Skip to Content

<

Horenske pravo

A cache by petasek* Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/29/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] V této krabičce se dozvíte něco o Horenském právu.
[EN] There is some information regarding wine-making law in this cache

Oč prostší byl v minulých stoletích vzhled a obraz Židlochovic, tím nádhernější byl rámec, do něhož byl zasazen. Jeden jeho díl tvořily bujné vinice ve Štrospercích,Štěrbůvkách a kunstpercích,ostatní pak rozkošné sady ovocné, štěpnice či štěpničky zvané.Židlochovice a jejich okolí jsou významnou vinařskou lokalitou s tradicí sahající až k samotným počátkům vinohradnictví a vinařství u nás.
Dle archeologických nálezů se vinná réva na jižní Moravě pěstovala již v prvních staletích našeho letopočtu pod vlivem předsunutých římských posádek. Výrazný rozmach vinohradnictví a vinařství pak nastal v souvislosti s šířícím se křesťanstvím za Velkomoravské říše. Výroba vína vždy byla poměrně nákladnou záležitostí, proto také vlastníky většiny vinohradů byla šlechta, kláštery a bohatí měšťané a víno tak představovalo mimořádný nápoj nejen z důvodů jeho používání k liturgickým úkonům. Proto také vinařství vyžadovalo zvláštní ochranu, k tomu účelu sloužila takzvaná viničná neboli „Horenská práva“.
Tolik tradované tělesné tresty za krádeže hroznů a poškozování vinic tvořily jen zanedbatelnou část těchto Horenských práv(odvozeno od hora = vinohrad).
Naopak velmi důkladně byly rozepsány články týkající se desátkových odvodů vína nebo plateb, peněžité pozemkové renty a dalších poplatků. Nejstarším a nejpoužívanějším horenským právem přesahujícím hranice svého ustavení, bylo Falkenštejnské horenské právo z roku 1309.
Nejstarším dochovaným zákonem tohoto druhu na Moravě je Horenské právo židlochovické, které „pro zlepšení naší Hory a vinohradů židlochovických“ vydal markrabě moravský Jošt roku 1379. Současně ustanovil perkmistra a horenské konšely, které pověřil výkonem práva. Horenské právo se v Židlochovicích uplatňovalo již před tímto datem, ale mělo pouze formu zvykového práva.
Do znaku města se dostávají hrozny a zůstaly v něm i přes střídání majitelů a společenských řádů dodnes.

Výnatek z textu Židlochovického horenského práva:

1379. Dáno v Brně, v to pondělí po Svatém Duchu. Markrabí Jošt ustanovuje
ke zlepšení „naší Hory" a vinohradů židlochovických perkmistra a horenské konšely a dává jim - plnou moc, aby o všechny perknosy a Horu v Židlochovicich správně podle horenskéno práva, podobně jako jini, se starali a dbali a totéž celé právo dávali všem těm, kteří tu vinohrady mají. Tedy, aby oni s pomoci tohoto práva se ubránili veškerému bezpráví a aby v něm stáli.

Podle znění tohoto nařízení měly tudíž i jiné viniční hory svá práva a dostaly je nepochybně již mnohem dříve.
Z doby markrabího Jošta se zachoval až dosud exemplář starého židlochovic kého viničného práva z roku 1402. Je sepsán ve starobylé němčině a obsahuje ve výtahu toto:

