Skip to content

Lounske klubovny/Clubhouses in Louny Mystery Cache

Hidden : 12/19/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ : Jednoduchá mystery cache s procházkou po Masarykových sadech. Na výchozích souradnicích lze odlozit auto. Vasim ukolem je nalezt obe klubovny na pravem brehu Ohre.
GB : simple mystery cache with a walk after Masaryk Park

Lounské klubovny
Nejdríve se lounstí skauti a skautky scházeli kde se dalo. Cást clenu z Koterovy kolonie se scházela na váze u pivovaru, coz byla místnustka veliká 2x2 metry. Clenové mestské cásti se scházeli v parku bývalé nemocnice, kde sídlila okresní organizace Péce o mládez. V Lounech byly tehdy dve stovky skautu, sedesát skautek a asi 50 rodicu ve Svazu prátel Junáka.
Myslence získat vlastní strechu nad hlavou zasvetil svuj skautský zivot starosta Vladimír Lamka. Pod hlavickou Místního sdruzení svazu Junáka bylo rozhodnuto vybudovat na zanedbaném míste u Husovy trídy vedle „Osmidomu“ skautský domov. Pozemek, který byl skládkou smetí a popele, skauti upravili a osázeli kvetinami. První stavební materiál byl privezen z pily ze Smolnice a zaplatil ho sám bratr Lamka. Slavnostní otevrení kluboven probehlo 13.ríjna 1935. Slavnost se konala pod dohledem mestské rady v Lounech a hlavním hostem byl profesor A.B.Svojsík. Budova stála az do roku 1970, kdy byla z rozhodnutí OV KSC rozebrána.
Po obnovení skautské cinnosti v roce 1968 vznikl oddíl vodních skautu, vedený bratrem Snoblem. Bylo rozhodnuto postavit v Masarykových sadech novou lodenici. Nadsení neuhasila ani povoden a tak se na jare roku 1969 zacalo se stavbou znovu. Skautská lodenice s klubovnou a krbem slouzí skautum dodnes.Po sametové revoluci vznesla obnovená organizace pozadavek na náhradu za budovu Skautského domova. Díky vstrícnosti zástupcu mestského uradu nakonec mesto Louny darovalo skautum bývalou hospodu v Masarykových sadech. Puvodne byla hospoda zvaná Basta postavena jako ucelová stavba pro výstavu Clovek v prírode. Bylo zapotrebí dalsích stavebních uprav , aby mohla být vyuzívána pro nové ucely. Jméno Basta jí vsak zustalo.

Vasim ukolem je nalézt obe klubovny a ze zjistenych poctu vypocitat finalku.

skautska lodenice

Kolik oken A má lodenice ? Pocitej okna s okenicemi i bez nich, ale ne zaluzie.
Kolik kominu B ma lodenice ?
Kolik sloupku C nese strechu terasy lodenice ?
Co je nakresleno na zdi lodenice obrácené k ceste ? Jestli lod, tak D = 3, jestli skautsky znak, tak D = 5 a jestli kotva, tak D = 7skautska Basta


Kolik trojuhelníkovych stitu E má Basta ?
Kolik trojúhelníkových oplechovanych oken F ma Basta ?
Kolik vstupních dverí G má Basta ?
Kolik komínu deleno dvemi H má Basta ?

Kontrola : A+B+C+D = E+F+G+H
FINAL

N :10*(B+C)°(D*E),(A+E)(A+G)(G)'
E :(F+H)°(4*F-H),(B-H)(B)(E+G)'
Krabku prosím ukládat nahoru, aby nebyla zdálky videt. Dík.


Scouts in Louny their first clubhouse built themselves in 1935. The Scout home of Hus class until 1970. In the section of water was Louny Scouts in 1968. They built their own shipyard on the banks of the River Ohre. Scouts also used Basta , since 1990. This building, they got a replacement for Scout home, that was demolished.

Find scout shipyard and scout Bastilion on the right bank of the River Ohre(look at the color photos)
scout shipyard

How many windows of the building yard ? A Allow windows with shutters and without them , but not blind.
How many chimneys divided by two of the building yard? B
How many columns carry a roof terrace of the building yard? C
What is the color shown on the wall of the building yard?
If it is : ship D=3, if the character Scout D=5, if it´s the anchor D=7
scout Bastilion
How many triangular gable has the building Bastion ? E
How many triangular windows has the building Bastion ? F
How many entrance has building Bastion ? G
How many chimneys has building Bastion ? H

Control : A+B+C+D = E+F+G+H FINAL

N :10*(B+C)°(D*E),(A+E)(A+G)(G)'
E :(F+H)°(4*F-H),(B-H)(B)(E+G)'

Additional Hints (Decrypt)

PM : cnerm
TO : fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)