Skip to content

Katvari Multi-cache

Hidden : 03/17/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

A short multi-cache that takes you to the most intereseting places of Katvari. If you want to do this, please contact the owner for english translation!

Neliels vairākposmu slēpnis, kurš Tev parādīs interesantākās Katvaru vietas.

Katvaru pagasts (Senākie nosaukumi: vāc. Kadfer; krieviski Katverskaja volostj), 19. gs.beigās izveidojies, apvienojoties Katvaru un Tiegažu pagastam, ar platību 59,25 kv.km un iedzīvotāju skaitu 1935. gadā – 976. Pagastnams līdz 1962. gadam atradās «Vecstirnās».

1962. gadā Pociema pagastu pievienoja Katvaru pagastam. Pagastam pievienoja daļu bijušā Limbažu pagasta (tā saucamo Viekažu ciemu). Katvaru pagasta robeža izmainīta arī 1977. gadā, kad tam pievienoja daļu no Brīvzemnieku pagasta 60,4 ha platībā, bet atsavināja 452,9 ha par labu Umurgai, Viļķenei, Limbažiem, Ārciemam. Pēdējo reizi pagasta platība izmainīta 1984. gadā, kad 574 ha meža un purva platība tika nodota Valmieras rajona Dikļu pagastam. Kopš 2009.gada 1.jūlija Katvaru pagasts ietilpst Limbažu novadā.

Katvaru pagastā dzīve ne vienmēr ir ritējusi tik mierīgi kā pašlaik. 1905. gadā Briņķu skolas skolotāja Artura Bahmaņa vadītā sociāldemokrātu grupa organizēja pretestību vācu un krievu varai. Novembra beigās Kalna krogā notika tautas sapulce, kurā ievēlēja rīcības komiteju. Sapulce uzdeva rīcības komitejai pārtraukt visus maksājumus baronam, pieprasīja ieviest taisnīgu nodokļu sadalījumu un aizliedza muižai cirst mežu.
Pociemā ap to pašu laiku notika laukstrādnieku sapulce, kuras galvenās prasības bija saīsināt darba laiku, paaugstināt algas un uzlabot pusgraudnieku stāvokli.
Katvaru pagastā izveidoja tautas miliciju. Vēlakajos Valmieras apriņķa varas iestāžu ziņojumos Katvaru pagasts nosaukts starp tiem pagastiem, kuru iedzīvotāji esot labi apbruņoti un ar nelieliem spēkiem neesot uzveicami. Soda ekspedīcija Katvaros ieradās tieši gadu mijā - 31. decembrī. Vispirms meklēja skolotāju Sietiņsonu. Kad neatrada, nodedzināja visu viņa īpašumu.

Starp abiem pasaules kariem galvenā nodarbošanās Katvaru un Pociema pagastos bija lauksaimniecība. Abos pagastos bija dzirnavas un pienotavas. Pociemā bija arī ķieģeļu ceplis un kurpnieku liestu darbnīca. Cauri pagastam gāja jaunā dzelzceļa līnija no Rīgas uz Rūjienu.

Padomju okupācija 1940. gadā un pēckara gadi nāca ar represijām, kam sekoja lauksaimniecības kolektivizācija un nacionalizācija. 1949. gada martā no Katvariem izveda 77, bet no Pociema - 47 cilvēkus. Sākotnēji izveidojās vairāki mazi kolhoziņi, kuriem apvienojoties, vēlāk izveidojās padomju saimniecība «Katvari» un kolhozs «Sarkanā Zvaigzne». 1975. gadā «Sarkano Zvaigzni» pievienoja padomju saimniecībai «Katvari»

1989. gadā no lielsaimniecības atdalījās kopsaimniecība «Tiegaži», kas vēlāk pārtapa par zemnieku kooperatīvo sabiedrību. Atlikusī lielsaimniecības daļa kļuva par kopsaimniecību, vēlāk paju sabiedrību «Pociems», kas pastāvēja līdz 1993. gadam. Zemnieku kooperatīvā sabiedrība «Tiegaži» savu darbību izbeidza 1999. gadā. Tā Katvaru pagastā pēc 50 gadiem beidzās kolektīvās saimniekošanas ēra.

Katvaru pagasta iedzīvotāji nestāvēja malā arī Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā. Pagastā darbojās Tautas frontes nodaļa. Daudzi mūsu cilvēki 1991. gada janvārī devās uz Rīgu, uz barikādēm, mēs bijām arī Baltijas ceļa un citu tā laika notikumu aktīvi dalībnieki.

Pēc 2009.gada teritoriālās reformas Katvaru pagasts ietilpst Limbažu novadā.

Informācija no (visit link) šeit var iegūt vairāk informāciju par Pociemu, Katvariem, Katvaru muižu, dzirnavām.

Gala koordinātas: N57 3a.bcd E024 4e.fgh, kur:

a = (A+B-C)/2
b = J - D
c = G
d = (F – E – H) / 2
e = B – 1
f = I
g = G / H
h = C – I

Additional Hints (Decrypt)

Vrxšn, arxhe ani wnxncw!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)