Skip to Content

<

Geologisch monument Diependaal

A cache by paienne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:I have earned GSA's highest level:


You can park your car here: N50 56.314 E5 51.285. Distance to the cache is 0.6 miles.

The geological monument Diependaal is unique because it is an 'indigenous conglomerate'. There are found more conglomerats but in fact that are often only fragments of conglemerats that were formed elswere and came along with a river. The uniqueness of this conglomerats lies in the word 'indigenous'. That is to say that this is not only a fragment of the conglomerate that was created elsewhere, but that it is here on the spot created and in fact it could be still "growing". Therefore, it is also one of the few conglomerates, which is so large in size. The conglomerate is in itself a rare phenomenon but it is even more special because of its location. The monument is located on a 'Grubbe' wich is also called a sunken road. Grubben and sunken roads are characteristic of our unique landscape of Limburg and specially in the Netherlands. Yet there is a difference between a Grubbe and a sunken road.

But what exactly is a 'Grubbe' and what is a sunken road (holle weg) and what is a Conglomerate'?


A Grubbe is a sunken road that is naturally caused by rivers and rain erosion. As people began to use these Grubben as roads the erosion process was accelerated by including ruts. In this way, the hollow paths occur. A height of more than 5 meters between the road and the surrounding country is no exception.
A conglomerate is a clumped and hardened gravel, a kind of natural concrete. This native conglomerate distinguishes itself also from other conglomerates that the binder consists mostly of chalk compounds. Most existing conglomerates in the world were created by other binders of minerals.

A short history of the origin of this geological monument and the grubbe.


About 1 to 2 million years ago, ran here the (Ur) Maas as a wide meandering river with tributaries such as still here in neighboring Geleenbeek. These rivers and streams where cutting the land and left a thick layer of gravel and sand behind.
In the last two ice ages; the Salien and the last ice age Weichsalien about 200,000 to 10,000 years ago these gravels covered by loess. In fact, loess, popularly known as Limburg clay called at that time very fine-grained sediments from the dry winds of the North Sea has spilled over into these regions.

For many years, the inhabitants dug for their own use sand and gravel. Unique is that a high gravel banks lie was released. This gravel bank consists mainly of quartz, quartzites and flint.
In the course of time, this gravel bench, however, again become overgrown. The IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in English: Preservation of Small Landscape Elements) this place has now made visible by removing ivy and the cutting of trees and shrubs. In addition, the hardened layer (the conglomerate) completely cleared of vegetation.
Question 1.
Under the Billboards are available for demonstration various major and minor sedimentary rocks and conglomerates. "See the conglomerate, the sandstone, the iron ore boulders, the Burnot conglomerate and flint. Describe the difference between the binders.
Question 2.
What is the name of the gravel that was deposited here by the Meuse and explain why it has become this name?
Question 3.
Is this monument to a "Grubbe 'or is this a hollow road? Explain your answer.

The answers to the questions can be found on the spot by using this listing, the bulletin board, the materials and logical thinking.
You may log directly after the visit!
Please send me the answers. If the answers are not correct I will contact you.
Optional is a picture of yourself and the GPS nearby the location. (The text of the sign should not be shown!)
I hope you enjoy this educational cache.

Dutch:


U kunt uw auto hier parkeren: N50 56.314 E5 51.285. Afstand tot de cache is 900 meter.

Het geologisch monument Diependaal is een 'autochtone conglomeraat. De andere gevonden conglomeraten zijn vaak slechts brokstukken natuurlijk beton van een grindbank die elders zijn gevormd en toen zijn meegevoerd met een rivier. Het unieke van deze conglomeraat zit in het woord 'autochtoon'. De hier gevonden conglomeraat is hier ook ter plekke ontstaan en zou in feite nog steeds kunnen 'groeien'. Het is ook ten opzichte van andere elders gevonden conglomeraten zeer groot. Verder is de lokatie van dit monument bijzonder omdat het aan een Grubbe ofwel een holle weg ligt.

