Skip to content

<

Mineralni prameny / Mineral springs

A cache by IwoCu8e company Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/22/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZE: Mineralni prameny
ENG: Mineral springs
Keš je soucástí BOOKMARKU OLOMOUCKÉHO GEOKACERSTVAKeš je zarazena do projektu "K pramenum"
Mineralni prameny / Mineral springsJiž od 16. století láká tato malebná vesnicka s názvem Slatinice tisíce lidí do svých lázní. Slatinice, mnohými nazývané „Hanácké Pieštany“, leží v úrodné rovine na úpatí Malého Kosíre. Lidé do Slatinic prijíždejí nejen za odpocinkem a relaxací. Pro sportovce tu je asfaltové hrište na košíkovou a volejbal, tenisový areál i nove opravená Sokolovna. Nebo mužete jen zasednout v nekteré z restaurací ci vinárne poblíž. V areálu myslivecké chaty „U Lumpíka“ je i broková strelnice.
Zdrojem pro slatinická zrídla jsou atmosferické srážky zachycené slepenci, drobami spodního karbonu a devonskými vápenci, které pritékají krasovými dutinami a puklinami. V soucasné dobe je lokalita známá výverem sirovodíkových vod a prameny. Sirovodíkové prameny jsou proto základem lázenské lécby ve Slatinicích.

ENG:
Already from the 16th century Slatinice village has been well-known for its spas. Slatinice also called "Hanacke Piestany" lies close to hill Malý Košír. People come to Slatinice not only for rest and relaxation. For athletes there is a playground for basketball and volleyball, tennis courts and newly renovated Sokol building. Visitors can just sit in some of the restaurants or wine bars which are nearby. There is a hunting cottage called "U Lumpíka" where you can try a shotgun shooting.


Sirný pramen/Sulphurous spring:

Sirný pramen (také sirovodíkový nebo sulfanový pramen) je speciální druh pramene. Vystupují z nej, podobne jako ze solfatary, sirné plyny. Nejvíce bývá zastoupen sirovodík (sulfan), který je známý svým charakteristickým zápachem; nejcasteji pripomíná zkažená vejce ci jiné bioplyny. Odtud pochází pojmenování takovýchto pramenu nelibozvucnými názvy jako jsou vajcuvka, smradavka nebo prdlavka. Sulfanové prameny mužeme najít od Beskyd po Pálavu. Lécebné úcinky sirovodíkových pramenu jsou sirovodíkové koupele o teplote 35 - 38 °C (silné sirnato-železité prameny mají nejvyšší radiovou emanaci z moravských lázní) jsou velmi príznivé pro pohybové ústrojí.

ENG:
Sulphurous spring is a special kind of spring. Stand out from it sulphurous gases. Most often represented by hydrogen sulfide, which is known for its characteristic odor, reminiscent of the most frequently rotten eggs or other biogas. Sources of sulphur are located from the Beskydy to Pálava. Therapeutic effects of the springs are very favorable for the motor system.


V obci Slatinice je lécivých pramenu hned nekolik/There are several springs in Slatinice:

Sv. Václav/Saint Wenceslas spring

Tento vydatný minerální pramen se nachází pod nove zrekonstruovanou sokolovnou. Jeho výver je z hloubky 165 m. Vedle pramene je puvodní první hloubkový vrt, který cerpal vodu k lécbe do lázenských prostor. Pramen sv. Václav je využíván již od roku 1526.

ENG:
This rich mineral spring is located under the newly renovated Sokol building. The spring of the depth of 165 meters. In addition to the original source of the first deep borehole, which drew water into the treatment room spa. Spring Saint Wenceslas has been used since 1526.


Pramen Sv. Václav/Saint Wenceslas spring


Sv. Jan/Saint John spring

Z tohoto pramene cerpají lázne. Nachází se u koupalište a hloubky výveru je 160 m. Teplota vody je v prumeru 16°C. Další výver tohoto pramene se nachází u ubytovny Hanacka, tento výver je ale uzavren.

