Skip to content

Vlakove nadrazi Dvur Kralove nad Labem Traditional Geocache

Hidden : 02/02/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Železniční trať Pardubice – Liberec

Železniční trať Pardubice – Liberec vznikla jako třetí parostrojní železnice v Čechách, důvodem bylo propojení Pardubic s velmi průmyslově vyspělým Libercem. Oficiální návrh na tuto stavbu byl podán v roce 1845. Aby se mohla stavba uskutečnit bylo potřeba vstupu soukromého kapitálu, neboť stát na to neměl peníze. Stavbu zahájila akciová společnost Süd – Norddeutsche Verbindungsbahn v roce 1855. Na trati pracovalo několik tisíc dělníků (na úseku Jaroměř až Horka u Staré Paky 16 – 18 tisíc), kteří v úseku Semily až Turnov museli vytvořit 6 tunelů celkové délky 1 385 metrů a vystavět u Sychrova viadukt ve výšce cca 30 metrů, tento viadukt dnes patří mezi významné stavební památky a také dřevěný most v Josefově o délce 480 metrů, který byl v roce 1866 poškozen a v roce 1889 postaven železný. Na celé trati bylo vystavěno postupně 43 stanic a zastávek a 199 strážních domků. V nejvyšší nadmořské výšce 507 m.n.m. na této trati je Borovnice. Dvorská stanice byla vystavěna ve druhé etapě stavby (celkem byly 4), začala fungovat od 1. 6. 1858.
První vlak do Liberce po celé délce trati projel 1. 5. 1859.

rok 2008 / year 2008 / das Jahr 2008

Nádražní budova

Nádražní budova ve Dvoře Králové nad Labem se nachází ve vzdálenosti 3 km od centra města, neboť je to výhodné pro konkurenční dopravní společnost. Samotná budova prošla restaurací v roce 1922, kdy byla část přistavěna, v letech 1926 – 1927 byla přistavěna dopravní kancelář a kanceláře přednosty a traťmistra. V roce 1928 bylo prodlouženo zastřešené nástupiště a zřízeny toalety se splachovacím WC. V roce 1936 byla opravena fasáda na všech budovách. Ve 21. stol. byla nabarvena fasáda na postranní zdi a další potřebné opravy se plánují až budou finance.

před rokem 1928 / before year 1928 / vor den Jahr 1928

rok 1938 / year 1938 / das Jahr 1938

Jízdní řád ze Dvora Králové nad Labem

Ryhlíky směr Liberec a Pardubice jezdí každou sudou hodinu.
První rychlík jede v 6 hodin a poslední ve 22 hodin.

Osobní vlaky směr Jaroměř jezdí 16 min nebo 17 min po celé liché hodině.
První osobní vlak směr Jaroměř jede v 5:16 a poslední v 17:17.

Osobní vlaky směr Stará Paka jezdí 17 min před celou lichou hodinou.
První osobní vlak směr Stará Paka jede v 6:43 a poslední v 18:43.

Podrobnější informace naleznete na ceduli na nádražní budově.

[EN]

Railway track Pardubice – Liberec

Railway track Pardubice - Liberec was the third steam engine railway in Bohemia. The linking of Pardubice with industrialized city Liberec was the reason for its building. Formal proposal for this building was passed in 1845. The construction started joint stock company named Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn in 1855. Along the entire route, 43 stations and stops and 199 guardhouses was built during the building. The station with highest altitude on this track is named Borovnice, with 507 meters above the seelevel. The station in Dvur Králové nad Labem was bulit in the second of four stages of construction, and it became operational from June 1st in 1858. The first train by the line to Liberec ran in May 5th in 1859.

vlak / train / der Zug

nákladní vlak / goods train / der Güterzug

The railway station building

The railway station building in Dvur Králové nad Labem is located 3 km far of the center of the city, because it's convenient for competing transport company. The building itself has undergone a rebuilt in 1922, when the part was added. During 1926 – 1927, the traffic office and offices of stationmaster and trackmaster was added. In 1928, the covered platform was extended, and the flush toilet was set. In 1936, the facades of all parts of the building were repaired. In the 21st century, the facade of the sidewall was painted. Other necessary repairs are planned at the time of better financial situation.

