Skip to content

Marsov EarthCache

Hidden : 01/18/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cash je na verejné zpevnené asfaltové ceste na zacátku obce Maršov. Cash is located on public paved road at the begining of the Marsov village.

CESKY

K jihozápadu orientovaný svah melkého údolí Maršovského potoka je v šírce 800m postižen celou řadou sesuvu. Maximální délka sesuvu, které místy zasahují až k vodoteci je 290m. Vetšina techto sesuvu vznikla podle informací pametníku v roce 1961. Jejich aktivita pokrocila v dalších letech do takové míry, že v roce 1967 muselo být 12 poškozených domu zbouráno a jejich obyvatelum bylo poskytnuto náhradní ubytování v nedalekém Uherském Brode. Nejvyšší aktivitu vykazuje severovýchodní cást sesuvného území (zde je umísten i GPS bod) v blízkosti záveru údolí. Tato cást je porostlá sadem. Její odlucná stena je jasne patrná. Pod ní se nachází složitý komplex po i proti svahu uklonených plošin, príkopu a valu, které naznacují pokracující plouživé pohyby sesouvajících se hmot. Velmi zajímavé je, že už v roce 1911 byla tato lokalita postižena významnou sesuvnou aktivitou. Už v té dobe se hovorilo o prírodní katastrofe a bylo uvažováno o premístení obce výše po svahu na bezpecnejší místo a to přesto, že tímto sesuvem žádné domy zničeny nebyly.

ENGLISH

Southeast slope of the Marsov creek is affected by landsliding in total width of 800m and length of up to 290m. Majority of the landslides originated or was reactivated in 1961. Their activity developed so in 1967, in total 12 houses had to be demolished and people were forced to move to nearby town of Uherský Brod. The highest activity is shown by the northeast part of the landslide area (slope above the GPS point). The landslide here has very clear morphology (bumps, ridges and trenches) showing creep activity of it. Similar landslide event as the one from 60´ occurred in 1911 at the same spot.

Log:

- Vydejte se polní cestou z místa kam vás dovedly GPS souradnice (zatácka asfaltové silnice) smerem na východ. Ve svahu vlevo od vás (severní svah) si všímejte „boulí, muld“ a příkopu, které vznikly pohybem sesuvu (v létě může být svah zarostlý trávou a tvary jsou špatně viditelné). Odhadnete maximální výšku nekterého z těchto tvarů. Na kterou světovou stranu je orientovaný svah, kde jste?

- Bežte sadem dál smerem k severu a odhadnete výšku odlucné steny v této cásti sesuvu. Mužete pripojit její fotografii. - Snažte se zjistit z jakých hornin je podloží místa, kde se pohybujete? Našli jste známky toho, že by v podloží byl jíl?

- Koupili by jste si v této lokalite dum, pokud ano, v které cásti obce? Zašlete odpovedi na danou e-mailovou adresu, poté se zalogujte, pokud bude neco špatne, ozvu se.

Log:

- Take the unpaved road from the GPS point to the east. Look up the slope left of the road – there are many small hummocks and trenches which evolved due to the landsliding (the slope may be covered by tall grass during summer so the landforms are difficult to spot). Estimate relative high of the highest form you find.

- Continue through the orchard up the slope to the north and estimate the height of the landslide scarp. You can make a picture of the scarp as well. - Try to identify rocks in bellow the area you are walking on. Did you find any evidences about presence of clay rocks?

- Would you buy a house in this village? If so, in which part of it?

Additional Hints (Decrypt)

Cbmbe cev vqragvsvxnpv bqyhpaé fgral, ararpugr fr mzáfg, anq bqyhpabh fgrabh arfzí oýg hž žáqaé zhyql!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)