Skip to content

<

Challenge #026C - 25 Nature reserves in Uppsala

Hidden : 03/09/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

25 Nature reserves in Uppsala

Koordinaterna för den här cachen är korrekta men det är en s.k. "Challenge"-gömma vilket innebär att vissa villkor måste vara uppfyllda för att en loggning skall godkännas.

Innan loggning av denna cache så måste du ha loggat minst en cache i 25 olika naturreservat i Uppsala län.

Regler:

 • Denna cache får endast loggas efter att loggning gjorts i 25 olika naturreservat
 • Cacher får räknas oavsett loggningsdatum, men cachen får inte ha varit arkiverad före 2012-03-01
 • Följande cachetyper får räknas: traditional, earthcache och event.
 • Om startkoordinaten ligger inom reservatet får även följande typer räknas: multi, letterbox och WhereIGo
 • Observera att övriga typer, t.ex. mystery, inte räknas.
 • Egna cacher räknas inte
 • Vilka cacher som räknas skall redovisas. Föredraget sätt är en lista i loggen, men går även bra att hänvisa till en (shared) bookmark-lista.

Alla found-loggar som inte uppfyller kraven kommer att tas bort. Logga med "note" om ni hittar cachen utan att uppfylla kraven. Observera att cachen i så fall måste återbesökas när ni uppfyller kraven.

Som en hjälp att välja ut vilka cacher du skall hitta, samt att se vilka naturreservat du redan besökt, finns dessa två listor över cacher i naturreservat i Uppsala län:


The coordinates for this cache are correct but since it is a challenge cache you need to meet the criteria listed below to be allowed to log this cache as "found".

Prior to logging this cache, you must have found and logged caches in at least 25 different nature reserves in Uppsala län.

Rules:

 • This cache may only be logged after 25 different nature reserves has been logged.
 • Cached may be used regardless of logging date, but the cache may not have been archived before 2012-03-01
 • The following cache types med be counted: traditional, earthcache and event.
 • If the start coordinate is located within the nature reserve, the following types may also be counted: multi, letterbox and WhereIGo
 • Note, other types, for instance mystery, may not be counted.
 • Own caches does not count
 • The caches used to qualify for this challenge should be declared. Prefered method is in the log, but a (shared) bookmark list can also be used.

All "found" logs which does not fulfil the requirements, will be removed. Log "note" if you find the cache but does not meet the requirements. Note that the cache must be revisited when the requirements are met.

To simplify the search, there are two lists with the caches located in nature reserves in Uppsala län:


Fiby Urskog

Den här cachen är placerad i ett naturreservat. Respektera reservatsreglerna.

Här får all död ved ligga kvar, vilket gör att det på många ställen är svårt att ta sig fram. Det är därför lämpligt att följa de iordninggjorda lederna.

Passa på att njuta av den ovanliga naturen och fundera över att det var ungefär så här all skog såg utan innan människan tog den i bruk. Fortsätt gärna vidare förbi cachen och längre in i reservatet.

Additional Hints (Decrypt)

Crgeöe. Cynprenq hccr cå zvgger fgrashaqnzragrg gvyy oeba.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.