•• Pánem židlochovických viničních hor je markrabí a zemský kníže, do jehož milosti se všichni utíkají. Na jeho místě je perkmistr a perknosové .
•• Všechny koupě a prodeje se mají ohlašovati perkmistrovi a perknosům a tito je mají zanášet do knihy; ten, kdo vinohrad obdrží, musí zaplatit 2 feniky- a kdo jej prodá 1 fenik za každou čtvrt .
•• Ročně se mají konati dvě shromáždění vinařů, o sv. Jiří a o sv. Vavřinci, na něž se mají dostavit všichni pod pokutou 10 grošů; perkmistr musí dát každému majiteli cedulku (za což se mu zaplatí 1 fenik) a když se prokáže touto cedulkou, otevře se mu Hora. Přijetí vincourů se musí stát v přítomnosti perkmistra pod trestem 10 grošů.
•• Vincourům je dovoleno odnášet si z vinohradů nerodící vinné pně, ulomí-li však oni nebo někdo jiný, dobrý peň, propadají, nebo ten, kdo tak učinil, hrdlem .
•• Jestliže unavený člověk si vezme vinohradský kolek, aby se jím podpíral, tedy se mu to dovoluje, vezme-Ii dva, tak ztrácí pět fundů nebo ruku, jestliže vezme tři nebo více, ztrácí hrdlo •
•• Každý vinohrad má mít vlastní souvrať, která má být tak široká, jako vůz
s ojí a souvrať má tatáž práva jako vinice, město nebo pevnost a kdo se sem uteče, nesmí být pod pokutou 20 fundu pronásledován do té doby, než přijde perkmistr .
•• Jestliže dva dělníci si spolu chtějí něco říct, mohou se postavit vedle sebe, ale vinný řad nesmějí překročit pod pokutou 10 grošů. Jestliže se ale se běhnou a poperou, tak porušili zákon a propadají hrdlem .
•• Vnitřní mez s chodníkem patří k vnějšímu vinohradu, ačkoliv ji používají oba .
•• Také se nemá po obou stranác'1l meze příliš blízko sebe kopat a vinné hlavy mají být od meze tak daleko, aby se dalo kopat motykou. Kdo to poruší a kope příliš blízko a tím poškodí mez, tedy kdykoliv to udělá, musí vrchnosti zaplatit pokutu 5 fundů, perkmistrovi 12 fundů a musí nahradit škodu sou sedovi .
•• Kdo vede výhonek (tažeň) ze sousedova vinohradu do svého a odebírá mu tak sílu, pokud se mu to dokáže, je vinen, propadá hrdlem a patří na rošt .
•• Jestliže uprchne, propadá jeho majetek .
•• Soused je povinen být nápomocen sousedovi při pronásledování zloděje .
•• Kdo uřízne vinnou hlavu nebo výhonek od kmene, a tak poškodí vinici, aby
jej prodal nebo zasadil na jiném místě, propadá hrdlem a patří na rošt .
•• Kdo je dopaden ve vinohradě ve dne nebo v noci, ať již' utrhl ~rozen nebo ne, bude považován za zloděje a propadá hrdlem .
•• Také kdo jen jde po řádku nahoru nebo dolů a i když nekrade, je oprávněně považován za kradouciho a propadá hrdlem.V průběhu staletí se rozlohy vinic na Moravě měnily. Na úbytku vinic se asi nevýrazněji podílela Třicetiletá válka a pak nákaza révokazem na začátku 20.století, kdy teprve poznatek, že evropskou révu lze s úspěchem roubovat na americké podnože, zabránil totálnímu zániku vinohradnictví v Evropě.
Pěstování vinné révy po celá staletí zůstalo na Židlochovicku důležitou součástí zemědělské činnosti i způsobu života, a to i přesto, že židlochovický region leží na samém severním okraji tzv. naddunajských vinohradnických oblastí, kde lze rentabilně pěstovat kvalitní vinnou révu a produkovat výtečná jakostní vína.

Na správním území Židlochovic bylo k roku 1999 registrováno 335 ha vinic.

Zákon 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, stanovuje pro Českou republiku dvě pěstitelské oblasti pro produkci jakostních vín: vinařská oblast Čechy a vinařská oblast Morava. Obě vinařské oblasti se dělí na vinařské podoblasti.
Každou vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území jsou stanoveny viniční tratě.

Do správního území Židlochovic zasahují dvě vinařské podoblasti. Na západě je to podoblast Znojemská, většina území patří do podoblasti Velkopavlovické.

A ještě k samotné keši
[CZ]
Krabička vás dovede do oblasti, kde v minulosti bývaly nejstarší vinohrady.
Dnes je tady již bohužel nenajdete.Nehledě na to chovejte se k okolí ohleduplně a stejně tak i ke krabičce

To the cache
[EN]
The cache bring you to the area whre has been the oldest wineyards in area.
Today they are not here any more.

Additional Hints (Decrypt)

Avp araí wnx ilcnqá

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

677 Logged Visits

Found it 665     Didn't find it 5     Write note 2     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.