Skip to content

<

Lesni poklady #9 Sutove lesy na Malem Blaniku

A cache by Blanicti rytiri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/08/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Poklad Velkeho Mnicha

Na svazích Malého Blaníku jsou vyvinuty sutové lesy. Tento typ lesa roste na prudsích svazích s cetnými balvany. Hlavní drevinou je zde buk lesní, významnou merou s uplatnuje javor klen, lípa malolistá a habr obecný. Je to proto, ze lípa a javor dokází lépe rust na nestabilních podmínkách svahu. Prirozená stanoviste zde má bez cerný a líska obecná. Byliny musí vyhledávat zazemnené cásti sutí mezi balvany a hlubsí pudu v proláklinách - muzeme zde najít hluchavku skvrnitou, samorostlík klasnatý, pitulník zlutý, svízel vonný a bazanku vytrvalou.

Sutovy les
Sutovy les

Bazanka vytrvala Samorostlik klasnaty
Bazanka vytrvala a samorostlik klasnaty

Ve vrcholové cásti Malého Blaníku precházejí sutové lesy v bikové buciny, které se vyznacují jednodussí skladbou - prevahou buku lesního. Buciny rostou i na skalách na vrcholu, které jsou tvoreny blanickou ortorulou. Spolupusobením mrazu a vody vznikají ve skalách chrarakteristické pukliny – mrazové sruby.

Buciny
Buciny

Vrcholové buciny rostou na kamenitém, nepríznivém terénu, kde se obtízne uchycují semenácky drevin. Navíc si semenácky drevin oblíbila zver, zejména srncí a mufloni. Proto je nezbytné chránit prítomné mladé semenácky a stromky v postavených drevených ohradách - oplocenkách. Podobná oplocenka je postavena i v místech, kde je umístena kes.

Oplocenka
Oplocenka

Jiný typ ochrany stromku muzeme videt výse v lese za stezkou - individuální ochranu, kdy se kolem stromku umistuje plastový tubus nebo (dnes více vyuzívané) pletivo.

Individualni ochrana
Individualni ochrana

Malý Blaník je známý zríceninou kaple svaté Márí Magdalény z druhé poloviny osmnáctého století. Stavbu kaple po opustení zcela pohltil les a uprostred kaple vyrostl mohutný smrk – Velký Mnich.

Smrk
Velky Mnich (smrk ztepily)

Celý vrcholový prostor Malého Blaníku je pro svuj význam chránen jako prírodní rezervace. Z lesnického hlediska je treba zde hospodarit prírode blízkým zpusobem s urcitými odlisnostmi od bezných postupu v lesích hospodárských. Proto jsou lesy na Malém Blaníku zarazeny z duvodu ochrany prírody do kategorie lesa zvlástního urcení.

Skaly
Skaly

Jedním z odlisností hospodarení v tomto lese je snaha o maximální vyuzití prirozené obnovy lesa. Pri tomto zpusobu se les obnovuje pouze z prirozene vyrostlých semenácku a nárostu, které je potreba chránit nejcasteji v oplocenkách. Plochu s takovou prirozenou obnovou vidíme i v oplocence poblíž kese. Z duvodu vysokého zastoupení smrku v okolních kulturních porostech se zde ale znacne zmlazuje i smrk. Vyuzití prirozené obnovy je levnejsí nez umelá výsadba, je vsak nárocnejsí na ochranu nárostu a práci lesníka.

Schema podrostni zpusob Schéma: Podrostní zpusob obnovy lesa - vpravo je zapojený porost, uprostred proredený porost s nárostem zmlazení a vlevo zmlazení uvolnené dotezením starých stromu.


V lesích na Malém Blaníku hospodarí Lesy CR, s. p., Lesní správa Kácov. Prírodní rezervaci spravuje Správa CHKO Blaník.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin KlaudysTato kes je soucástí tematické série "Lesní poklady". Najdete vsech 13 kesí v sérii na Podblanicku a budou z vas znalci podblanickych lesu.

#1 Kupsova skala #7 Dubohabriny v zameckem parku
#2 NPR Ve Studenem #8 Buciny na Velkem Blaniku
#3 Hadcove bory #9 Sutove lesy na Malem Blaniku
#4 Podmacene a kulturni smrciny #10 Kulturni bory na vrchu Hriva
#5 V olsich #11 Mlade buciny
#6 Jehliste #12 Teplomilne doubravy u Blanice
#13 Krizovsky lom

Additional Hints (Decrypt)

Ir iryxrz cnermh. Znfxbinab mgebhpuavirylz qerirz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.