Skip to content

This cache has been archived.

Toa Norik: Hej

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache.
I enlighet med riktlinjerna (länk) sker avarkivering vid brist på underhåll inte alls och i övriga fall sker det undantagsvis.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer

More
<

Någon hemma? #2

A cache by mast13 and V10Centauro Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Någon hemma? #2

Någon hemma? #2

Här byggs det både nya bon och nya vägar.

Nya E18 (Hjulsta-Kista)

Ända sedan 1970-talet har det funnits behov av att bygga om E18 på vägsträckan mellan Hjulsta och Ulriksdal.
Det handlar främst om Hjulstavägens standard. Den är alltför otillräcklig för att klara den kapacitet som krävs för dagens trafik.

Nu ska sträckan byggas om, vilket bland annat innebär att den sträcka som i dag går norr om Hallonbergen och Rissne, Enköpingsvägen E 18, istället får fungera som en huvudgata. E 18 förläggs istället till Kymlingelänken som byggs om för att klara ett större fordonsflöde.

Genomförandet av nya E18 och kommungränsjusteringar, som innebär att gränsen följer den nya E18, är nödvändiga för de sista etapperna i planeringen av Stora Ursvik.

Mer info: Trafikverket

Nya bostäder och arbetsplatser i Stora Ursvik

Sundbyberg befinner sig mitt i en expansiv storstadsregion där efterfrågan på bostäder, arbetsplatser, ökad vägkapacitet och kollektivtrafik är stor. Sundbybergs stad har därför, i samarbete med markägare inom området, planerat en ny stadsdel i Stora Ursvik.

Fullt utbyggt omfattar projektet fler än 5000 bostäder och även många arbetsplatser.

Building in progress, both new nests and new roads.

New E18 (Hjulsta-Kista)

Ever since the 1970s there has been a need to rebuild E18 between Hjulsta and Ulriksdal.
It's mainly about Hjulsta road standard. It is far too insufficient to support the capacity required for today's traffic.

Now the route is to be rebuilt, which means that the distance that now goes north of Hallonbergen and Rissne, Enköpingsvägen E 18, instead may act as a main road. E 18 will instead be relocated to Kymlingelänken which is rebuilt to withstand a large vehicle flow.

The implementation of the new E18 and municipal boundary adjustments, which means that the boundary follows the new E18, are essential for the final stages of planning Stora Ursvik.

More Info: Trafikverket

New homes and workplaces in Stora Ursvik

Sundbyberg in the midst of an expanding metropolitan region where demand for housing, jobs, increase road capacity and public transport is great. Sundbybergs city has, in cooperation with landowners in the area, planned a new district in Stora Ursvik.

Fully developed, the project includes more than 5,000 homes and many workplaces.

Additional Hints (Decrypt)

Fgvpx!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.