Skip to Content

<

European watershed Danube-Elbe

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/03/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


D

Kontinentalwasserscheide Donau-Elbe

Diese cache führt Sie zur Hauptkontinentalwasserscheide der Donau und Elbe, die die meisten Menschen in dieser Gegend auf der E55 passieren ohne zu wissen was für ein besonderer Ort sich hier befindet und ohne die Informationstafel und die Attraktion, die dieser Sehenswürdigkeit gewidmet ist, zu sehen. Diese Wasserscheide teilt eigentlich Europa in zwei Teile auf: Den südlichen, wo von der Donau das Wasser ins Schwarze Meer geführt wird, und den nördlichen (eigentlich einen Teil des nördlichen Teils, denn hierher gehören noch die Quellgebiete vom Rhein und der Oder) wo das Wasser von der Elbe in die Nordsee geführt wird.

Die Donau (slowakisch Dunaj, slowenisch Donava, ungarisch Duna, kroatisch Dunav, serbisch Дунав, bulgarisch Дунав, rumänisch Dunărea, ukrainisch Дунай) ist nach der Wolga der zweitgrößte Fluss in Europa, der durch insgesamt 10 Länder durchfließt oder ihre Staatsgrenzen bildet (Deutschland, Österreich, Slowakische Republik, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und Ukraine). Die Donau entsteht durch den Zusammenlauf der Bäche Breg und Brigach in der deutschen Stadt Donaueschingen. Die Quelle von dem längeren Bach (Breg) wird manchmal als die eigentliche Donauquelle bezeichnet und befindet sich in der Höhe von 1078 m.

Die Elbe (tschechisch Labe) ist einer der größten Flüsse und Wasserwege Europas. Die Quelle befindet sich im Riesengebirge in Nordböhmen in der Höhe von 1387 m. Eine Besonderheit der Elbe ist, dass sie beim Zusammenlauf mit der Moldau einen geringeren Durchfluss hat und kürzer ist (294 km im Vergleich zu 434 km der Moldau). Trotzdem trägt nach dem Zusammenlauf der Fluss den Namen Elbe und nicht Moldau. Dieses Durcheinander verursachten die Kelten, die den Fluss hinter dem Zusammenfluss so benannten. Vermutlich war es deswegen, weil nach dem Zusammenlauf der Fluss in Richtung der Elbe weiterfliest, zur Moldau aber im rechten Winkel steht. Es sieht daher aus, als ob sich die Moldau an die Elbe anschließen würde.

Auf den einleitenden Koordinaten finden Sie eine kleine Attraktion, die dieser Wasserscheide gewidmet ist. Das Wasser wird hier auf einen Stein geleitet, wo es sich in zwei Wasserstrahlen teilt. Beide Wasserstrahlen fließen in eine andere steinerne Rinne. Einer von ihnen fließt dann in das Flussgebiet der Elbe, der andere ins Flussgebiet der Donau. Ich empfehle die Stelle außer den Wintermonaten zu besuchen, denn im Winter ist das Wasser gesperrt. Ein Paar Meter von dieser Attraktion ist eine metallene Tafel mit einer Karte Europas wo die Wasserscheiden eingetragen sind.

Watershed Danube-Elbe (photo: RauGeo – thanks for send it)

Ihre Aufgabe ist:

1. Von der Metalltafel die Länge der Elbe und der Donau abzulesen (die Werte L)

2. Von der gleichen Tafel die Fläche der Flussgebiete der Elbe und Donau abzulesen (die Werte E)

3. Welcher ist der nächste Fluss (auf der Tafel eingetragen) in den das Wasser aus der Steinrinne im Flussgebiet der Donau hineinfließt?

4. Welcher ist der nächste Fluss (auf der Tafel eingetragen) in den das Wasser aus der Steinrinne im Flussgebiet der Elbe hineinfließt?

5. Wie sind auf der Tafel die Wasserscheiden eingezeichnet?

6. Zum Schluss machen Sie ein Bild von sich (von ihrer GPS, dem Kompass, der Karte etc.) bei der Wasserscheide vor der steinernen Attraktion.

Noch eine Bemerkung zu den Aufgaben: Die Antworten zu den Fragen 1-4 betrachte ich nur dann als korrekt, wenn sie mit den Angaben auf der Metalltafel identisch sind (ich sehe aber ein, dass nicht alle Buchstaben und Nummern gut lesbar sind, Sie müssen daher nicht befürchten, dass ich Ihre Log nicht anerkennen würde falls Sie etwas schlecht gelesen haben). Die Aufgabe 6 ist nach den jetzigen Regeln der earthcach keine Pflicht, aber mit deren Erfüllung machen Sie mir eine große Freude. Die Antworten schicken Sie mir bitte über mein Profil und das Photo legen sie der Log bei. Loggen Sie sich gleich nach dem Absenden der Antwort ein. Falls sie etwas falsch hätten, melde ich mich (rechnen Sie aber damit, dass es auf englisch oder tschechisch (betrifft nur Tschechen :)) sein wird – deutsch kann ich nur sehr schlecht, denn auch das listing musste ich mir übersetzen lassen).

