Skip to Content

<

Nejuzsi dum / The Narrowest House

A cache by sauria Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/04/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Víte, že se Olomouci nachází jeden z nejužších domu v celé republice?

Prakticky každé mesto se pyšní nejakým úzkým domem, v Olomouci však stojí jeden z nejužších domu v celé republice - najdete ho prímo v centru mesta ve Ztracené ulici a jeho šírka ciní z této strany pouhých 290 centimetru!

 

Rozloha domu o výmere 101 m2 spojuje dve ulice – Ztracenou a Ostružnickou. Dum má vchod z každé ulice a tím pádem i dvojí císlování podle toho, ze které ulice do domu vstupujete [Ztracená 19 a Ostružnická 26 (císlo popisné 335)]. Pri vchodu z Ostružnické ulice je dum o dost širší (z této strany merí 5,20 m), i tak mu ale náleží post nejužšího domu v Olomouci.

 

 

Dum je tríposchodový, pri pohledu ze Ztracené ulice má v každém patre jen jedno okno. Vnitrní obytné prostory jsou velmi tesné, stejne malé rozmery mají pokoje ve všech patrech.

 

 

Objekt stojí na základech z 16. století, v roce 1709 však podlehl velkému městskému požáru. Znovu postaven byl v letech 1710-1719. Dnes je dům nově zrestaurovaný a vybavený vším potřebným (vodovod, kanalizace, elektřina). Kuriozitou je, že hned vedle něj stojí další úzký dům, který je jen o půl metru širší. Domy jsou stavebně zcela odděleny a je zajímavé, že ani po výše uvedeném požáru nedošlo k jejich spojení.

 

(zdroj: Antonín Schindler - Tajemná Olomouc II.;  internet) 

Děkuji Filtovi za cenné rady a provedení betatestu :-)

 

Keš

 

Z důvodu kolize s jinými kešemi jsem bohužel nemohla udělat přímo na místě tradičku, zvolila jsem tedy multikeš a snažila se, aby byla co nejlehčí a nejkratší.     

 

Úkol pro vás je jednoduchý: až budete stát přímo před domem (úvodní souřadnice), najdete po jeho levé straně okapovou rouru – na ní je ve výši očí nalepená samolepka s číslem, které dosadíte do tohoto vzorečku:

 

N 49° 35.X     E 017° 14.Y 

 

X = zjištěné číslo + 234

 

Y = zjištěné číslo + 636    

 

Finální souřadnice jsou zaměřeny podle map na internetu, protože na místě ukrytí keše je velice špatný signál. Využijte proto prosím hint, ať nejste moc nápadní - místo je občas docela mudloidní.

 

V   K E Š I   N E N Í   T U Ž K A  !!!

ENGLISH:

Do you know that in Olomouc is one of the narrowest houses in the whole country? Almost every city boasts of some narrow houses, however, in Olomouc, one of the narrowest houses in Czech Republic is situated there - it's just in the centre of the town in Ztracená Street and its width from this street makes 2.90 m!

The area of the house is about 101
m2 and connects two streets – Ztracená Street and Ostružnická Street. The house has a separate entrance from each street and by implication also dual numbering, depending on which street you enter the house [19 Ztracená Street and 26 Ostružnická Street (descriptive number 335)]. At the entrance from Ostružnická Street the house is a bit wider (from this side about 5.20 m), but anyway it is still the narrowest house in Olomouc.

The house is three-floored, viewed from Ztracená Street, there is only one window on each floor. The inside residential space is very tight, all the rooms on all the floors are similarly small. The object was built in 16. century, however, in 1709, it succumbed to a great town fire. The house was built again between years 1710 and 1719. Today the house has been renovated and equipped with all required (water supply, sewerage, electricity). There is one more curiosity just next to it, there is another narrow house, which is about half a meter wider. Houses are structuraly completely separated and it is interesting that even after the aforementioned fire they were not connected into one complex.


(source: Antonín Schindler - Tajemná Olomouc II.; Internet)

Cache

Because of the conflicts with other caches I unfortunately was not able to do a traditional cache, therefore I chose a multi-cache and tried to make it the easiest and the shortest.

Task for you is a simple one: when you stand directly in front of the house (the initial coordinates), on its left side you'll find drainpipe - at the level of your eyes there is a glued sticker with the number which you substitute into a following formula:

N 49° 35.X     E 017° 14.Y

X = discovered number + 234

Y = discovered number + 636


Final coordinates are targeted according to the maps on the Internet because there is a very bad signal at the location where the cache is hidden. Please use the hint not be conspicuous and showy - the place is sometimes quite overpopulated.


THERE IS NOT A PEN IN THE CACHE !!!


OLGK


Additional Hints (Decrypt)

PM: mrfcbqh gr pgiegr hcebfgerq (icenib bq ivfnpvub mnzxh)

RA: sebz gur obggbz bs gur sbhegu, va gur zvqqyr (gb gur evtug bs gur cnqybpx)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

3,228 Logged Visits

Found it 3,108     Didn't find it 40     Write note 28     Temporarily Disable Listing 18     Enable Listing 18     Publish Listing 1     Needs Maintenance 10     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 203 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.