ENG:
Spas draw from this spring. The spring is located close to the swimming pool and its depth is about 160 meters. The water temperature is on average 16°C.


Pramen Sv. Jan/Saint John spring


Sv. Vít/Saint Vitus spring

Tento pramen byl opravený v roce 2004. Hloubka výveru je 150 m.

ENG:
This spring was repaired in 2004. Drilling depth is 150 meters.


Pramen Sv. Vít/Saint Vitus spring


Sv. Jirí/Saint George spring

Tento pramen byl otevren v roce 2001. Je hluboký 92 m. Teplota vody je 17°C. Je umísten vedle lázenské budovy Morava. V roce 2010 se pred lécebným domem „Morava“ otevrela nová fontána s názvem „Lázenská kvetina“ a pítko, kterým protéká lécivý pramen sv. Jirí. Vše navrhl a realizoval výtvarník Pavel Surma, který tuto fontánu vyrobil z horického pískovce.

ENG:
This spring was opened in 2001. It is 92 meters deep and water temperature is 17°C. It is placed next to the spa building Moravia.


Pramen Sv. Jirí/Saint George spring


Zdenek/Zdenek spring

Tento pramen najdeme ve mlýne. Pramen je hluboký 13,4 m. Je zde umísten i liminograf, který zaznamenává pohyb vodní hladiny a záchvevy zemského povrchu. Bylo zde zaznamenáno i nicivé zemetresení v Asii koncem roku 2004. Projevy na hladine vody byly zaznamenány již 8 minut po zemetresení ve 2 hodiny 12 minut SEC. Hladina se rozkolísala až o 60 centimetru. Vrt je umísten na východním okraji Ceského masívu, který se zde setkává s masivem Karpatským. Proto byly výkyvy hladiny tak velké. Po trech hodinách se hladina uklidnila. Merení je zde provádeno již od roku 1972.

ENG:
This source can be find next to the mill. The spring is 13.4 meters deep. There is also a machine called limitograf, which records the movement of water levels and ground tremors. There were also recorded earthquake in Asia at the end of 2004. Measurement has been carried out since 1972.


Pramen Zdenek/Zdenek spring


Jan Adam z Lichtenštejna/John Adam of Liechtenstein spring

V roce 2009 byl za láznemi u koupalište vyvrtán nový vrt, který dosahuje hloubky 380 metru. Vysvecen 14. 5. 2011.

ENG:
In 2009, a new spring was drilled which reaches a depth of 380 meters. It was ordained 14. 5. 2011.Vaším úkolem k uznání vašeho LOGU bude zodpovedet na pár jednoduchých otázek a vyfotit se u dvou z pramenu/Your task to recognize your log will answer a few simple questions and take a picture with two of springs.


Otázky/Questions:


CZE:

1) Ochutnejte vodu z jednoho z pramenu a popište nám jeho chut

2) Pricichnete si k vode z jednoho z pramenu a napište nám po cem zapáchá

3) K jakým úcelum se tyto prameny používají?

4) Jaký rozpuštený chemický prvek tyto prameny obsahují?

5) Vyfotte se alespon u dvou libovolných pramenu a foto priložte k logu (nepovinné k uznání logu)


ENG:

1) Taste the water from one of the spring and describe its taste

2) Sniff to one of the source and describe its smell

3) For what purposes these sources are used?

4) What dissolved chemical element these sources contain?

5) Take a photo with at least two spring sources and photos attached to your log (optional)


Vaše odpovedi na otázky odesílejte na náš profil/Your answers to questions send us to our profile


Aktuální počasí, ať víte, zda se máte vydat na procházku kolem pramenůGRATULUJEME / CONGRATULATIONS!

Rated by GCVote.com


free counters

Created by IwoCu8e company, 2011
Additional Hints (No hints available.)