Maar wat is eigenlijk een grubbe en wat is een conglomeraat?


Een grubbe is in feite een holle weg dat op natuurlijke wijze is ontstaan door uitslijting van het landschap veroorzaakt door rivieren en regenwater. Doordat mensen deze grubben graag als wegen gebruikten werd het erosieproces nog eens versneld door onder andere de karresporen. Zo zijn de holle wegen ontstaan. Een hoogteverschil van 5 meter of meer tussen de holle weg en het omliggende land is geen uitzondering. Grubben en holle wegen zijn karakteristiek voor ons Limburgs landschap en uniek in Nederland.
Een conglomeraat is samengeklonterd en verhard grind, een soort natuurlijk beton. Deze autochtoon conglomeraat is ontstaan doordat de kalk dat zich in de bovenste grondlagen bevind met het regenwater mee naar beneden is gesijpeld en is neergeslagen op de onderste grindlagen waardoor deze zijn gaan samenklonteren. Veel andere conglomeraten zijn verschillende mineralen die door andere bindmiddelen zijn samengeklonterd. Meer informatie hierover kunt u ter plekke vinden.

Een klein stukje geschiedenis over het onstaan van de grubbe en het conglomeraat.


Zo'n 1 a 2 miljoen jaar geleden, liep hier de (oer)Maas als een zeer breed meanderende rivier met zijbeken zoals de nog hier in de buurt liggende Geleenbeek. Deze rivieren en beken hebben diep in het landschap ingesneden en een dikke laag grind en zand achtergelaten.
In de laatste twee ijstijden het Salien en de allerlaatste ijstijd het Weichsalien ongeveer 200.000 tot 10.000 jaar geleden werden deze grindlagen en sleuven afgedekt door löss. In feite is löss, in de volksmond ook wel Limburgse klei genoemd, zeer fijnkorrelige sedimenten dat destijds vanuit de drooggevallen Noordzee met de winden naar deze streken is overgewaaid.

Vele jaren lang heeft de lokale bevolking hier het aanwezige grind en zand gewonnen voor eigen gebruik. Uniek is dat hierdoor een grote grindbank vrij kwam te liggen. Deze grindbank bestaat hoofdzakelijk uit kwarts, kwartsieten, kwartrolstenen en vuursteen.
In de loop van de tijd is deze grindbank echter weer begroeid geraakt. Het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) heeft deze plek nu zichtbaar gemaakt door het verwijderen van klimop en het afzagen van de bomen en struiken. Daarnaast is ook de verharde laag (het conglomeraat) helemaal vrij gemaakt van begroeiing.Vraag 1.
Onder het informatiebord liggen ter demonstratie verschillende grotere en kleinere sedimentaire gesteenten en conglomeraten. "Bekijk het conglomeraat, het zandsteen, de ijzeroerzwerfstenen, het Burnot conglomeraat en het vuursteen. Beschrijf het verschil tussen de bindmiddelen.
Vraag 2.
Hoe heet het maasgrind dat hier is afgezet door de Maas en verklaar waarom dit grind zo heet.
Vraag 3.
Ligt dit monument aan een 'grubbe' of is dit een holle weg? Verklaar uw antwoord.

De antwoorden op de vragen zijn ter plekke te vinden met behulp van deze listing, het infobord, de aanwezige materialen en met logisch nadenken.
U mag deze earthcache direct na het bezoek loggen! Stuur mij aub een mail met de antwoorden. Mochten deze niet juist zijn dan neem ik contact met u op.
Optioneel is het om ook een foto van uzelf en de gps nabij de lokatie bij de log plaatsen. (de tekst van het bord mag niet te lezen zijn!)

Met vriendelijke groet, Paienne.

geraadpleegde bronnen: Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg. Natuurmonumenten Nederland. VVV Zuid-Limburg. Geologie van Zuid-Nederland.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

436 Logged Visits

Found it 428     Didn't find it 1     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 294 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.