Skip to content

<

Kistekleiva

A cache by Digital maps Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/22/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kistekleiva
Kistekleiva er en del av den gamle postveien nordover fra Bergen og befinner seg mellom Langevannet i Munkebotn og Eidsvåg. Navnet kommer fra en fjellformasjon som ligner en kiste.

Gang- og kløvveien over Eidsvågfjellet var allerede gammel da den i 1786 ble utbedret som en del av den Trondhjemske Postvei. Veinormalen den gangen var at veien gikk så rett som mulig, og ikke rundt knauser etc. Postveien gikk derfor bratt ned Kistekleiva fra Langevannet mot Eidsvåg. Bakken ned Kistekleiva var steinsatt slik at ridende og gående kunne få godt fotfeste.

I 1870-årene ble postveien fra 1786 avløst av ny vei over Eidsvågsfjellet. Den ble kalt Munkebottsvegen og var hovedferdselsåre nordover fra Bergen. Den nye veien slynget seg nedover mot Eidsvåg, og krysset den gamle postveien flere steder.

Veien over Eidsvågfjellet var hovedveien nordover fra Bergen frem til den nye veien rundt Eidsvågneset ble åpnet 10. november 1930. Det gikk så 26 år før Eidsvågtunnellen ble åpnet 17. desember 1956.

Etter hvert økte trafikken, og på 1980-tallet ble bl.a. Eidsvågtunnelen en flaskehals på nordre innfartsåre. I 1989 ble et nytt tunnelløp åpnet gjennom Eidsvågfjellet, som del av den nye 4-felts motorveien til Åsane.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre ra zbfrtebqq fgrva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)