Skip to content

Spore 88 - Kostel na Vysoke Traditional Geocache

Hidden : 12/22/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha tradicni keska, ktera vas zavede ke krasnemu kosteliku Navštívení Panny Marie v malé vísce jménem Vysoká.

-------------------------------------------------
Tato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)
Pro více informací navštivte listing této keše.
-------------------------------------------------

Vysoká – kostel Navštívení Panny Marie

Rane gotický kostel pochází z konce 13. století a dodnes se dochoval v témer puvodní podobe, neb pozdejší úpravy se jej výrazneji nedotkly. Sakristie kostela byla puvodne samostatným, rane románským kostelem z 10. století (!), který byl vclenen do pozdejší stavby soucasného kostela. Vzhledem k tomu lze ríci, že se jedná o jednu z nejstarších dochovaných staveb v Ceské republice (viz. stárí kostelu v Dobrichove a Zásmukách). Ve 14. století je kostel vzpomínán jako farní, fara zrušena v roku 1745 a umístena v Suchdole.

Dnešní stavba je jednolodní kostel s pravoúhlým presbytárem, obdélnou sakristií s nesymetricky protáhlou apsidou a mohutnou hranolovou veží po severní strane. Fasády jsou hladké, okna hrotitá profilovaná, s hlubokou špaletou, krásný je hrotitý jižní vstupní portál, který je klasickou ukázkou težké rané gotiky. Románské okénko v apside je archaického tvaru, se stlaceným obloukem.

V lodi se dochoval drevený strop z 1. poloviny 18. století a kruchta z roku 1722 (datováno na sloupu), presbytár je sklenut krížovou klenbou s klínovými žebry. Do sakristie vede z presbytáre hrotitý portál, sakristie je sklenuta valene, nesymetrická apsida je sklenuta konchou, pod kterou je románské okno.

Z vnitrního zarízení stojí za zmínku hlavní rane barokní portálový oltár z roku 1648 s puvodními obrazy Navštívení Panny Marie a Nejsvetejší Trojice a barokní kazatelna z roku 1700. Na jižní strane lodi je zazden heraldický náhrobek paní Marie Maternové z Kvetné z roku 1624 s nápisem " Léta Páne 1624 ve ctvrtek den sv. Marka 24. dne mesíce dubna umrela urozená Mariana, šlechetná žena a manželka urozeného, statecného rytíre pana Jindricha Materny". Ve veži visí zvon vyrobený kovárem Ondrejem Ptáckem z Kutné Hory v roce 1472; je doplnen nápisem: „Letha od narozenie syna Božjeho MCCCCLXXII tento zwon gest dielan skrze mistra Wondrzege Ptaczka u Hory Kutny a od hornjkuv darovani.“

Filiální kostel spravovaný Rímskokatolickou farností Kolín v Kolínském vikariátu. S tou "správou" to není jednoduché (predevším financne) a proto jako obyvatelé Vysoké porádáme každorocne v adventním case dobrocinný koncert, jehož výtežek jde vždy práve na údržbu kostela
a jeho postupné opravy. Pri návšteve si povšimnete krásné nové strechy napríklad - ukázka dnes již témer zapomenutého remesla.

Vnitrek kostela není bežne prístupný verejnosti, nicméne pokud by mel nekdo skutecne vážný zájem, obratte se na me prostrednictvím mailu.

Kostel Navštívení Panny Marie je zapsán do Ústredního seznamu nemovitých kulturních památek CR pod císlem 38847/2–1185.

Additional Hints (Decrypt)

xeáfaá abiá fgerpun

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)