Rok 2013 / Year 2013 / Jahr 2013

oprava nádraží v roce 2015 / reconstruction of the railway station in year 2015 / die Raparatur des Bahnhofs im Jahr 2015

rok 2016 / year 2016 / das Jahr 2016

rok 2016 / year 2016 / das Jahr 2016

Timetable from Dvůr Králové nad Labem

Express trains to the both directions have departures every even hour.
First express train runs in 6 AM, last in 10 PM.

Local trains towards Jaromer runs 17 minutes or 16 minutes after odd hour.
First local train runs in 5:16, last in 17:17.

Local trains towards Stara Paka runs 17 minutes before odd hour.
First local train runs in 6:43, last in 18:43.

For more information, see the sign on the station building.

[DE]

Die Bahnstrecke von Pardubitz nach Reichenberg

Die Bahnstrecke von Pardubitz nach Reichenberg war die dritte Eisenbahn für dampfmaschine Lokomotive in Böhmen. Der Beweggrund für den Bau die Eisenbahnstrecke war die Verbindung Pardubitz mit den hochindustrialisierten Reichenberg. Ein officielle Vorschlag für dieses Gebäude wurde im Jahr 1845 einbringet. Bei der Eisenabahn wurde 43 Stationen und 199 Haltestellen und bewachen Häuser gebaut. Die höchste Meereshöhe 507 m.n.m. bei dieser Eisenbahn hat Borovnice. Die Station in Königinhof an der Elbe war in der vierte Etappe gebaut und sie war am ersten Juni im Jahr 1858 geöffnet. Am ersten Mai im Jahr 1859 ist der erste Zug nach Reichenberg die ganze Eisenbahnstrecke durchfahren.

Trať směr Liberec / Railway track Liberec / die Bahnstrecke nach Reichenberg

Trať směr Pardubice / Railway track Pardubice / die Bahnstrecke nach Pardubitz

Das Bahnhofsgebäude

Das Bahnhofsgebäude in Königinhof an der Elbe liegt 3 km vom Zentrum der Stadt, weil es ist vorteilhaft für die wettbewerbsfähige Verkehrsgesellschaft. Das Bahnhofsgebäude war im Jahr 1922 rekonstruiert, im Jahren 1926 – 1927 war das Verkehrsbüro, die Kanzlei des Vorstehers und Kanzlei des Bahnmeisters angebaut. Im Jahr 1928 wurde der verdachene Bahnsteig vergrößer. Auch die Wasserklosetten waren errichten. Im Jahr 1936 wurde die Fassade an alle Gebäude repariert. In den 21 Jahrhundert war die Fassade auf dem rechten Teil des Gebäudes anstreicht und andere notwendige Reparaturen werden, wenn das Geld wird.

Pravá část budovy / the facade of the sidewall / der rechten Teil des Gebäudes

der Fahrplan aus Dvůr Králové nad Labem

D-Züge fahren nach Liberec und nach Pardubice jede gerade Stunde.
Erste D-Zug fährt in 6:00 und der letzte fährt in 22:00.

Personenzüge nach Jaroměř fahren 16 Minuten oder 17 Minuten nach ungerade Stunde.
Erste Personenzug nach Jaroměř fährt in 5:16, und der letzte fährt in 17:17.


Personenzüge nach Stará Paka fahren 17 Minuten vor ungerade Stunde.
Erste Personenzug nach Stará Paka fährt in 6:43 und der letzte fährt in 18:43.

Die ausführliche Informationen befinden sich an der Zettel, welche ist an der Wand des Bahnhofsgebäude.

Použité zdroje
nástěnka ČD v nádražní budově (10. 1. 2012)
JANOUŠEK, Pavel: Dvůr Králové nad Labem. Praha 2006.

Keš je zařazená do Série Česká nádraží

Additional Hints (Decrypt)

i mngáppr cbq cnermrz / va gur ghea haqre gerr fghzc / va qre Ovrthat hagre qrz Onhzfghzcs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)