Skip to Content

<

Obchvat nebo Prutah?

A cache by Arandur9424 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nepřecházejte železniční trať mimo oficiální přejezdy! Pro keš není potřeba vstupovat na soukromé pozemky, je dostupná z cesty!

Toto místo není v současnosti ničím zajímavé. Ale v budoucnosti, možná již poměrně blízké, zde budete stát a pozorovat dopravu na mostě.

Rád bych Vám představil jeden zajímavý projekt na kterém spolupracuje Město Mělník a ŘSD.

Mělník, bývalé okresní město ležící na soutoku Labe a Vltavy, je jedním z mála měst, které doposud nemá dořešenou dopravní situaci.

Obyvatelé již dlouhá léta volají po obchvatu města, který by ulevil přeplněným ulicím. Není ničím neobvyklým, že se doprava v polovině města úplně zastaví v dlouhých stojících kolonách, stačí jen když jsou závory na železničním přejezdu v ulici Kokořínská uzavřeny déle jak 15 minut. Město ve spolupráci s ŘSD se před lety rozhodlo jednat a tak v 90. letech 20. století začalo plánovat obchvat.

ŘSD tedy provedlo průzkum dopravy a zjistilo jednu zajímavou věc: že Mělník není tranzitním městem. Jeho poloha na kraji Kokořínska prý totiž způsobuje, že leží mimo přirozené hlavní tahy. Dle ŘSD 70% dopravy končí nebo začíná na Mělníku. Podle jiných pramenů to je 60%, vždy ale byla počítána dohromady osobní i nákladní doprava. Rozběhly se tedy přípravy na stavbu obchvatu, který je spíš průtahem. Nejspíš nepřekvapí, že stavba má své vášnivé obhájce (hlavně obyvatele žijící na současném tahu městem) a ještě vášnivější odpůrce (převážně lidé, kterým nová stavba přivede veškerou dopravu pod jejich okna). Celá stavba je pojata poměrně velkoryse, její cena je v současnosti vyčíslena na více než 2.000.000.000,- Kč, elegantním obloukem obkrouží historickou část města a tak Mělník dostane po dlouhé době zpět městské hradby (většina průtahu totiž bude z důvodů snížení hlukové zátěže obyvatel lemována až 3-6m vysokými protihlukovými stěnami). Bohužel tím zároveň odřízne předměstí od centra města.

Celková délka obchvatu má činit cca 4,75 km (včetně úpravy Pražské ulice) a stavba je rozdělena celkem na 4 etapy číslované podle předpokládaného postupu výstavby.1. etapa

Současné spojení mezi ulicemi Pražskou a Mladoboleslavskou tvoří dvě jednosměrné komunikace (Cukrovarská a italská ulice), s vážnými dopravními závadami, které představují především prudké směrové oblouky, nenormová stoupání v podélném profilu, zúžená místa, nepřehledné křižovatky apod. vedení stávající komunikaci navíc velmi negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a emisemi vyplívajícími z dopravy. Toto má tedy napravit první etapa.

První etapa začíná u ulice K Učilišti a končí na křižovatce s ulicí Mladoboleslavskou. Přeložka má délku 786 m. Je navržena přes bývalý řepný plac Mělnického cukrovaru. Pro zlepšení průjezdu městem jsou na jejím začátku a konci naplánovány 2 kruhové objezdy, které nahradí stávající křižovatky s dopravním značením „Stop“, kruhové objezdy jsou přehledné a dopravu podstatně urychlí.

Pro uvolnění staveniště je třeba provést demolice některých obytných domů včetně jejich příslušenství (garáže, dílny, přístřešky) a dalších staveb. Dle zjištění z dostupných podkladů se jedná o cca 28 bytových jednotek. Přesto je tento úsek asi nejméně kontroverzní, protože vede přes v současnosti nevyužívanou plochu řepného placu. Pouze protihlukové stěny rozdělí obyvatele na ty za hradbami a ty před hradbami.

Tato etapa je v plánování nejdále a začátek její stavby je v současnosti plánován v roce 2013. Předpokládaná cena stavby je 226.433.333,- Kč

2. etapa

Tato část je pro změnu na opačném konci plánovaného průtahovitého obchvatu a má zahrnovat také kruhový objezd na ulici Českolipská a v místech, kde stojíte, má díky mostu vybíhat nad železniční trať a zase se zpět vrátit na zem v oblasti bývalých jatek. Této části padne za oběť jak nevyužívaný areál bývalých jatek, tak městský fotbalový stadion a jedna zahrádkářská kolonie. Vede tedy od ulice Chloumecká po křižovatku Průhon včetně napojení na stávající komunikaci obchvatu. Přeložka má délku 660 m, její součástí je nová komunikace, propojující ulici Řípskou s ulicí Dobrovského s mimoúrovňovým křížením Řípské ulice a železniční tratě v délce 320 m.