Danube in Linz (Austria)

CZ

Evropské rozvodí Dunaj-Labe

Tato cache vás dovede na hlavní evropské rozvodí Dunaje a Labe, přes které většina z lidí v těchto místech projíždí po silnici E55, aniž by věděla o zvláštnosti tohoto místa a zaregistrovala informační tabuli a kamennou atrakci věnované tomuto rozvodí. Toto rozvodí dělí centrální Evropu prakticky na dvě části. Na jižní část, odvodňovanou Dunajem do Černého moře, a na část severní části, odvodňovanou Labem do moře Severního (do této severní části pak patří ještě další dvě sousední povodí – povodí Rýna a povodí Odry).

Dunaj (německy Donau, slovensky Dunaj, slovinsky Donava, maďarsky Duna, chorvatsky Dunav, srbsky Дунав, bulharsky Дунав, rumunsky Dunărea, ukrajinsky Дунай) je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina). Dunaj vzniká soutokem potoků Breg a Brigach v německém městě Donaueschingen. Pramen delšího z těchto potoků (Breg) bývá někdy označován jako vlastní pramen Dunaje a nachází se ve výšce 1078 m n. m.

Labe (česky Labe, německy Elbe) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech ve výšce 1387 m n. m. Zvláštností Labe je, že na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší (294 km oproti 434 km Vltavy). Přesto však po tomto soutoku nese řeka jméno Labe a ne Vltava. Tento zmatek zapříčinili Keltové, kteří takto řeku po soutoku pojmenovali. Nejspíše proto, že tok po soutoku pokračuje ve směru Labe a do pravého úhlu oproti směru Vltavy, takže to vypadá, že se Vltava připojuje k Labi a ne naopak.

Na úvodních souřadnicích naleznete malou atrakci věnovanou tomuto rozvodí. Je tu puštěna voda na kámen, na kterém se dělí do dvou čůrků. Každý z těchto čůrků pak teče do jiného kamenného koryta. Jedno z nich má přepad do povodí Labe, druhé do povodí Dunaje. Doporučuji místo navštívit mimo zimní období, protože v zimním období je voda zavřena. Pár metrů od této atrakce pak uvidíte kovovou tabuli s mapou Evropy a vyznačenými rozvodími.

Elbe - spring

Vaším úkolem je:

1. Zjistit z kovové tabule délku toku Labe a délku toku Dunaje (hodnoty L).

2. Z té samé tabule zjistit i plochu povodí Labe a Dunaje (hodnoty E)

3. Jaký je nejbližší tok (vyznačený na tabuli), do kterého doteče voda z kamenného korýtka v povodí Dunaje?

4. Jaký je nejbližší tok (vyznačený na tabuli), do kterého doteče voda z kamenného korýtka v povodí Labe?

5. Jak jsou na tabuli vyznačena rozvodí?

6. Na závěr udělejte fotku sebe (své GPS, kompasu, mapy atp.) na rozvodí před kamennou atrakcí.

Poznámka k úkolům: Odpovědi na otázky 1-4 budu uznávat pouze tehdy, budou-li se shodovat s údaji na tabuli (ale připouštím určitou nečitelnost některých písmen i číslic, tak se nemusíte bát, že bych Vám log neuznal proto, že něco špatně přečtete). Úkol 6 je podle současných pravidel earthcachí nepovinný, ale jeho splněním mi uděláte velikou radost. Odpovědi mi prosím pošlete přes profil a fotografii připojte k logu. Logujte ihned po odeslání odpovědí. Kdybyste měli něco špatně, ozvu se (ale počítejte s tím, že to bude česky nebo anglicky – německy umím velmi špatně, takže i listing jsem si musel nechat přeložit).

Elbe in confluent with Vltava (Moldau)

Doporučený postup pro zalogovaní této earthkeše

(upozornění pro začátečníky – tato keš nemá fyzickou krabičku, proto zápis do logbooku nahrazuje zaslání správných odpovědí)

1. Nejdříve zašlete odpovědi

2. Poté ihned logujte elektronicky

3. V případě špatných odpovědí se ozvu, pak je obvykle potřeba odpovědi opravit

Doporučení

Nepřehazujte prosím pořadí kroků 1. a 2. – hrozí vám smazání logu. Odpovědi jsou totiž nutnou podmínkou uznání logu. Je-li to pro vás z nějakého důvodu nutné, tak mě alespoň upozorněte, že odpovědi dojdou později.

Krok 2. proveďte pokud možno ihned po kroku 1., abych neměl problémy s dohledáváním logu k odpovědím.

