Skip to content

This cache has been archived.

Thymallus Thymallus: Cache archived.

More
<

FoxHill

A cache by Ape10 and maitomies Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/07/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Peruskätkö lähellä jättiläismäistä siirtolohkaretta.
Lähestyminen suositeltavaa suorittaa pohjoisesta, koska etelän suunnalla on omakotiasutusta. Lisäksi erityisesti huomioitavaa on että kätkö sijaitsee luonnonsuojelulain 29§ mukaisesti suojellussa jalopuumetsikössä.

Jokamies saa liikkua alueella, ja poimia luonnonmarjoja sekä rauhoittamattomia sieniä ja kukkia. Kätköä lähestyessä tulee silti käyttää mahdollisuuksien mukaan alueella jo valmiiksi olevia polkuja, jotta luonto ei kulu tarpeettomasti kätköllä käynnin takia. Samoin kätkön etsiminen tulee suorittaa siten että alueen luonnolle ei aiheudu rasitusta. Kätkölle on myös Hattulan kunnan lupa.

Kettumäen jalopuumetsikössä vallitsevana kasvillisuustyyppinä on käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuore lehto. Alueella kasvaa yhteensä yli 30 runkomaista lehmusta, joista osa on suuria ja järeitä. Lehmukset ovat sijoittuneet kallioiden reunamille. Itse kettumäen muodostaa komea kallio jonka reunamilla sijaitsee myös useita isoja siirtolohkareita.

Suojellut jalopuumetsiköt ovat syntyneet luontaisesti, ja niissä kasvaa vähintään 20 runkomaista jaloa lehtipuuta hehtaarilla. Runkopuun läpimitta on rinnankorkeudella yli seitsemän senttiä. Tammen vastaava läpimitta on vähintään 20 senttiä. Jalopuumetsikön alueen tulee olla yhtenäinen. Jalot lehtipuulajit kasvavat luonnonvaraisina eteläisessä Suomessa. Jalopuumetsiköt kasvavat usein rehevillä lehtoalueilla, mutta esimerkiksi tammea ja lehmusta kasvaa metsikköinä karummillakin mailla. Jalopuumetsiköitä on jäljellä noin tuhat hehtaaria. Merkittävä osa niistä sijaitsee suojelualueilla. Jalopuumetsiköiden eliöstö on hyvin monimuotoista ja Suomessa erikoislaatuista. Yksin jalopuutkin ovat harvinaisia eteläisiä lajeja. Rauhoitetut vuori- ja kynäjalava on luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi. Luonnontilaisen jalopuumetsikön puusto on monilajista ja monenikäistä: nuorista taimista vanhoihin lahoaviin puihin. Jalopuumetsikön aluskasveina on usein lehtolajeja, kuten valkovuokko, keltavuokko, käenkaali, hammasjuuri, lehtosinijuuri, lehtokielo, kevätlinnunherne, imikkä ja lehto-orvokki. Oravisammal ja suikalesammal ovat esimerkkejä vanhojen jalopuiden sammalista. Monet metsien uhanalaisista eliöistä Suomessa ovat ikääntyvien ja lahoavien jalojen lehtipuiden asukkeja. Jalopuumetsiköissä viihtyviä lintuja ovat muun muassa harvinainen harmaapäätikka sekä kultarinta ja mustapääkerttu.

onnea etsintään!

Additional Hints (Decrypt)

rv fbiv avvyyr wbgxn rv glxxää elözvä

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.