Poměrně složitá je situace křižovatky s Chloumeckou ulicí v souvislosti s přemostěním železniční trati u jatek. Cesta z Mělníka na Chloumek bude možná dvěma způsoby – buď přejezdem přes trať a křižovatku s novou silnicí, nebo po nadjezdu přes železnici a na křižovatku se dvěma levými odbočeními. Cesta z Chloumku do Mělníka je přes železniční nadjezd výhodnější (dvě pravá odbočení), vždy to však znamená prodloužení jízdy o cca 1 km. Pro tuto křižovatku z výpočtů vyplývá, že ve výhledu 20ti let (rok 2030) bude neřízená průsečná křižovatka kapacitně nevyhovující ve společných pruzích připojující se z vedlejších komunikací. Tento stav vyplývá z nedostatku časo-prostorových mezer, potřebných pro bezpečné odbočení z vedlejších větví posuzované křižovatky. Na základě výše uvedeného kapacitního posouzení křižovatky s Chloumeckou ulicí bylo ještě provedeno kapacitní posouzení této křižovatky řešené jako okružní. Toto řešení je vyhovující u všech vjezdů do posuzované okružní křižovatky ve výhledovém roce 2030. Dostatečná je i rezerva kapacity, která je důležitá pro úroveň kvality dopravy a plynulý průjezd křižovatkou.

3. etapa

Je pokračováním etapy č. 1, vede od okružní křižovatky Mladoboleslavská kolem prostoru Světice k nově navržené křižovatce s Kokořínskou ulicí. Většinu délky vede po tělese bývalé cukrovarské vlečky a ladným mostním obloukem překonává železniční koridor Ústí nad Labem - Kolín. Její samostatný dopravní význam nebude příliš velký, umožní lepší přístup do severovýchodní části Blat a do Chloumku bez přejezdu železniční trati v ulici Kokořínská. Nová silnice má mít délku 1450 m. Ve 3. etapě bude nutno demolovat 5 budov skladů v sousedství železniční trati a 4 obytné domy u Kokořínské ulice.

4. etapa

Nová silnice v délce 980 m je vedena souběžně s ulicí Dobrovského od ulice Kokořínská po ulici Chloumeckou, propojuje etapy č. 3 a 2 a dokončuje tak celý obchvat. Pro křižovatku s Kokořínskou ulicí z posouzení vyplývá, že ve výhledovém roce 2030 bude za předpokladu naplnění dopravní prognózy obtížné odbočení z obou vedlejších větví posuzované křižovatky. Toto řešení křižovatky, kdy jsou všechna vozidla ve směru na Chloumek vedena po stávající silnice II/273 lze považovat jen jako dočasné.A pro zajímavost původní termíny výstavby:
Zahájení: 2006
Dokončení 2011
Etapizace:
1. etapa 2006 – 2008
2. etapa 2007 – 2009
3. etapa 2008 – 2010
4. etapa 2009 – 2011

Červenec 2012

V letošním roce se město rozhodlo nechat zpracovat studii, která odpoví na otázku jestli 3. a 4. etapu vést v již dříve navržené trase, nebo bude možno provést rekonstrukci ulic Nádražní a Řípská do požadovaných parametrů daných dopravními předpisy a normami. A jestli by mohla trasa pokračovat podél železniční trati přes potok Pšovka až na ulici Mladoboleslavskou v trase bývalé cukrovarské vlečky. Krizovým místem tohoto řešení by byla křižovatka a přejezd na ulici Kokořínská, bourat by se musel bývalý areál ZZN.

Ohledně 1. a 2. etapy je situace jasná. Reálným termínem zahájení vlastních prací je rok 2013. Půjde o propojení ulic Mladoboleslavská a Pražská včetně kruhových objezdů na obou zmíněných ulicích. Počítá se, že práce potrvají 1,5 roku.

Zdroje informací:

http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/silnice-i9-i16-melnik-obchvat-1-stavba/$file/s9,16-melnik-I-stavba.pdf
http://www.melnik.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Rozvoj_mesta/ Vystavba_a_rozvoj_mesta/Rozvoj_silnicni_site/Navrh_postupu_rozvoje_silnicni_site_III/ kap7,8,9_str131_139.pdf
http://okolomelnika.ic.cz
Dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CFEQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Ftomcat.cenia.cz%2Feia%2Fdownload.jsp%3Fview%3Deia_cr%26id%3DSTC237%26file%3DdokumentaceDOC&ei=3ILsT-2LCKn14QS0sNSVBQ&usg=AFQjCNEiPn820PGoKslNIe0TAmgvf_jyjg
Mělnická radnice - zpravodaj rady města

Additional Hints (Decrypt)

mnxynqav xnzra cbq fybhcrz ryrxgevpxrub irqrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,596 Logged Visits

Found it 1,568     Didn't find it 12     Write note 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 8     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 25 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.