Skip to content

<

Han ser ut over steinutte strender. /Stone beaches

A cache by harska Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/08/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Strandgravfeltet på Løsetstranda i Herøy / Stone gravefield at the Løsethbeach.

Here at Løsethstranda is grupe of burial cairns located along the shore. Large prehistoric cemeteries such as this are characteristic of the coast of Sunnmøre, this one with its 63 graves being one of the largest in Norway.

«Yver dykk alle då ein stor og prydeleg gravhaug reiste den kraftfulle spjotsvingar hér av djerve Akaiar ut på ei framskóti strand ved den breie straum Hellespontos, at han synleg skal vera langveges ute frå havet for dei sjømenn som er og dei som sidan skal koma.»
Frå Odyssevskvædet av Homer, gjendikta av Arne Garborg

På Løsetstranda på den delen av Gurskøy som ligg i Herøy, mot grensa til Sande kommune ligg gravrøyser samla ved sjøen i det vi kallar eit strandgravfelt. Slike store gravfelt ved havet er eit særmerke for sunnmørskysten. Strandgravfeltet på Løsetstranda er med sine 63 røyser eitt av dei aller største.

Det startar med ei stor eldre bronsealder røys.

Gravrøysene er bygde opp av rullestein frå strandvollen mange av dei ligg på. Gravrøysene er reiste over eit vidt tidsrom. Dei eldste er frå eldre bronsealder. Då breidde skikken med å byggje monumentale røyser over gravene seg frå Hellas i sør til oss her oppe i nord på kort tid. Dei fyrste mektige røysene frå eldre bronsealder låg oftast enkeltvis langs leia. Nokre av desse fekk i eldre bronsealder fylgje av nye røyser i heile strandgravfelt.

Gard på Løsetstranda i bronsealder.

Frå eldre bronsealder kjem også dei fyrste spora etter gardsdrift på Løsetstranda: Ovanfor strandgravfeltet, på ei marka som vert kalla Jorda, forseglar øvste matjordlaget eldre jordlag under, det underste er tidfest til eldre bronsealder. Folk budde truleg her ute. Fram mot slutten av 1700-talet veit vi Løsettunet låg her, -då tok ei fonn husa. Om lag 1850 vart Løsettunet oppattbygd på heilt ny stad – der det ligg i dag. I eldre tider låg i om lag same området som nyetunet kom garden Hjelle.

Asbestkeramikk - lokalt produsert keramikk i bronsealder

Innåt ein stor stein på Jorda er det funne skår av det vi kallar asbestkeramikk. Når leira vert magra med asbest, toler keramikken varmesvingingar betre. Asbestkeramikken er frå yngre bronsealder og fyrste del av eldre jarnalder. Denne keramikken finn vi langt oftare på Sunnmøre enn elles på Vestlandet. Krukkeskåret vitnar om busetjing eller gravlegging. Denne tida var det ikkje vanleg å markere gravene med røys eller haug. Krukka kan ha kome frå ei branngrav, der ho har tent som gravurne eller gravgåve.

Strandgravfeltet frå jarnalder.

Då skikken med å byggje gravrøyser kom attende i siste halvdel av eldre jarnalder, fekk nokre av dei gamle bronsealderrøysene bygt nye røyser kring seg. Slik vart strandgravfeltet på Løsetstranda til.

Gravrøyser kan ikkje alltid tidfestast ut frå form. Men gravrøysene frå eldre jarnalder kan vere lågare enn dei store bronsealderrøysene, nokre heilt låge. Formvariasjonen vert større. Langrøysene her er t.d. ein jarnalderskikk. Truleg er her også røyser frå yngre jarnalder.

Gravrøysene får stundom ei ny grav sett inn i sida på den gamle. Ei slik lita branngrav, eit lite steinsett kammer med brende bein og kol, vart funnen i sida på den øvste røysa, nær vegen ved Jorda.

Hulder og haugebonde.

Før var det ei allmenn haldning at gravrøyser ikkje skulle røyvast. Gravrøysa eller gravhaugen var bustaden til den døde. Respekten for gravene til forfedrene og formødrene finn vi seinare att i trua på at gravrøyser husa dei underjordiske. Vart dei som heldt til i gravrøysene uroa, kunne dei hemne seg.
Freistnaden vart vel likevel somme tider for stor. I enkelte røyser nede på strandvollen er sjølve grava opna: hellekista den døde vart lagt i ligg open. Segna fortel at to karar fann ei gullskål i ei av gravrøysene på Løsetstranda. På veg til Bergen for å selje skåla rauk dei uklar om delinga, og sjøferda heldt på å gå gale. Den eine heiv då gullskåla til havs. Andre gjenstandsfunn frå røysene er ikkje kjent. Alle fekk ikkje gravgåver som held stand mot tida. Turre røyser har dårlege bevaringstilhøve. Sidan respekten for dei underjordiske forsvann, er det kulturminnelova som skal forhindre plyndring av dei freda gravminna frå vår fortid.

The history also tells that the favemous poet and language scientist IVAR ÅSEN wrote the lyrics to " NORDMANNEN" also known as "Mellom bakkar og berg ut med havet" at this place....

In Norwegian :

1. Millom Bakkar og Berg ut med Havet
heve Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv heve Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

2. Han saag ut paa dei steinutte Strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
«Lat oss rydja og byggja oss Grender,
og so eiga me Rudningen trygt.»

3. Han saag ut paa det baarutte Havet;
der var ruskutt aa leggja ut paa;
men der leikade Fisk ned i Kavet,
og den Leiken den vilde han sjaa.

Listen to the song in a another version at youtube ;-)
(visit link)

Nyt sangen, plassen og naturen her, men rør ikke gravene.........

Some small TB`s added from my hobby.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre ra fgbe syng fgrva. / Haqre n ovt syng fgbar. Orpbhefr bs gur ceboyrzf jvgu gur TCF fvtanyf unir V zbirq gur pnpur ncc. 2 zgef. Vg vf abj ybxngrq haqre GUR OVT SYNG FGBAR ;-) Whfg gb znxr vg rnflre gb svaq vg.. Frr nyfbj fcbvyre cvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)