Při hromadné návštěvě earthkeše si prosím přepošlete odpovědi mezi sebou a pošlete mi je každý zvlášť. Je to tak pro mě o hodně jednodušší (jinak je totiž vyšší riziko, že si nevšimnu, že byly odpovědi odeslány hromadně, a budu některý z logů považovat za došlý bez odpovědí).

Obvykle reaguji na všechny zaslané odpovědi (kromě těch, které místo adresy uživatele mají "no reply"), jen mi to někdy trvá (občas bývám na dovolené, či zavalen prací), tak se nebojte :-)

Snažím se být i celkem tolerantní ke špatným odpovědím. Důležité jsou pro mě hlavně ty, které dokazují, že byl kačer na místě. Připojená (dobrovolná) fotografie mou míru tolerance podstatně zvyšuje :-)

Přeji příjemné zážitky u této earthkeše.

EN

European watershed Danube-Elbe

This cache brings you to the main European watershed. Many people pass this place (driving in their cars on the road E55) without noticing this place and its tourist attraction. This watershed splits Europe into two parts. The southern part is drained by the Danube to the Black Sea. And a piece of the north part (contains another two basins – those of Odra and Rhine) which is drained by the Elbe to the North Sea.

Danube (German Donau, Slovak Dunaj, Slovenian Donava, Hungarian Duna, Croatian Dunav, Serbian Дунав, Bulgarian Дунав, Romanian Dunărea, Ukrainian Дунай) is the second longest river in Europe (the first one is Volga). It flows trough (or forms a part of the borders) of ten countries – Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ukraine and Romania. Danube is formed by two streams Breg and Brigach which meet in the German town Donaueschingen. Sometimes the spring of Breg is considered as the origin of Danube. This spring is in the altitude 1078 m.

Elbe (Czech Labe, German Elbe) is one of the longest rivers and waterways in Europe. It originates in the Giant Mountains in the north of the Czech Republic at the altitude 1387 m. A curiosity of this river is that after its confluent with the river Vltava the river is called Elbe, although the length of the Vltava up to here is much longer (434 km compared to 294 km of Elbe) and its flow is higher too at the confluent point. The name of the river after the confluent was set in ancient times by the Celts. Maybe it is because after the confluent the river flows in the direction of Elbe, however, it is in right angle to the Vltava's direction, thus it seems as if Elbe would joined by the river Vltava.

On the initial coordinates you can find a stone attraction devoted to the watershed. Water flows to an upper side of a big stone where it splits to two flows. Each of them drops to a stone groove. And the water from one groove flows to the Danube basin, from the other to the Elbe basin. During winter season the water is closed. Near the stone you can see a metal panel with a map of Europe.  European watersheds are indicated here.

Elbe from air (close to czech town Roudnice)

Your task is:

1. Copy the length of the Danube and Elbe rivers (value L) from the metal panel.

2. Copy the basin area of the Danube and Elbe rivers (value E) from the metal panel.

3. How is called the closest stream/river which gets water from the stone groove in the Danube basin and which is recorded on the metal panel?

4. How is called the closest stream/river which gets water from stone groove in the Elbe basin and which is recorded on the metal panel?

5. How are watersheds marked on the panel?

6. Make a photo of you (your GPS, compass, map etc.) on the watershed, in front of the stone attraction.

A note to the tasks: Please send me your answers to the questions 1-4 via my profile. I will accept your answers only in case, when they will fit to the information on the metal panel (but don't worry, I know that the metal desk is old, so you could make a mistake because some letters or numbers are hard to read and I know, which of them could make you troubles; such mistakes I will accept). Task 6 is voluntary, because of present earthcache rules. But I will be happy if you'll add the picture to your log. The cache you can log immediately after you have sent me the answers. If there is something wrong, I'll let you know.

Elbe

The recommended procedure for logging this earthcache
(note for beginners - This cache does not have a physical box, so writing to logbook is replaced by sending the correct answers)
1. First, send the answers
2. Then immediately log electronically
3. In case of wrong answers, I will let you know. Then it is usually necessary to correct the answers
Recommendation
Please,don't turn steps 1 and 2 - you will risk deleting the log. The answers are in fact a prerequisite for establishment logo.

Step 2 do (if possible) immediately after step 1. In that case I have no problems with assigning the log to the answer.
When you visit this cache together with another cachers, please send me the answers separately for each nick. It's a lot easier for me (otherwise there is higher risk, that I would not notice that the responses were sent for more nicks and I'll think that some of the logs are without responses).
Usually I answer all submitted responses (except those which contains "no reply" instead of address), but it takes me some time sometimes (I could be on vacation, or overworked).

I try to be quite tolerant to wrong answers. Most important for me are answers for questions, which prove that you were on the place. If you add your photo from the place (according to the rules it is optional task only), you can be sure that my tolerance to the wrong answers will be wider :-)
Enjoy this earthcache.

 

Additional Hints (Decrypt)

Uvag? Sbe guvf rnfl rnegupnpur? BX - bar uvag: ernq pnershyyl gur gnfxf ;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.