Skip to Content

<

Břidlicová jezírka/Slate Lakes

A cache by braun21 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato EarthCache vás zavede do mesta Bridlicná, do lokality zvané "Na jezírkách"

h

Na tomto míste se kdysi nacházely dva bridlicové lomy,
z nichž se težila bridlice na výrobu strešních krytin.
Dnes jsou již lomy zatopeny a spolu s objemnými zarostlými haldami odpadního materiálu vytvárí velmi zajímavou „krajinu" s prekvapivými pohledy a zákoutími.
Projdete se tímto zvláštním místem a pokochejte se jeho krásou.

*********************************

Parking svých vozidel doporucuji na souradnicích  N 49° 54.419', E 17° 22.787'

Dále se již vydejte pešky.
Dojdete k pozemku rybárského svazu, kde na vás možná bude štekat jejich chlupatý hlídac.

Projdete kolem studánky, kde se mužete osvežit (voda je pitná)
a smerujte 
dál nahoru po ceste až dojdete ke spodnímu jezírku.

K hornímu jezírku se pak dostanete po stezce vedoucí bezprostredne za plotem rybáru.
Prijdete na rozcestí, kde cesta mírne vpravo vede na plošinu a dál k vyššímu jezírku.
Cesta vlevo vede nahoru na "Mesícní krajinu"

Vrele doporucuji si to tam vše dukladne projít.
Je to zážitek  prímo okouzlující....

***********************************

c

Strucne o bridlici:

Geologický puvod pokrývacské bridlice
V ruzných geologických obdobích vznikaly jílovité, slabe bituminosní sedimenty s prachovou prímesí ukládané ve vodním prostredí nevetraného more.

Konzistence techto sedimentu byla v dobe vzniku tekutá až plastická. Tlak a teplota vyvolané vlastní hmotností mocných vrstev sedimentu zpusobily zpevnení sedimentu (diageneze),
nebo dokonce prekrystalizování nekterých minerálu v sedimentech (anchimetamorfóza). Anchimetamorfóza vedla k usporádání minerálu do plošne paralelní textury,
vznikly tzv. plochy bridlicnatosti (foliace). Následnými horotvornými pochody byly bridlice a fylity vyvrásneny.

Diagenezí vznikl zpevnený sediment – jílovitá bridlice, anchimetamorfózou vznikla premenená hornina – fylit .
Presná hranice mezi jílovitou bridlicí a fylitem není stanovena.

Jílovité bridlice a fylity se vyznacují štípatelností. Pokud se dají štípat na tenké desky, mohou se uplatnit jako pokrývacská bridlice. U jílovitých bridlic má štípatelnost obvykle shodný smer s vrstevnatostí.
U fylitu má štípatelnost obvykle jiný smer než puvodní vrstevnatost. Pokrývacská bridlice z fylitu je více homogenní, to jí dává vetší trvanlivost.

Zvlášte pro klimatické podmínky Ceské republiky je treba hledat bridlici s co nejvetším obsahem kremene i za cenu horší štípatelnosti.

w

Složení:
Pri makroskopickém pohledu jsou jílovité bridlice zpravidla tmave šedé až šedocerné velmi jemnozrnné horniny. Hlavními minerály jsou kremen, živce a fylosilikáty (slída, sericit).
V menším množství jsou v mineralogickém složení zastoupeny karbonáty, grafitická složka a akcesorické minerály (sulfidy, oxidy kovu apod.).
Bridlice s prevahou kremene nad živci a slídami se sice hure opracovává, je však trvanlivejší. Karbonáty a sulfidy (pyrity) výrazne snižují trvanlivost bridlice.
Na vlastnosti bridlice má velký vliv také tvar a usporádání zrn jednotlivých minerálu. To lze pozorovat mikroskopem na výbrusech vzorku bridlice.

w

Barva bridlice
Jílovité bridlice a fylity mohou mít ruzné barvy v závislosti na prímesích minerálu. Nejcasteji se vyskytují pokrývacské bridlice v ruzných odstínech tmave šedých a cerné. Tmavší bridlice obsahují vyšší podíl organické hmoty. Vetší obsah chloritu zpusobuje zelené zabarvení, oxidy železa jsou zdrojem cervených odstínu. 

Pri montáži krytin z ruznobarevných bridlic je treba pocítat s tím, že každá bude mít jiné vlastnosti a bude se chovat jinak pri osekávání. Také je treba dusledne proverit vlastnosti a složení jednotlivých bridlic, aby se do krytiny nezabudovaly prvky s nižší trvanlivostí. Napríklad zelené bridlice casto obsahují nadmerné množství karbonátu snižujících jejich trvanlivost.

U nekterých lokalit je treba pocítat i s druhotným zabarvením dohneda v dusledku oxidace nekterých nestabilních sloucenin železa.

