Skip to content

Sotocje treh rek - Confluence of three rivers Traditional Geocache

This cache has been archived.

Cenarius: Živjo,

Ugotavljam, da na moje opozorilo o potrebi po vzdrževalnem posegu ni bilo odziva. Ker zaklad ne ustreza več zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov, sem zaklad arhiviral. S tem sem med drugim tudi sprostil mesto za postavitev novega zaklada, ki bo ustrezal smernicam.

Če meniš, da imaš za nevzdrževanje upravičene razloge in želiš zaklad v bližnji prihodnosti obnoviti, mi to čim prej sporoči na elektronski naslov, naveden v mojem profilu. V sporočilu morata biti obvezno navedena GC koda in ime zaklada. Če bo zaklad ustrezal zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov in bodo razlogi za odarhiviranje utemeljeni, bom zaklad mogoče odarhiviral.

POMEMBNO:
V primeru trajnega arhiviranja zaklada, so lastniki dolžni odstraniti vse, kar so v zvezi z zakladom postavili na terenu (vsebnik in vse postavljene vmesne stopnje).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Cenarius - slovenski pregledovalec prostovoljec
www.geocaching.com
Center za pomoč in Smernice za postavljanje zakladov

Log created by TheGrimReaper GSAK macro

More
Hidden : 03/16/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO:
Reki Kamniška Bistrica in Ljubljanica se izlivata v reko Savo skoraj na istem mestu pri vasi Podgrad. Sotočje naj bi omenjal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske, vendar je on navajal sotočje štirih voda – Ljubljanice, Save, Kamniške Bistrice in Besnice. Potok Besnica se steka v Ljubljanico malo pred izlivom le-te.

Sotočje leži prav na samem, med polji in travniki. Na njem lahko opazujete številne vodne ptice. Onesnaženost rek je v zadnjih letih močno zmanjšala, tako da so primerne za ribarjenje in čolnarjenje.

V neposredni bližini Podgrada, na pomolu prodne terase ob tedanjem sotočju Ljubljanice in Save (Gradišče pod Zalogom), je bila že v 1. stoletju zgrajena rimska utrdba (Savo Fluvio), saj so to reko Rimljani tu prvič zagledali. Lokacija utrdbe je slabo raziskana. Imela je zidano obzidje pravokotne oblike v velikosti 140x60 metrov, od katerega so deloma ohranjeni, a povsem zasuti, le zidani kamniti temelji. V okolici (Kašelj, Zadvor) so bila številna zemljiška posestva (vile rustice).

Parkirate lahko pri Centralni čistilni napravi in se po poljski poti sprehodite do končne lokacije - približno 20 minut zmerne hoje.

ENG:
Kamniška Bistrica and Ljubljanica rivers discharge into the river Sava near the same place at the village Podgrad. Confluence should have mentioned Janez Vajkard Valvasor in the book Slava vojvodine Kranjske, but he relied the confluence of four rivers – Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Sava and Besnica. Besnica stream flows into the Ljubljanica a bit before reaching Sava.

The confluence lies in a secluded spot between fields and meadows. You can see many water birds on it. The polution of the rivers in recent years has greatly decreased, so that they are suitable for fishing and boating.

At the vicinity of Podgrad, on the gravel terraces at the confluence of the Ljubljanica and Sava (Gradišče near Zalog), in the first century was built Roman fort (Savo Fluvio). Location of the fort is poorly researched. It had brick walls of a rectangular shape the size of 140x60 meters, from which are partly preserved just a stone foundations, but they are completely buried. In the surrounding area (Kašelj, Zadvor) there were numerous of land estates (villa rustica).

You can park near the Central purification plant and take a walk to the final location. It will take you about 20 minutes of moderate walking.

Vir / Source: (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

Tyrw tbe, ar qby
Ybbx hc, abg qbja

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)