Skip to content

DARMSTADT jeb LIKAS PRIEDES [B.Y.O.P.] Mystery Cache

Hidden : 02/27/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dotajas koordinates slepni Jus neatradisiet. Slepnis ir paliela kastite, kura satur rakstāmo, logbuku un apmaiņas lietiņas.

 

Darmštates priezu audze ir valsts nozimes dabas liegums. Tas atrodas Jurmalas pilsetas D dala Lielupes upes labaja krasta pie Rigas-Ventspils automagistrales, netalu no Varkalu kanala Babites rajona.

Darmštates priezu audzi veido vairak neka 120 gadu veci koki. 5,3 ha platiba apskatama pec skata kropla Vacijas priezu audze – vieniga Latvija. Tas ir neizdevies meginajums 20.gs. sakuma ieaudzet Latvija Darmštates priedes. Priezu stumbri izauga liki un kropligi. Iemesli neveiksmei - atškirigas augsnes un klimats.

Darmštates priezu audze ir seta 19.gs. beigas pec vacu izcelsmes mezkopja Eizena Ostvalda iniciativas. Šaja laika vinš bija Rigas regiona galvenais mezzinis, kurš augstpratigi nevelejas atzit vietejo seklaudzetavu vertibu. Tadel priezu seklas tika iepirktas Vacijas pilsetinas Darmštates seklu firma. Mezkopis cereja uz strauju priezu augšanu, kas varetu dot atru iespeju tikt pie kokmaterialiem un pelnas. Rezultata izaugušas priedes nesa tikai finansialus zaudejumus un nevareja lidzinaties vietejam masta priedem. Iemesli neveiksmei tika mekleti gan atškirigajas augsnes, gan klimata. Lielaka dala no šadam audzem tika nozagetas.

Lai ari šis priedes ir negativs piemers priezu audzešanai saimnieciskam vajadzibam, tomer ainaviski tas ir izveidojušas interesantas un gleznainas ar saviem keburainajiem stumbriem.

Diemzel lielako negativo slodzi uz Darmštates priezu audzi atstaja 2006.gada notikušais ugunsgreks, kad izdega 80% no dabas lieguma teritorijas.

Ši ir viena no 4 un pati mazaka ipaši aizsargajama dabasteritorija, kas atrodas Jurmalas pilsetas administrativajas robezas. Valsts aizsardziba ta ir kopš 1977.gada. Darmštates priezu audze ir brivi pieejama apskatei (nav jamaksa par tas apskati vai auto novietošanu). Šis dabas liegums tiek izmantots galvenokart atputai, bet pašreizeja situacija esoša turisma infrastruktura nav pietiekami labi iekartota.  

 

Uzdevums:

Nonakot šaja dabas lieguma, Jus ieraudzisiet keburainas priedes, kur dazam no tam ir pieškirta sava numeracija (es tas neesmu numurejusi, tadi tie jau bija). Koku numeraciju šaja priezu audze var saskatit tris koku grupas (sk. waypoints – stage1, stage2 un stage3). Jums ir jaatbild uz sekojošiem jautajumiem par katru tadu numureto koku grupu:

1. Atrodiet numuretos kokus, kuru stumbri ir saauguši kopa katra koku grupa. Kadi skaitli ir uz šim priedem?

2. Kads ir priezu numeracijas maksimalais skaitlis katra grupa?

3. Ar kadu numuru priedes pietrukst Stage 1 un Stage 2?

LUDZU NESTEIDZIETIES UN ATBILDES UZ JAUTAJUMIEM MEKLEJIET UZMANIGI!!

Lai iegutu slepna koordinates tagad jums ir javeic šis uzdevums:

A= STAGE 2 maksimālā koka skaitļa summa

B= STAGE 3 maksimālā koka skaitļa pēdējais cipars

C= STAGE 1 iztrūkstošo koku skaits, šī skaitļa ciparu summa

D= STAGE 2 saaugušo numurēto koku skaits (cik pavisam tādu koku) 

F= STAGE 3 saaugušo numurēto koku skaits, minus 4

G= STAGE 1 maksimālā koka skaitļa ciparu summa plus 2

H= STAGE 1 saaugušo koku skaits

K= STAGE 2 mazākais izstrūkstošā koka skaitlis  

PARBAUDEI: A+B+C+D+F+G+H+K=38.

Slepnis atrodas šeit:


N 56° 5A.BCD E023° 5F.GHK

Ja ir iespejams, ludzu, uznemiet bildi, kura vares redzet Jus pie priedes ar skaitli, kurš Jums ir milakais/veiksmigakais un pievienojiet šo foto savam logam!

Ja uzdevuma ir rakstits, "Atrodiet numuretos kokus, kuru stumbri ir saauguši kopa" - tad ar to ir domats, ka jamekle divi numuretie koki, kuri ir saauguši, nevis viens numuretais koks ir saaudzis kopa ar nenumureto koku :) . Un "saauguši stumbri" nozime to, ka šie koki nav saauguši tikai ar saknem, bet jau kadu +- pusmetru/metru no apakšas ir saauguši kopa :)
Lai veicas!

P.S. Ta ka ir noverots, ka geo spele iesaistitie koki medz nogazties, tad, ludzu, padodiet zinu, ja ieverosiet numureto priedi gulot uz zemes..

Apsveicu ar:
FTF Gatisk
STF ilzer & aisiic & GreenLandia34
TTF kazhe team
 

Udajs_16 veltījums šim slēpnim:

 

Upes krastā ganās aita,
Masierīte priedes skaita
Cita maza, cita līka
Cita neizaugusi sīka. 
 
Ja tu labi saskaitīsi
Arī slēpni atradīsi,
Svaigu gaisu pieelposi
Un pus gadu nekleposi!
 
:) :)

Additional Hints (Decrypt)

pryzf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)