A

Težba, vliv zpusobu težby na kvalitu
V CR jsou v soucasné dobe funkcní pouze hlubinné doly na bridlici. Hlubinná težba v CR musí podle horního zákona používat dulne bezpecné trhaviny, které jsou zpravidla vysoce brizantní (velká detonacní rychlost). Odstrelem pak dojde k porušení horniny mikrotrhlinami, které vedou ke snížení životnosti krytiny. Bridlici teženou v hlubinných dolech podle soucasných pravidel lze zpracovávat jen pro menší formáty a prevážne pro obklady. Rezání diamantovými kotouci nebo lany se v soucasné dobe v ceských dolech neprovádí.


še

Zpracování
Vylomené kamenné bloky privážené do zpracovatelského závodu se režou na kvádry ruzných rozmeru, ty se kolmo na smer rezání štípají na deskovité surové kameny.

Obvyklá tlouštka surových kamenu ciní 4 – 10 mm, záleží na lokalite i na velikosti krycích prvku, které se následne budou ze surových kamenu vyrábet. Tencí materiál muže dosahovat menších hodnot pevnosti, silnejší materiál na streše špatne „sedne“. Vzhled hran surových kamenu je vytvoren rezem pri výrobe kvádru – tzv. orezaná hrana. Ze surových kamenu se vyrábí formátované a doplnkové kameny.

t

Historická težba bridlic na Morave
Bridlice jsou nejrozšírenejší horninou na zemském povrchu. Jejich podíl z celkového objemu sedimentárních hornin je odhadován na 70 až 80 %.
Pres toto rozšírení se bridlice uplatnují mnohem méne výrazne, než odolnejší sedimenty, jako napr. vápence nebo pískovce a navzdory jejich širokému rozšírení na zemském povrchu je také výskyt ložisek štípatelných bridlic pomerne vzácný. To je zaprícineno skutecností, že štípatelná bridlice jako surovina je definována zejména schopností delit se štípáním na tenké desky a dle konecného zpusobu použití dalšími vlastnostmi, jako napríklad odolností vuci zvetrávání a vlivum povetrnosti, odolností proti skluzu, stálobarevností ap.Težba bridlic na Morave byla soustredena v prostoru približne vymezeném obcemi Zlaté Hory – Unicov – Olomouc – Lipník nad Becvou – Fulnek a Hlucín.
 
rrt
**********************************************

BRIDLICNÁ - LOM

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Katastrální území: Bridlicná
Mapové listy: 1531, 15313
Lokalizace: Opuštený lom, VSV. od Bridlicné, s. pstruží líhne.
Charakteristika objektu: Opuštený lom po težbe pokrývacských bridlic (v okolí další lomy po težbe jílovitých bridlic).
Technický objekt: lom
Prístup k lokalite: - bez omezení - autem prístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm vcetne kry Maleníku
ID : 1069

š

 

*******************************************

Podmínky pro uznání logu:

Odpovedi na otázky pošlete na muj email z profilu.
Úkol c.5 je dobrovolný.

Otázky:
1) Bridlice muže mít ruzné složení a ruzný podíl jednotlivých složek (dle lokality)
    Vyšší podíl kremene nad živci dává bridlici vetší trvanlivost, nebo ji naopak na životnosti ubírá?
2) Jsou v soucasné dobe nekde v Ceské republice funkcní povrchové bridlicné doly?

Pro následující dva úkoly musíte stát v presne definovaném míste:
3) Bežte k hornímu jezírku (pristupujte ze smeru od waypointu "Plošina" ! ) a jakmile prusmykem dorazíte k jeho hladine, tak se 5m vratte a postavte se celem k jezírku.
    Po své pravici, asi 1,5m od vás, vidíte na kameni zvláštní jev. Co je na nem zvláštní? Zkuste popsat co to na tom kameni je?
4) Z té samé pozice se podívejte asi 3m od vás vlevo - mírne nahoru a tam na jiném kameni vidíte odstín urcité barvy.
    Barva je evidentní. Jaká to je barva a co ji zpusobilo. V listingu je zmíneno vše na co se ptám.
5) Mýtická otázka (NEPOVINNÝ ÚKOL)
    Chcete-li, aby vás mechoví skrítkové bydlící poblíž jezírka zbavili veskereho vaseho smutku, tak musíte neco udelat.
    Pokud víte co máte udelat, tak to udelejte a v
yfotte se u horního jezírka.
    Fotky pridejte k logu.

      

*******************************************

r English version here

*******************************************

OLGK

Additional Hints (Decrypt)

Ceb fcyaraí úxbyh 3 n 4 wr cbgeron cevwíg x ubeaízh wrmíexh cehfzlxrz m jnlcbvagh "Cybšvan".
Arfcrpurwgr qbzh n hžvwgr fv gb...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

119 Logged Visits

Found it 115     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 181 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.