu, šis ir Valsts aizsargajams dabas objekts/teritorija!!!
Apmekletaji un to celabiedri tiek aicinati iztureties saudzigi pret dabu un tas pieminekliem. Par objekta bojašanu (skrapejot,dauzot, kapelejot, un citadi fiziski iedarbojoties), par ta piesarnošanu, par parvietošanos ar transportu lieguma teritorija tiek piemerota administrativa atbildiba. Saudzesim dabu! Apkartne atrodošas alas nedrikst apmeklet laika no septembra lidz aprilim, lai netraucetu tajas mitošo aizsargajamo dzivo organismu ziemošanu


[EN]


It is possible to go there by motorized transport, bicycle, and boat and of course just walk.
Sandstone cliff, up to 15 metres high. Beautiful view opens on Salaca valley from the top of the cliff. Right bank of Salaca, northwest from Silmaci. These trails are very popular for different sporting activities. Like cycling in summer, skiing in winter and runners there can meet every season.Attention, this is a state protected natural object / area!
The visitors are invited to act carefully to nature and its monuments. For an object damage (scratching, beat, climbing,and other forms of physical action), for its pollution, the movement to transport closed area can be applied administrative liability. The caves that are in this area aren't allowed to visit from September to April.

Additional Hints (Decrypt)

Yrwhc cn xncarz/Qbjafgnvef.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)