Skip to content

This cache has been archived.

icabrian: Ta zaklad je bil eden mojih najljubših. Ampak nimam več energije za vzdrževanje. 😔

More
<

Zakladi Narodne galerije / National Gallery

A cache by icabrian Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/07/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Narodna galerija Slovenije - osrednja galerija slovenskih likovnih del
National Gallery of Slovenia - main gallery of Slovene fine art

Narodna galerija Slovenije je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja. Začetki galerije segajo v leto 1918, ko je bilo ustanovljeno Društvo Narodna galerija. Društvo je leta 1919 najelo nekaj prostorov za stalno zbirko v Kresiji, leta 1928 pa je s prevzemom in odprtjem prenovljenih prostorov v stavbi Narodnega doma, kjer je galerija še danes, dokončno uresničilo želje po domu slovenske umetnosti, ki so se pričele porajati že proti koncu 19. stoletja. Stavba je bila sicer zgrajena v letih 1893-1896 kot ljubljanski Narodni dom. Zaradi prostorske stiske je bila leta 1993 postavljena nova stavba, v katero se je preselila zbirka Evropski slikarji, leta 2001 pa je bila dokončana tudi nova vhodna avla, ki povezuje obe stavbi in daje Narodni galeriji današnjo podobo. Po obnovi Narodnega doma v letih 2013-15 je bila leta 2016 odprta prenovljena galerija, v katero so zdaj enotno povezane vse tri stavbe, v njej pa je na ogled skoraj 600 eksponatov.
Narodna galerija (National Gallery of Slovenia) is the main art museum in Slovenia, containing the largest fine arts collection from the late medieval period to the early 20th century. History of the Gallery starts in 1918 with foundation of the National Gallery Society. Society hired several exhibition rooms in Kresija building in 1919 and in 1928 with the acquisition of renovated building of Narodni dom (National Home), where the Gallery resides today, fulfilled the endeavors to found a home of Slovene fine art that have been initiated towards the end of 19th century. Narodni dom was built in 1893-1896. The gallery was expanded with a new separate wing in 1993, that hosts a part of permanent collection, and the two buildings were finally connected with a glass lobby and walkway in 2001. After the renovation of Narodni dom in the years 2013-15, the expanded gallery opened in 2016. The three buildings are finally connected as a single museum unit with almost 600 exhibits on display.Uganka vas bo popeljala skozi postavitev stalne zbirke Umetnost na Slovenskem, ki se nahaja v prvem nadstropju Narodnega doma in nove stavbe. Pri tem boste nujno potrebovali priloženi načrt galerije (oglejte si ga v polni velikosti in natisnite), na katerem so označene lokacije slik A do G.
The puzzle will lead you through the display of permanent collection Umetnost na Slovenskem (Fine Art in Slovenia) that is located on the first floor of the Narodni dom and the new building. Use the plan of the gallery (view it full size and print out) with locations of paintings A to G.

Označene slike si dobro oglejte, saj vam bo vsaka slika dala število, ki ga boste potrebovali pri izračunu koordinat skrivališča zaklada. Naloge ni mogoče rešiti drugače kot z obiskom galerije.
Take a good look at the paintings as each will provide you with a number that you will need in the calculation of final coordinates. You can't solve the puzzle without visiting the gallery.

Zaklad je skrit na koordinatah:
Cache is hidden on coordinates:

N 46 0R.STU
E 014 VW.XYZ

Kjer je:
Where:

RSTU = (ED x GA x G) – (BF x BD) + (C x F)
VWXYZ = (EA x AE x E) – (BC x DB)

V galeriji preverite pravilnost izračuna koordinat:
Check the calculated coordinates:

Ostanek pri deljenju RSTU z 12 je 0
Ostanek pri deljenju VWXYZ z 12 je 9
Remainder of division of RSTU by 12 is 0
Remainder of division of VWXYZ by 12 is 9
Galerija je odprta vsak dan od torka do nedelje od 10. do 18. ure. Zaprto: ponedeljek, 1. januar, 1. maj, 1. november, 25. december. Vstopnina za ogled stalne zbirke je 5 EUR (redna cena) oziroma 3 EUR (zmanjšana cena). Cena družinske vstopnice je 7 EUR.Vsako prvo nedeljo v mesecu je ogled stalnih zbirk brezplačen. Ogled stalnih zbirk in občasnih razstav je brezplačen tudi na Ta veseli dan kulture (3. december) in Slovenski kulturni praznik (8. februar).
The gallery is open from Tuesday to Sunday from 10 am to 6 pm. Closed: Mondays, 1 January, 1 May, 1 November, 25 December. Entrance fee to view the permanent exhibition is 5 EUR (regular price) and 3 EUR (reduced price). Family ticket is 7 EUR. Entrance to permanent exhibition is free on every first Sunday of the month. Entrance to all permanent and temporary exhibitions are also free on Merry Day of Culture (3. December) and Slovenian Cultural Holiday (8. February).Zaklad je 1000 ml Lock & Lock škatlica, v kateri je prostora tudi za geokovance in manjše popotne hroščke (travelbug). Začetna vsebina: beležka, svinčnik in šilček (prosim ne odnesi), darilce za prvega najditelja in nekaj malenkosti za menjavo.
The cache is a 1000 ml Lock & Lock container, that can hold geocoins and small travelbugs. Initial content: logbook, pencil and pencil sharpener (please do not remove), small gift for the First to find and some small exchange items.

Glej tudi / See also:

- Starodavni zapis / Ancient inscription
- Slovene painters 1: Zoran Music
- Slovene painters 2: Stane Kregar
- Slovene painters 3: Luigi Kasimir
- Zakladi Moderne galerije / Museum of Modern Art
- Slovene painters 4: Lojze Spacal

Additional Hints (Decrypt)

mtbeawr "anqfgebcwr", cbq mryravz cnwpbynabz / Hccre "sybbe", haqre n terra irvy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)