Skip to content

<

3_LIFE for Minuartia - Lesni poklady: Hadcove bory

A cache by Blanicti rytiri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/01/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Poklad skromných borovic3_LIFE for Minuartia – přirozené stanoviště

 

http://www.kuricka.cz/userfiles/images/LIFE%20ku%C5%99i%C4%8Dka/ku%C5%99i%C4%8Dka_hadcov%C3%A1_logo%20o%C5%99.jpgKeška je součástí série, která vás provede po nejvýznamnějších místech, kde probíhá záchrana kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová. Na každém místě se seznámíte s jiným způsobem záchrany tohoto duhu. V každé kešce naleznete část hesla, na jehož základě můžete získat bonusovou odměnu, kterou si můžete vyzvednout v návštěvnickém středisku Vodní dům (www.vodni-dum.cz) či v pokladně Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. Tato keška je i součástí série Lesní poklady blanických rytířů.

Tato keška vás přivede k turistickému přístřešku, kde se můžete na informačních panelech seznámit s historií zdejší „protektorátní dálnice“, kuřičkou hadcovou i projektem na její záchranu. Protože většina jejích stanovišť se nachází v prvním ochranném pásmu v.n. Želivka, kam je zakázán vstup, uvidíte na zdejších panelech i její přirozené stanoviště.

Hadcový bor

Hadcový bor je unikátním typem lesa, vyskytujícím se pouze na zvláštním horninovém podkladu - hadci neboli serpentinitu. Tato hornina obsahuje vysoké procento hořčíku, draslíku a dalších prvku. Vznikající půda je tak pro rostliny nehostinná. Rostliny z okolní krajiny zde zpravidla nerostou, a pokud ano, tvoří zakrslé formy. Nejběžnějšími druhy v podrostu v hadcových borech v okolí keše je kostřava ovcí a brusnice borůvka.

Stromové patro hadcového boru tvoří téměř výlučně borovice lesní - ta jediná se dokáže nepříznivým podmínkám přizpůsobit. Výjimečně borovici doprovází bříza. Pokud je hadcový bor prosvětlen, objeví se jedinečné druhy, specializované pouze na hadec - žlutě kvetoucí mochna Crantzova, hvozdík kartouzek hadcový nebo pomněnka úzkolistá a nenápadný penízek horský. Z trav se vyskytuje bojínek tuhý. Na skalkách najdeme sleziník hadcový a zdejší unikát - kuřičku hadcovou, která je endemitem - neroste nikde jinde na světě. Počet jedinců kuřičky začal prudce klesat a proto Botanický ústav AV ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstvo životního prostředí ČR zahájilo projekt LIFE for Minuartia (LIFE15 NAT/CZ/000818) na její záchranu, který je realizována s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

Keška

Keš je umístěna na zvláštním místě - hadcový bor je tu protnutý zbytky stavby původně plánované trasy dálnice D1. Obtížnost je sice podle kalkulačky vyšší, ale ze silnice, kde se da i zaparkovat, je to blíž než by kamenem dohodil. A dětem se to bude líbit, zejména dáte-li jim baterku :-)

Povšimnete si, že vedle současné silnice z Bernartic do Borovska je vytvořen ještě pokračující násep - toto měl být druhý pruh nedokončené dálnice. I blízký propustek pod silnicí má dvojnásobnou šířku. Prostor náspu osídlil les a vrátily se i hadcové druhy. Proto na náspu podél silnice můžeme nalézt i výše jmenované druhy bylin.
Zdejší hadcový bor je unikátní i dalšími vlastnosti. Zdejší borovice velmi pomalu rostou a u více než 100 let starých porostu se jen velmi těžko odhaduje skutečný vek. Plochy hadcových boru kolem přehrady Želivka tvoří současně první pásmo hygienické ochrany vod, to znamená, že mají důležitou funkci vodohospodářskou. Do prvního pásma je vstup veřejnosti zakázán (prostor západně od silnice)! V lese východně od silnice (kde je i keš :-) lze chodit bez omezení. Při pohybu po lese a hledání hadcových druhů na tělese bývalé dálnice mějte na paměti, že tento typ lesa je díky pomalému růstu náchylný k poškození. Pro ochranu hadcových boru zde byla v roce 2011 vyhlášena Národní přírodní památka Hadce u Želivky.

Hadcové bory u Želivky jsou spravovány Lesy ČR, s. p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou. Nepovolené vstupy do prvního pásma ochrany vod přehrady Želivka kontrolují pracovníci Povodí Vltavy s. p. a příslušníci Policie České republiky. 

 

Additional Hints (Decrypt)

Hiavge hcebfgerq cebchfgxh – avp ceb xynhfgebsbovxl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.