Skip to content

Zahradnicka skola Brno - Bohunice Traditional Geocache

Hidden : 03/30/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je věnována památce na bývalou bohunickou střední Zahradnickou školu, jejíž areál i s historickou hlavní budovou (na fotce) a parkem se nachází dále za plotem. Škola byla v roce 2004 spojena se SOU Rajhrad a v roce 2011 i přes vlnu nevole definitivně přesunuta do Rajhradu.
Keš byla adoptována od původního ownera, byl lehce pozměněn název, nalezena jiná skrýš, tudíž i hint jsem aktualizoval, popis nechávám víceméně beze změny.


Škola vznikla v roce 1901 jako ústav pro vzdělávání zahradníků z širokého okolí Brna zpočátku s ovocnářským zaměřením, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku, takže nakonec zahrnovala všechny obory zahradnické činnosti včetně úzkých specializací jako vazačství, aranžérství, školkařství, sadovnictví a samozřejmě s nimi související všeobecné a průpravné předměty. Během této doby prošla škola celou řadou reorganizací a změn názvů školy, jejího zaměření a dalších specializací s různou délkou školní docházky (2,3,4 a 5 leté) s formami denního, dálkového i externího studia a také s různým stupněm dosažené kvalifikace absolventů od absolventského vysvědčení, závěrečné zkoušky přes výuční listy až po odborné a úplné maturitní vysvědčení. Škola tak významnou měrou ovlivnila vzdělanost a odbornou zdatnost zahradníků zpočátku v jihomoravské zahradnické oblasti, později však i v dalších oblastech Moravy, ale i Slovenska a jižních Čech a u specializací byla pak působnost celostátní. Bohunická škola se tak stala vedle školy na Mělníku nositelem zahradnického vědění a umění v celostátním měřítku. Tomu samozřejmě přispěla kvalita a odborná úroveň učitelů, tedy těch, kteří svoje znalosti a zkušenosti predávali žákům. A na významné zahradnické osobnosti nebyla bohunická škola chudá. Byli zde takoví, jejichž jména znali a zná celá zahradnická veřejnost, jako byli Suchý, Markus, Berének, Steinblink, Luža, Peikes, Homola a další, kteří tvořili historii a věhlas této školy. Odborně publikovali, byli autory a spoluautory učebnic pro zahradnické školy s celoshátní působností a také externími učiteli Vysoké školy zemědělské v Brně. Za dobu působení V. Dvorského jako ředitele dosáhla škola největšího rozmachu nejen v počtu žáků, počtu typů škol a jejich zaměření, ale i budováním a rozšiřováním zázemí školy. Tato škola dala základy také celé řadě absolventů, kteří se uplatnili nejen v zahradnických provozech, ale nemálo z nich se prosadilo také v odborných, výzkumných a šlechtitelských institucích, botanických zahradách, vědeckých ústavech včetně Akademie věd a jako učitelé vysokých škol. Absolventi bohunické školy se úspěšně uplatňovali a uplatňují nejen doma, ale i v Evropě, severní i jižní Americe.
SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.


Pozor, místo je, obzvláště za hezkého počasí, zamudleno, buďte při odlovu opatrní. Díky.


Doporučuji nechat geovozidlo doma, dojet busem na Vyhlídalovu a udělat si procházku podél Leskavy a železniční trati až k Ústřednímu hřbitovu. Dá se dojít až na Vídeňskou ulici. Tam už to ale na kočárek moc není.

Změny a doplnění:

Additional Hints (Decrypt)

xelwr zr xázra, zhfíš qbyh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)