Skip to content

<

Nieuwe Wildernis

A cache by Marlex GC Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/24/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De cache is gemaakt in samenwerking met Stichting Vrijwillig Bosbeheer(SVB)
De route van ca. 11km voert u door het veelzijdige gebied rond de Drentsche Aa, het Zeegserloopje en Zeegse.
De terrein rating is niet alleen van toepassing op de afstand, maar ook op het stukje route van het laatste WP naar de cache waar het onderstaand beschreven bos zich ontwikkeld.
Draag bij voorkeur een lange broek en controleer achteraf altijd op teken.

Over Stichting Vrijwillig Bosbeheer (SVB)

Zolang er mensen in Nederland wonen, wordt het bos gebruikt als jachtgebied en voor de oogst van hout en strooisel. Vruchtbare gedeeltes werden ontgonnen tot akkers. Op deze manier verdwenen in de loop der eeuwen veel bossen. Wat overbleef werd ingericht als productiebos. Daarnaast heeft het resterende bosareaal veel te lijden gehad van de snelle industrialisatie en verstedelijking in de 20ste eeuw. Er is in Nederland dan ook geen oerbos meer. Zou het mogelijk zijn oerwouden te laten terugkeren? Nee, oerwouden niet, maar wel iets dat er sterk op lijkt: zo-natuurlijk-mogelijk en ongerept bos....
In oerbos vindt een natuurlijke kringloop plaats. In de Nederlandse bossen is deze kringloop ernstig verstoord door vele vormen van menselijk ingrijpen. Daardoor is een zorgvuldig beheer van onze bossen en natuurgebieden onontkoombaar geworden. Maar dat beheer is duur: zelfs houtopbrengsten dekken nog maar een klein deel van de beheerskosten. Beheerders proberen door vergaande mechanisering zo efficiënt mogelijk te werken, met als gevolg dat nóg meer natuurlijke elementen uit onze bossen verdwijnen. Dit beheer kan onmogelijk de variatie en ongereptheid voortbrengen die we zo graag willen zien.

Binnen de SVB zijn dan ook een aantal nieuwe beheersmethodes ontwikkeld die een optimale natuurlijke ontwikkeling garanderen bij een aanvaardbare inspanning en met minimalisering van daaraan verbonden kosten. Voor verschillende gebieden zijn beheersplannen tot bosomvorming opgesteld en uitgevoerd.
Bosomvorming heeft als doel het vergroten van de natuurlijke waarde van de bossen door de onnatuurlijkheid terug te dringen. Het op gang brengen van ontwikkelingen die leiden tot een meer natuurlijk bos. Hierbij worden de kringloopprocessen, die in de productiebossen doorbroken zijn, weer op gang gebracht. Er ontstaan nieuwe biotopen voor planten en dieren, de soortenrijkdom neemt toe. De drie belangrijkste aan het bos toe te voegen elementen zijn:

  • Openheid
  • Dood hout
  • Begrazing en mechanisch beheer
Het uiteindelijke doel is een zo natuurlijk mogelijk bos, waarin de mate van zelfregulatie zo groot is dat menselijk ingrijpen tot een minimum kan worden beperkt.


DE CACHE

De route door het veelzijdige gebied rond de Drentsche Aa, het Zeegser loopje en Zeegse gaat veelal over goed begaanbare paden, maar sommige stukken kunnen wat lastiger of drassig zijn.

De antwoorden op de vragen zijn veelal eenvoudig in de nabijheid van de WP's te vinden.

Uiteindelijk kunt u het stukje bos ontdekken waar SVB hun beheersmethodes toepast om de bosomvorming te bewerkstelligen.

Gebruik de hint bij twijfel / Use the hint when in doubtU kunt de SPOILER als hulp gebruiken
Plaats de cache a.u.b. weer goed terug!!!
Erepodium
FTF: The GAP
STF: LaGriva
TTF: geomonden

Additional Hints (Decrypt)

(AY)Mbrx urg orfgr, avrg urg xbegfgr cnq bz ovw qr ibrg ina qr tebgr rvx gr xbzra. (Mvr fcbvyre)
bs ory ahymrfgjrrahymrfivremriraqevrmriraqevr
(RA)Svaq gur orfg, abg gur fubegrfg ebhgr gb oevat lbh gb gur onfr bs gur ovt bnx (frr fcbvyre)
be pnyy mrebmrebguerrbarfvkgjbmrebfvksbhefriraguerrfriraguerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.